Friday, 21 February 2020 18:20

Varma Kela VALITUSOSOITUS

Written by

VALITUSOSOITUS 18.11.2019 - 21.2.2020

Kenelle

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, osoite PL 28 (käyntiosoite: Ratapihantie 11), 00521 HELSINKI. Viitaten työntekijän eläkelakiin (TyEL 133 §), kuitenkin valitus toimitetaan ensisijaisesti valituksenalaisen päätöksen antaneelle eläkelaitokselle, joka on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA, osoite Varma, Muutoksenhaku, PL 3 00098 VARMA, sekä KELA:aan. Ks. myös P.S

Valitusosoitus

Päätökseen 29.10.2019 (postituspäivä 30.10.2019, ks. Liite Päätös (VARMA))

Valitus-kohdat

Viitaten EU:n sosiaaliturva-asetukseen,täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009 (III,34§2), sekä vähintään TyEL (28 §,35 §) haetut kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke, vuoden 2014 tietoihin (ks. vähintään tässä mainitut lakipykälät ja kohdat, sekä annetut perustelut liitteineen. Tarvittaessa olen valmis toimittamaan lisää.)!

Vaaditut muutokset

Jos painotetaan ensisijaisesti TyEL 28 § 3/(Julkisten alojen eläkelaki 26 § 3) ,(ks. Liitteet 18.3.2014, Palkka 15.12.2014, B lausunto 5.4.19-31.8.20 ja muut), oikeudenmukainen kuntoutusrahaa. Jos sovelletaan etupainotteisesti TyEL 35 § ja 38 § (ks. Perustelut liitteineen) oikeuden- ja sairastumisvuoden (2014) mukainen työkyvyttömyyseläke (ks. myös Liite Post Scriptum,(PS)). 

Perustelut 

Lääkäri- ja KELA-lausuntojen mukaan mm: (ks.liitteet 18.3.2014; 21.3.2014; 12.6.2014_Gaidarova Burkashka (kokonaan johdettu 18.3.2014 sairastumisesta/tapahtumista); ks. myös linkki In Memoriam (Suomi) PS:ssa); 16.12.2015 - 20.1.2016_Aurora_Kaartinen (viittaus - 12.6.2014 tapahtumiin), 7.12.2016-25.1.2017_Aurora_Helppi (viittaus ed. tapahtumiin); 16.7.2018-14.8.2018 Pleven_Bulgaria (pohjautuu ja lausuu vuosien 2014,2015,2016 ja 2017 tapahtumia); B lausunto 5.4.19-31.8.20 (pohjautuu vuosien 2014,2015,2016, 2017 ja 2018 tapahtumiin). 

Koskien Bulgariasta tuodut lääkäritositeet ja lausunnot, olkaa hyvää ja huomioikaa (EY) N:o 987/2009 yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat säännökset mm. II 5 § 1, sekä 7.12.2016-25.1.2017_Aurora_Helppi, jossa sanotaan: “Potilas 

varaa ensimmäisen vastaanottoajan Bulgariasta häntä aiemmin (Gaidarova Burkashka) hoitaneelta taholta...”. 

Tänä, 2019 vuonna, olen jälleen tavannut alkuperäissairastumisen toteneen lääkärin, Suomen Terveystalon Seppo Salosen (tarvittaessa ottakaa yhteyttä häneen) (ks. Em. 18.3.2014, 21.3.2014), sekä psykiatriaan erikoislääkäri Olli Kymmäläisen ks. B lausunto 5.4.19-31.8.20). 

Lukuisan joukon lääkäreiden ja tositteiden listalla lisäisin myös, että vuodesta 2016 lähtien KELA kortillani on merkitty YE 112 (ks. liitteet Kelakortti 8.1 ja 8.2.jpg), joka KELA:n lausuman mukaan tarkoittaa “Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (112)” (ks. liite Kela Päätös), joihin olen sairastunut vuodesta 2014 lähtien. 

