Katsotaanpa poliittista pohjani vähän laajemmin, siinä on vähintään:

  • Ensisijaisesti maamme uudistuminen ajattelutapana, taloutena ja yhteiskuntana johon kuuluvat Uuden Sukupolven Suomalaiset ja Eurooppalaiset. Rahoitusanalyytikkona sekä henkilönä uskon että yksi suurempia rakenteellisia muutoksia Suomen edessä on juuri ajattelutavan muutos, koska siitä johtuvat suurin osa yhteiskunnassamme ja taloudessamme tapahtuvat asiat. Hyvinvointiyhteiskuntamme on uhattuna ja siihen pitää puuttua pikaisesti, koska rahoittaakseen puutteet viimeiset noin 5 vuotta Suomi nostaa noin 10 miljardia lisää lainaa vanhan velan päälle, ajoissa joissa Suomella on yksi Euroopan huonoimpia ikärakenteita ja samaten supistuvalla taloudella, josta Nokian klusteri on melko laajasti leikattu pois. Johtuen vähintään siitä, keväällä 2014, Standard & Poor’s leikkasi maamme luottoluokitusta ja jos trendi jatkuu, tämä on vain alkua. Suomessa on luottavaa kilpailukyykyisempi talousympäristö, joka kannattaa Suomalaista työntekoa ja kotimaisia sekä ulkomaalaisia investointeja ja järkevä kansainvälistyminen on yksi valtatie siihen. Sisäisesti tutut asiat ovat verotus, joka mielestäni ei pitäisi olla pätevien rangaistavaa vain pain vastoin, muuten kärsivät kaikki; lainsäädäntö – mielestäni Suomessa monet asiat ovat hitaita ja turhaan monimutkaisia, sitä pitää oikaista järkevämpään ja tehokampaan suuntaan. Se että edellä mainitut tapahtuvat onnistuneesti, tarkoittaa melko uudenlaista ajattelua ja se on mihin Uuden Sukupolven Suomalaiset ja Eurooppalaiset kuuluvat, jotten astuu meihin ja avustaa uudistumista.
  • Tasa-arvo todellisuudessa – perinteisen naisten ja miesten välisten vertailuun lisäksi, tähän tekisin myös kansainvälisen ulottuvuus, josta Uuden Sukupolven Suomalaiset ja Eurooppalaiset ovat myös osaa, ensisijaisesti ajattelutapana ja sitten kaikki muut, jotten taas astuu meihin ja avustaa uudistumista;
  • Väkivalta ja varsinkin henkinen sellainen – yleisesti katsoen Suomi on hyvä ja rauhallinen maa, mutta viimeisessä noin kahdessa vuodessa yhteiskunnassamme tapahtuivat noin 7 perhe(itse)murhaa sekä syrjinnän ja henkisen väkivallan taso ovat olleet koko ajan nousussa. Niihin on puuduttavaa ja ajattelutavan muutos on siihen vaikkapa tärkein asia, jotten tulle meihin ja auttaa;
  • Koulutus maassamme ja Unionissamme – Suomessa on hyvä perus- ja keskikoulutus järjestelmä sekä EU antaa paljon lisää mahdollisuuksia, mutta mielestäni voidaan tehdä lisää korkeasta koulutuksesta, josta lopuksi saadaan takaisin eniten lisäarvoa, niin kuin Nokian aikana oli. Jos katsotaan esimerkki, tämän hetkisen tilanteen (em. http://www.shanghairanking.com/ ), Suomella on vain 1 yliöpisto ensimmäisissä sadassa, Helsingin Yliöpisto, siis on paljoin parannettavaa vaikka Ruotsin verrattuna jolla on 3 yliöpistoa;
  • Työttömyys tai paremmin työllistymismahdollisuudet, sisältäen sekä työttömien että työssäkäyvien hyvinvointia – se on kyllä tänä päivänä vaikea asia, mutta vanhaa ajattelutapaa ei siihen paljon auttaa, esimerkiksi turhat lakot ja hyvinvointijärjestelmän väärin käyttö, jotten astuu meihin ja avustaa uudistumista;
  • Eläkeläiset ja yleensä vanhusten hyvinvointia – Eurostatin tietojen mukaan tällä hetkellä Suomessa yhdestä eläkeläisestä huolehtivat kolme työssä käyvät, eli huoltosuhde on murtunut pahasti ja ei enää ole kestävällä pohjalla, eikä lisää velkaantumista pitkään päälle siihen auttaa. Ajattelutavan muutos ja järkevä kansainvälistyminen ovat siihen nähden askelia parempaan pain, niin että voimme huolehtia järkevämmin sekä meidän äideistä ja iseistä, että tulevista sukupolvista, joille jätettäisiin enemmän perittävää kuin velkaa, jotten tulle meihin ja avustaa muutosta;
  • Vihreäpolitiikkaa koskien kaikki ylimainitut – luonnonympäristö on kaikkiemme koti ja siitä pitää huolehtia hyvin, jotten tulee meihin ja tee vastuullisesta ajattelusta toimintatapaa ja sillä hyvästä parempaa;
  • Ja kaikki tärkeät asiat jotka kiinnostavat kansaa kunhan aikaa ja voimat riittävät.