Home

Kommentti (112)

Ще направиш голямо добро на себе си ако се предадеш на Божията Воля.Тогава самия Господ е в душата.Никоя друга мисъл не може да влезе, и душата усеща Божията любов, дори и тялото да страда.Когато душата е предадена изцяло на волята на Бог, самия Господ я взема в ръката си и душата се учи директно от Него.Докато преди това Тя се е обръщала към учителите и писанията за поучение.Но рядко се случва учителят на душата да…
“А праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му.”(Премъдрост Соломонова 4, 7-11) ********* "But though the righteous…