Poiketen, vähintään tässä valitusosoituksessa ja muualla annetussa, voimassa olleen ja olevan lainsäädännöstä, en ole koskaan saanut sairastumisvuoden (2014) kaltainen kuntoutusrahaa (ks. vähintään TyEL 28 § 3/(Julkisten alojen eläkelaki 26 § 3) tai eläkettä (TyEL 35 § / Julkisten alojen eläkelaki 33 §). 

HUOM vuodesta 2014 lähtien olen työttömänä jatkuvassa lääkityksessä ja hoidossa. 

Liitteet

 1. Päätös (VARMA)
 2. 18.3.2014
 3. 21.3.2014
 4. Psykiatrian erikoislääkäri Seppo Waltimo merkinnät 2014
 5. 12.6.2014_Gaidarova Burkashka
 6. Palkka 15.12.2014
 7. 16.12.2015 - 20.1.2016_Aurora_Kaartinen
 8. Kela Päätös
 9. Kelakortti 1 ja 2.jpg
 10. 7.12.2016-25.1.2017_Aurora_Helppi
 11. 16.7.2018-14.8.2018 Pleven_Bulgaria
 12. B lausunto 5.4.19-31.8.20
 13. Muistio 15.12.2016 - (Salassa pidettävä)!
 14. B2 lausunto 2020
 15. B2 lausunto 2021+ as agreed, should already have been sent by my doctor to Varma and Kela ... (19.11.20208'15'' sttItk

P.S. Tässä liitän myös Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaalahoidon apulaisylilääkärin Petri Janssonin, Helsingin Poliisilaitoksen kautta, Keskusrikospoliisilta pyydetty “Muistio - salassa pidettävä!, ks liite 13”, jossa mainitaan minun Auroora Sairaalan hoidoista, kuten myös sanotaan: “Dinkovin onnettomuudessa saamat vammat ovat ilmeisesti johtaneet työkyvyttömyyteen ja työsuhteen purkamiseen Alma Medialla. Ks. s. 3”, joka jälleen Helsingin Kaupungin apulaisylilääkärin, sekä KRP tasolta viittaa siihen, että vuoden 2014 Almamedian työsuhde purkuni, oli lainvastainen (muistiossa mainittu auto-onnettomuus oli vuonna 2009 ja vuonna 2014 olin niin hyvin toipunut siitä, kuin mahdollista), joten jälleen ja vähintään voimassa olleen ja olevan lainsäädännön mukaan olen irtisanottu ja käsitelty lainvastaisesti. Ks em vähintään (EY) N:o 987/2009 III OSASTO (ERI ETUUSRYHMIÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET), I LUKU (Sairausetuudet sekä äitiys- ja vastaavat isyysetuudet) 23 §, sekä em. TyEL 28 § ja 35 §, vuoden 2014 pohjalta. Myös mikäli mainitussa “muistiossa” tutkitaan www.newfinns.com sivustoani, jossa on entisen Suomen Pääministerin ja Euroopan Komission varapuheenjohtajan, Jyrki Kataisen kirjoitus, tämän valitusosoituksen lähetetään myös valtion eläkeneuvottelukuntaan. (Jos haluatte katsokaa myös www.newfinns.com:in  In memoriam (Suomi) artikkelia, liitteineen). 

HUOM henkilökohtaisesti arvostan hyvinkin paljon Suomen kansaa ja valtiota instituutioineen, Herra Jyrki Kataista, sekä varsinkin Euroopan Unionia! EU on yksi parhaimpia asioita elämässäni ja sydämellisesti uskon että koko www.newfinns.com aloitteeni on elävää osaa siitä!

