Tuesday, 01 May 2018 10:20

Oikeusvaltio vs virkamiesvaltio, Suomi ja empatia

Written by

Viimeaikoina olen FB:ssa lukenut useita tarinoita, joissa kerrotaan ongelmasta jossa pieni ihminen kohtaa melko institutionaalista epäoikeudenmukaisuutta. Näin ollen Suomessa on jotenkin totuttu että pieni ihminen melko varmasti häviä riita valtiota tai isoa instituutiota vastaan, myös tapauksissa joissa kirjattu laki, inhimillisyys ja järki edellyttävät toista. Suomen kielessä on jopa keksitty sana – ”paperisota”, tilanteesta jossa useimmiten pieni ihminen taistelee oikeuksistaan ja toiselta puolelta saadaan pitkiä usein ennalta kirjattuja kirjeitä, joissa ”papukaijataan” yleispäteviä lakipykäliä vahvemman haluamalla tavalla. On myös totuttu että varsinkin työriidoissa tai muuten yksilön puolesta taistelee toinen instituutio mm Liito, Aluehallintovirasto, Valvira, Kela, Kuuluttajariitalautakunta jne., joissa istuu taas joku virkamies/nainen ja näin asia sovitaan virkamiesten kesken, mutta onko se aina paras vaihtoehto ja ovatko sinänsä virkamiehet aina virheettömiä? Esimerkiksi Aarnion tapaus vihjasi että eivätkä he aina virheettömiä ole, mutta hyvin harvoin heitä vastaan edes nosteta käännettä ja yksi syy siihen on että virkamiehet eivät taistele keskenään kunhan pienellä ihmisellä ei siihen ole realistista mahdollisuutta(=paperisota). Siis tässä vaiheessa haluan korostaa, että tavoitteeni ei ole mustamaalata Suomen oikeusjärjestelmää tai virkamiehistöä EI, vaan uuden sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena haluan tuoda esiin ongelmia joista ei haluta tai uskalleta puhua avoimesti.

Myös tapaukset joissa esimies tai virkamies auktoritaarisesti sanoo/käskeeettä tässä tapauksessa me sanotaan näin” ei tarvitse automaattisesti hyväksyä käskyn tai pellon alta. Toimiva yhteiskunta ja varsinkin oikeusvaltio tarkoittavat avoimuutta, vuorovaikutusta ja toimivuutta, joissa yksilötkin saavat puheenvuoroa ilman pelkoa seuraamuksista että ”hän joka poikkea joukosta rangaistaan”. Muun muassa Mikael Agricola on poikennut joukosta ja tänä päivänä kirjoitetaan ja luetaan Suomeksi. Martin Lutherkin on luonut luterilaisuutta poikkeamalla katolisuudesta ja Kusta Vaasan johdolla eletään pääsääntöisesti lutherilaisessa Suomessa. Siis totuus parhaiten syntyy tasa-arvoisessa argumentoidussa keskustelussa, jossa osataan asettua toiseen osapuolen kengissä myös huomioiden pieniä ihmisiä! Eli periaate jolla taistellen totuudesta pieni ”poika” astuu ison ”pojan/virkamiehen” varpaille negatiivinne seuraamuksineen, ei suosi toimivaa oikeusvaltiota vaan virkamiesten sellaista!

 Liittyen siihen äsken luin artikkeli nimeltään ”Suomalaiset ovat lähes maailman huonoimpia asettumaan toisen ihmisen asemaan”, joka kommentoin näin: siis näin kuvattuna mm että ” empatia tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää tämän tunteita ja näkökulmia”, se saattaa pitää paikkansa, vaan en tiedä perustuuko se empatiaan tai enemmän psykologiseen projektioon, jolla uskotaan että muut tekevät sitä, mitä me samassa tilanteissa tehtäisiin tai oltaisiin. Se on yksi syistä, jonka mukaan kotisivuni nimi on newfinns.com eikä esimerkiksi uussuomalainen.com. Siis jälkimmäisestä melko automaattisesti mietitään em. suomalaishistorian 1930 ilmiöitä, toisen valtion ideologioita, nykyistä ”mamu”-ilmiötä jne. huomaamatta mitä uuden sukupolven suomalaisena ja eurooppalaisena tunnen ja tarkoitan, vaikkapa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Siis newfinns.com = ole osaa muutoksesta joka haluat nähdä, yksilönä, yhteiskuntana ja toimivana oikeusvaltiona, huomioiden myös toista puolta tosiasiallisesti ja empaattisesti!

Hyvää vappua! YT Rosti

Read 1355 times