ROSTISLAV DINKOV
HELSINKI
sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HENKILÖTIEDOT

§ syntymäpäivä 27.03.1973

§ kansalaisuus Suomi, Bulgaria

§ ajokortti ”AM,BE,CE,DE,Tkt*” 


OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT
En malta tässä yhteydessä olla sanomatta laskentakurssimme osalta, että on hienoa, että olet tälläkin kurssilla sijoittunut parhaimmistoon: vain neljä osanottajaa ylsi välikokeessa kiitettävään tasoon. Minusta parhaiden opiskelijoiden positiivinen esimerkki kannustaa myös muita kurssilaisia parempiin tuloksiin, mikä koituu koko kurssin hyväksi parempina suorituksina. (Lauri Silvasti KHT, Laskentatoimen lehtori, Haaga- Helia). Suosittelen Rostislav Dinkovia lämpimästi analyyttistä kykyä ja loogista ajattelua vaativiin rahoitusalan tehtäviin (Irene Uusitalo, Rahoituksen lehtori, Helsingin Liiketalouden Ammattikorkeakoulu). Halusin aloittaa muiden näkökulmasta minua kohti. Itse olen aina ollut kiinnostunut matematiikasta ja loogisista oppiaineista. Näin vuosien aikana olen kehittänyt vankkaa ja analyyttista ajattelutapaa, jolla olen viimeaikoina erikoistunut laskentatoimeen rahoitukseen ja logistiikkaan. Toisaalta, olen aina valmis opiskelemaan ja kehittymään lisää.

KOULUTUS
Helsingin Liiketalouden Ammattikorkeakoulussa (Haaga-Helia / tradenomi) vuosina 2004-2008 erikoistuin laskentatoimeen ja rahoitukseen suorittaen seuraavat kurssit: Laskentatoimen runkokurssi arvosana erittäin hyvä 4; Laskentatoimen opintokokonaisuus arvosana erittäin hyvä 4;Rahoituksen perusteet -arvosana kiitettävä 5; Johdannaisrahoitusinstrumentit – arvosana erittäin hyvä 4 ja Rahoituksen opintokokonaisuus – arvosana erittäin hyvä 4, joilla olen aina ollut luokan parhaimmista opiskelijoista. Tässä haluan mainita vielä muutama Heliassa suoritettuja kurssia, jotka antavat parempaa kuvaa koulutustasostani: Talous ja rahoitus matematiikka kiitettävä 5, Tilastotieteen perusteet kiitettävä 5, Logistiikka kiitettävä 5, , English Business Communication and Current Economic Topics kiitettävä 5, Saksan jatko kiitettävä 5, Logistiikan opintokokonaisuus erittäin hyvä 4. Opinnäytetyöni suppea aihe oli - Helb Oy:n (emo) tilinpäätösanalyysi. Ohjaaja Lauri Silvasti KHT, ja sen arvosana erittäin hyvä 4. Vuosina 1994-1999 suoritin Maisteri tutkinnon markkinoinnin alalla Bulgarian talousakatemiassa ”D. A. Tzenov”, Svishtov.

TYÖKOKEMUS

1.7.02-30.5.08

Olin linja-auton kuljettaja ja uusien kuskien perehdyttäjä HelB Oy:ssä (aikoinaan HKL).

 

15.07.2008-20.09.2014 

 
Yritysanalyytikkona Kauppalehti Oy:ssä (Balanceconsulting www.balanceconsulting.fi) olin noin 6 vuotta ja sitä ennen suoritin työharjoitteluni tilinpäätösanalyytikkona Suomen Asiakastieto Oy:ssä (www.asiakastieto.fi). Lyhyesti sanoen viimeiset 6 vuotta olen työskennellyt yritysanalyytikkona ja siinä aikana olen tutkinut ja analysoinut tuhansia tilinpäätöksiä. Tilinpäätösanalyysilla tunnuslukujen kautta tutkitaan yritysten taloudelliset toimintaedellytykset sekä suorite-, virallisen taseen ja tuloslaskelman pohjalta, että maksuperusteisesti, yrityksen laatiman rahoituslaskelman tai Yritystutkimus ry:n laatimamme kassavirtalaskelman kautta. Osaan eritäin hyvin Suomessa sovelletut kirjanpito- ja rahoituksen lakeja, normeja ja periaarteita em. Kirjanpitolaki ja Asetus, Osakeyhtiölaki, Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki jne., sekä melko hyvin jotain IFRS standardeja ja käsitteitä mm olen useamman vuoden aikana analysoinut listattuja yhtiöitä em. UPM-kymenne Oyj, Outokumpu Oyj, Stora-Enso Oyj jne. Olen myös käsittelyt paljon ulkomaalaisia yrityksiä, käytännössä kaikista Pohjoismaista plus Venäjä, Iso-Britannia, Italia ja Saksa.

HUOM olen aktiivisesti etsimässä uusia haasteita.

KIELITAITO
suomi (hyvä) englanti (hyvä), venäjä (hyvä) saksa (perusteet) ja bulgaria (äidinkieli)

ATK-TAIDOT
Hyvät perustaidot: Windows, MS Office – Word, Excel ja Power point Internet – IE Explorer, Mozilla, Opera ja vastaavat selaimet. Perustiedot: SPSS, Mathlab, Photoshop, CorelDraw. Olen halukas opiskelemaan lisää.

HARRASTUKSET
Lukeminen, Urheilu, Internet, Matkustaminen.

SUOSITTELIJAT
Ari Rajala, Kauppalehden analyytikko puh. +358 405058289, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lauri Silvasti KHT, Laskentatoimen lehtori (eläkkeellä), Haaga-Helia
Puh. +358405502237 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Irene Uusitalo Rahoitus lehtori, Haaga-Helia
Puh. +35840 488 7061 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kimmo Marjämäki CEO, Trusted Partner Oy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.