*** VALITUSOSOITUS 2 VARMA

+++ VALITUSOSOITUS 2 KELA

Kunnioittaen,

Rostislav Georgiev Dinkov

Htunnus: 270373-XXXX

Osoite: Poste restante 00100, Helsinki, Finland

PS  Hello the published above document, along its interactive attachments, are primarily in Finnish … however for those of you, who would like to read them, Google translate or other contemporary translator, could be at your service … Here I want to bring to your attention yet another heavy local Finlandization/Soviet shadow, of the dark past of this small country … The manipulative tricks of the system, working on the principle: “we call truth, only what suits us...”, regardless of the law or the people … the might is right in local measures … 

For instance I got the second rejection of my sickness-based pension application from Varma Mutual Pension Insurance Company , after very stubborn personal appeal, without a stamp or signature or any other sign of contact or responsible person … only to learn that my 14 days for lawful answer expire the same day … Well Gott sei Dank, I publically appealed via www.newfinns.com here, yet being born in, at the time communist state, I would sadly say, that such kind of unlawfulness and or negligence is something not seen or experienced by me or my friends and family, neither before nor now… 

And please stop accusing someone else (ex… Russia, the US… the Martians … or so…) for something that is here and now ….... *** Truly Yours, .....

… return to innocence … redefinition of truth … from 3 towards infinity …

...right and wrong - heal the world... 

EU, citizens, institutions, trust…(14.7.2020)

Absenor, Lithium, Zyprexa, Temesta, Cisordinol, Xeplion, Haloperidol, Akinestat, Chlorprotixene, Diazepam, Citalopram, Risperidone, Hedonin (3.8.2020 - medicines since 2014...)

PS2  Valitusosoitus Työelakeasioiden Muutoksenhakulautakunnalle (lähetetty sähköisesti 7 Aug 2020, myös Varmalle)

Hei, Keskinäisen Työeläkeyhtiö Varman tuoreissa (5.8.2020 Päätöksessä, ks liite) kerrotaan että muutoksenhakuni mm  https://newfinns.com/index.php/item/184-c , on käsiteltävänä muutoksenhakulautakunnassa (ks kohta Lisätietoja siitä). Oikean ja riittävän kuvan esittämiseksi haluan jälleen korostaa että sairauteni ulottuu vuoteen 2014 (ks Valitusosoituksessa annetut liitteet ja selitykset), jossa jopa Keskusrikospoliisi kertoo mm  “Dinkovin onnettomuudessa saamat vammat ovat ilmeisesti johtaneet työkyvyttömyyteen ja työsuhteen purkamiseen Alma Medialla. Ks. s. 3”. Varman tuoreissa väliaikaisessa päätöksessä Laskelma, jossa tulevien vuosien eläkkeeksi on laskettu 640,94 euroa on ilmeisesti käytetty vuoden 2019 tai jonkun muun ajankohdan tietoja, joka saattaa olla kronologisesti oikein, mutta ei oikean ja riittävän kuvan osalta (siis v 2014 tietoihin). Toivon että päätöksessänne huomioidaan sen. 

PS3(2.11.2020) On 28.10.2020 I was informed about a postmail (in Finnish language) from the Finnish Pension Appeal Board (http://www.telk.fi/en-US) regarding my pension appeal with case number TELK/5173/2019 posted on 7.10.2020. Given my professionally developed disease or may be something else as well, I am not sure that I understand well what it lawfully means, but from what I understood my case has been returned to VARMA (Mutual Pension Fund) for reassessment given THIS TELK/5173/2019 decision^_^_* and its supporting documents (a small mistake there is that I have been enrolled in 3 psychiatric treatments, 2 involuntarily (in Finland) between 2015 (not 2016) and 2017 and one voluntarily in Bulgaria in 2018. In my turn I have asked VARMA in written what does it mean, does it include my appeal for 2014 salary based lawful calculations and do they want something else from me? Simultaneously I have informed TELK (the Finnish Pension appeal Board) about that. 

 

PS4 (3.11.2020)  VARMA / TELK / VAKUUTUSOIKEUS VALITUSOSOITUS ***

PS5 (19.11.2020, 8'15'' stt, Itk

Read 1730 times