Tuesday, 18 August 2015 16:35

In memoriam (Suomi)

Written by

Hei tänään haudattiin isäni ja olkoon hänet lepoon! Virallisesti hän kuoli syöpään ja viime metrien saakka oli lähettämässä terveisiä hyville ihmisille – Bulgariassa, Suomessa ja muualla. Ja yrittäen parantaa maailmaa, niin kuin Vihreät myös sanovat, tässä osa newfinns.com :in pimeää puolta, joka käytännössä kiihdytti isäni sairautta vakavasti.

Vaikka tähän asti Suomen Poliisi kieltäytyy virallisesta tutkinnasta asiat kanssani kehittyivät niin, että kirjoitettuani artikkelin ”To my Finland with love, ks. liite ) työnantajani johto tuli huolestunut minusta niin, että sen jälkeen kuin annoin artikkelin siloiselle Pääministerillemme Jyrki Kataiselle (2014, helmikuun alussa), minut velvoitettiin psykiatrille Suomen Terveystalon työterveyslääkärin kautta. Alempana oleva dokumentti Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014 on osa Etelä-Suomen Aluehallintaviraston (AVI) ”tutkintaa”, ja kaikki siinä esitetyt nimet liitteet ja faktat ovat todellisia. Kyseessä olivat kolme erittäin rankkaa kuukautta, joissa työnantajani edustajat tekivät valheellisia ja ristiriitaisia väitteitä, minusta ensin suuntaan ja sitten toiseen – manipuloiden lääkärien todistuksia, josta johtuen minun sukulaiset Bulgariassa tulivat hyvin huolestuneita ja isäni samoihin aikoihin todettu sairaus pahensi korvaamattomasti.

Näin ollen www.newfinns.com :in takana on erittäin pimeä ja rankka syrjintä, häirintä ja kunnian loukatusta, joista Uuden Sukupolven Suomalaisena uskallan puhua – me olemme olleet liiankin pitkään hiljaisia yhteiskuntamme huonoista puoleista ja on aika herätä ja uudistua!

P.S. Voin olettaa että tästä minulle voivat seurata lisää negatiivisia seuraamuksia, mutta en suostu hyväksymään laittomuutta, väkivaltaa tai rikollista hiljaisuutta. Alempana esitettyjen faktojen pohjalla (minulla on lisää) AVI hyväksyi työnahtajani vastaukset ja totesi että asiat ovat OK ja Suomen Poliisi kielsi kahdesti tutkimasta asian. Te voitte päättää itse mistä on kyse.

 Isäni ja valoisamman tulevaisuuden kunniaksi yritän viedä asian oikeudellisesti eteenpäin - jos Suomessa se on enää mahdollista?

Ystävällisin terveisin                                                                                                                                                                                  

Rosti

www.newfinns.com

Helsingissä 18.08.2015

Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014.

Hyvä Lea Kivinen, seuraavasti esitän pyytämäänne kommenttiani koskien Kauppalehden AVI:lle annettuja selityksiä, kuten osaltani asiaa vaikeuttaa vähintään se että jälleen työnantajani kirjallisesti annetuissa vastauksissa löytyy vakavia ristiriitoja. Selkeyden vuoksi seuraan Kauppalehden vastauksia kohdittain.

1) Miksi Dinkovin kuormittumiseen ei ole puututtu aikaisemmin, jos työnantaja on ollut huolissaan hänen kuormittumisestaan jo pitempään?

Johon työnantaja nyt vastaa ”Työnantaja ei ollut huolissaan Dinkovin kuormittumisesta pitempään”. Mitä sitten tarkoittavat:

-       ”Viimeisen vuoden ajan työnantaja on ollut huolissaan Rostislavin työssä jaksamisesta ja mielialan vaihtelusta” sekä “Alkuvuodesta lähtien Rostislav on ollut uupunut” ks. liite 21.3.pdf

-       ”Rostislav on sairauslomalla uupumuksen ja väsymyksen takia 18.3.2014 lähtien” ks. liite 4.4.pdf

Ottaen huomioon, että henkilö joka ohjasi minut ottamaan yhteyttä työterveyslääkäriin oli esimieheni Tatu Kaskela sekä että yllämainituissa työkykyneuvotteluissa osallistuivat työnantajani edustajat Tatu Kaskela ja Heini Heikkilä, jotka puhuivat puolestani enemmän kuin itse itsestäni, miten työnantajani kirjallisesti annetut väitteet tulkitaan? Sitten mainittakoon jälleen että v 2013 Susyn (ks. liitteet Susyn lähtö.pdf sekä Susyn työkuorma.pdf) ja Mikan (ks. liite Mikan lähtö.pdf) äkillisten lähtöjen jälkeen jouduin välillään tekemään jopa kahden poislähteneen kollegan työt niin että vuoden lopussa alimiehistöllä saavutettiin n 20% budjettia ylittävää tulosta. On totta että en tehnyt paljon ylityötä ajanmitattuna, koska se mitä tapahtui oli että samassa ajassa ja pienemmällä miehistöllä, tehtiin enemmän. 

Asiat minun känsänvälisistä työnhauista (EU ja YK) sekä työnantajani suosituksista mm. Otto Mattsson, Tatu Kaskela ja J-P Loimuvuori pitävät paikkansa, mutta se oli yksi shokkiseikoista kuin 12.5.2014 suosittelijani Otto Mattsson ilmoitti että joku allekirjoitat sopimus työsuhteen päättymisestä tai sinut irtisanotaan vaikka laittomasti, sen jälkeen kuin 9.5 (ks. liite 9.5.pdf) työkykyneuvotelluissa oli sovittu osa-aikaisesta työhön paluustani. Käytännössä jälkimmäinen työnantajani toiminta lakkautti hakujani ja vahingoitti urani merkittävästi.

