Home

Kommentti (118)

...In short, every day that we spend healthy is all thanks to our immune system (source Immune System: Innate and Adaptive Immunity Explained, 7’01’’)... Viruses and Bacteria: What's the difference and who cares anyway? - Plain and Simple ... How do vitamins work? - Ginnie Trinh Nguyen ... Boost your immune system to fight the corona virus ... # ... # ... # ... Why fighting the coronavirus depends on you … Kind regards, .....…
Friday, 21 February 2020 18:20

Varma Kela VALITUSOSOITUS

VALITUSOSOITUS 18.11.2019 - 21.2.2020 Kenelle Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, osoite PL 28 (käyntiosoite: Ratapihantie 11), 00521 HELSINKI. Viitaten työntekijän eläkelakiin (TyEL 133 §), kuitenkin valitus toimitetaan ensisijaisesti valituksenalaisen päätöksen antaneelle eläkelaitokselle, joka on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA, osoite Varma, Muutoksenhaku, PL 3 00098 VARMA, sekä KELA:aan. Ks. myös P.S. Valitusosoitus Päätökseen 29.10.2019 (postituspäivä 30.10.2019, ks. Liite Päätös (VARMA)) Valitus-kohdat Viitaten EU:n sosiaaliturva-asetukseen,täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009 (III,34§2), sekä vähintään TyEL (28 §,35 §) haetut kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke, vuoden 2014…