Home

Kommentti (117)

Friday, 21 February 2020 18:20

Varma Kela VALITUSOSOITUS

VALITUSOSOITUS 18.11.2019 - 21.2.2020 Kenelle Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, osoite PL 28 (käyntiosoite: Ratapihantie 11), 00521 HELSINKI. Viitaten työntekijän eläkelakiin (TyEL 133 §), kuitenkin valitus toimitetaan ensisijaisesti valituksenalaisen päätöksen antaneelle eläkelaitokselle, joka on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA, osoite Varma, Muutoksenhaku, PL 3 00098 VARMA, sekä KELA:aan. Ks. myös P.S. Valitusosoitus Päätökseen 29.10.2019 (postituspäivä 30.10.2019, ks. Liite Päätös (VARMA)) Valitus-kohdat Viitaten EU:n sosiaaliturva-asetukseen,täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009 (III,34§2), sekä vähintään TyEL (28 §,35 §) haetut kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke, vuoden 2014…
“When we put God first, all other things fall into their proper place or drop out of our lives. … source” … May 1 be God, let 2 be His creations … then all the ...rest..., including the satan ..., could be assumed somewhere between 3 and … infinity {in absolute terms} … and what you call truth matters substantially…!!! For instance for our Lord, prime dimensions of … life are light, love and truth…