Wednesday, 12 October 2016 17:56

Aloite

Written by

Joukkokiusaaminen, savustus työpaikalla, henkinen väkivalta jne. Suomeksi netistä löytyy hyvinkin paljon tarinoita yllämainituista aiheista em.:

https://www.google.fi/…

https://www.google.fi/…

Jotka nykylainsäädännön mukaan ovat suurimmalta osin joko häirintä, syrjintä tai kiusaamista ja näin ollen rikoksia. Liittyen niihin haluan tuoda esiin että mielestäni kyseessä on lähinnä järjestelmä-ongelma, joka toistuu, siitä jopa joskus puhutaan, mutta siihen ei pudota ja näin kirjattu laki ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa. Suomessa usein sanotaan ”maassa maan tavalla”, mutta se mitä Uuden Sukupolven Suomalaisena haluan lisätä on myös ”ajassa ajan tavalla”. Siis liittyen jälkimmäiseen tapaukset, joissa joukkokiusaamisen tai työpaikka savustamisen tapaukset esiintyvät suoraan tai hiljaisesti hyväksyttyinä ovat pelkästään periaatteella ”maassa maan tavalla”, koska niin kuin mainitsin nykylainsäädännössä useimmiten kyseessä ovat lakirikoksia ja ”ajassa ajan tavalla” tarkoittaisi että niitä tuomitaan rikoksina. Näin tapahtuu harvoin ja se mielestäni on järjestelmän puute. Ehdotan joku lainsäädännön muutos tai järjestelmän muutos toimivampaan muotoon. Tässä myös konkreettisen ikävä esimerkkini nykytilanteesta:

https://newfinns.com/index.php/item/110-g

Myös lisäisin että asiastani olen käynyt läpi melkein kokoinstituutio koneisto Suomessa mm.:

-          Etelä Suomen Aluehallinta virasto, tutkinnan tulokset ja niiden tulkinta parhaiten saadaan tästä: http://www.newfinns.com/index.php/item/62-in-memoriam ;

-          Suomen Poliisi, tehty 2 tutkintapyyntöä, molemmat hylätyt, kolmas meneillään;

-          Yhdenvertaisuus ja tasa-arvovaltakunta - v 2014 heidän vastaus oli että eivät käsittele työpaikalla tapahtunut syrjintä …

-          Oikeusasiamies, ei puutunut asiaan.

Myös isäni takia yritin käynnistää tutkintaa myös toisessa EU valtiossa, Bulgariassa, josta tuodut tositteet ja todisteet Suomeen (toimitetut Suomen Poliisille). Siis nykyinen EU lainsäädäntö on sellainen että lähtökohtaisesti rikostutkinta tapahtuu tapahtumamaassa. Tapauksessani se on Suomi. Myös oma esimerkkini on pieni osa isommasta pimeästä kokonaisuudesta (ks. Googlen hakutulokset ylhäällä), josta moni sanoo: ”älä huolestu et ole ainoa tai Suomessa näin voi käydä” ja pitää myöntää että juuri sellainen hiljainen asian hyväksyminen huolestuttaa eniten ja toivon että tuellanne voimme avustaa muutosta parempaan.

Haluaisin myös korostaa että teen aloitteeni Vihreänä Uuden Sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena, jolla tavoitellen kokonaisyhteiskuntamme parantamista nykyaikaisemmaksi.

 

Ystävällisin terveisin, Rostislav Dinkov 

Read 2026 times