2) Keskusteltiinko Dinkovin kanssa hänen töidensä lisääntymisestä ja tavoitteista ennen työnjaon muuttumista?

Johon Kauppalehti nyt vastaa: ”Työnantaja ei tiedä, mihin töiden lisääntymiseen ja työn jaon muuttumiseen kysymyksessä viitataan”?

Mainittakoon jälleen että v 2013 Susyn (ks. liitteet Susyn lähtö.pdf sekä Susyn työkuorma.pdf) ja Mikan (ks. liite Mikan lähtö.pdf) äkillisten lähtöjen jälkeen jouduin välillään tekemään jopa kahden poislähteneen kollegan työt niin että vuoden lopussa alimiehistöllä saavutettiin n 20% budjettia ylittävää tulosta. On totta että en tehnyt paljon ylityöttä ajanmitattuna, koska se mitä tapahtui oli, että samassa ajassa ja pienemmällä miehistöllä, tehtiin enemmän ks. liitteet Tuottavuus viimeisen päälle.

3) Miksi työnantajan antamat lausunnot työkykyneuvottelujen välillä Dinkovin suoriutumisesta työssä ovat ristiriitaisia? Kuka ja millä perusteella työssä suoriutumista on arvioitu?

Johon nyt työnantaja vastaa: ”Työnantajan käsityksen mukaan työnantaja ei ole antanut ristiriitaisia tietoja Dinkovin työsuoristumisesta työssä”. Mitä sitten tarkoittavat työnantajani kirjallisesti annetut lausunnot mm. työkykyneuvottelussa 21.3.pdf (liite) minun todettiin suoriutuneen työtehtävistä hyvin. Jostain kumman syystä työkykyneuvottelussa 4.4_1.pdf (liite) kerrottiin, etten ole suoriutunut tehtävistäni, kuten jälkimmäinen on asia, josta ymmärsin jälkikäteen vasta 18.8.2014 saatuani Seppo Saloselta hänen työnantajaltani (mikä ilmeisemmin Tatu Kaskela) saatuja tietoja. Sen lisäksi tähän jälleen lisäisin että koko työterveyshuoltoprosessin aikana Kaskela käyttäytyi hyvin ristiriitaisesti ja koen, että Kaskela pikemminkin pyrki aikaansaamaan työkyvyttömyyteni kuin sitä edistämään. Tähän antaisin lisää tietoja ja todisteita mutta en enää suostu ilman jo aikoja sitten pyytämämme, minä ja lakimieheni Tero Peltonen (ks. hänen s-posti otsikolla Lisäselvitys 15.10.2014, joka laitan tähän myös liitteenä Peltonen15.10.2014.pdf), Poliisitutkintaa tai lainsäädännöllisesti järkevämpää toimenpidettä.

4) Millä perusteella Dinkovin osa-aikaista paluuta työhön ei toteutettu, vaikka niin sovittiin työkykyneuvottelussa?

Mitä käytännössä tapahtui oli että 12.5.2014 Otto Mattsson ilmoitti että joku allekirjoitat sopimus työsuhteen päättymisestä tai sinut irtisanotaan vaikka laittomasti, sen jälkeen kuin 9.5 työkykyneuvotelluissa oli sovittu osa-aikaisesta työhön paluustani (ks. liite 9.5.pdf). Sitten miten tulkittaisiin työnantajani nyt annettu lausunto että ”Työterveyslääkäri vahvisti tällöin (9.5) että Dinkov on täysin työkykyinen”. Ensiksi jos olisin ollut täysin työkykyinen miksi 9.5 työterveyslääkäri Seppo Salonen määräsi osa-aikaisesta (50 %) työhön paluusta, miksi minun sukulaiset Bulgariasta tulivat kauhoissaan hakemaan minut pois, josta olen toimittanut teille notaarivahvistettuja lausuntoja, tai miksi itse Seppo Salonen 14.5.2014 (ks. liite 18.8_1.pdf) kirjoittaisi ”jos ao halua vielä jatkotutkimuksia tai tukea jaksamiseen, niin teen lähetteen julkiselle puolelle”. Todellisuudessa niin kutsutun työkykyneuvotteluprosessin lopussa terveyskuntoni oli huonommillaan kuin koskaan sen aikana ja jos Bulgariasta tuodut notaarivahvistetut todisteet eivät riitä, Suomessa voidaan asiasta kuulustella Mirjam Louhekari, Larysa Gryadunova, Jussi Tanskanen, Dobromir Doraliiski, lääkäri Alexander Voinov, Marin Marinov, Katya Vassileva, Lazarina Valcheva.

Tässä haluan myös tuoda esiin jälleen minusta kokonaan riippumatta esiintynyt kirjallinen ristiriita Kauppalehden lakimiehen Petteri Uoti:n työsyrjintäepäilyn selityksen (ks. liite Uoti.pdf lähetetty läkinmiehelleni Tero Peltoselle 4.9.2014) ja Otto Mattssonin minulle lähetetyn s-postin välillä (ks. liite Otto Mattsson.pdf 19.9.2014).

Muun muassa Uotin selityksen mukaan ks. kolmas paragrafi 4 lause:

”……Osapuolet keskustelivat 12.5.2014 työpaikan tilanteesta ja Dinkoville tarjolla olleista töistä. Työnantaja ehdotti silloin Dinkoville yhtenä vaihtoehtona, että osapuolet sopivat työsuhteen päättämisestä ja siihen liittyvistä Dinkovin lisäeduista…..”

Sitten Mattssonin 19.9.2014 minulle lähetetyssä s-postissa (ks. Otto Mattsson.pdf) lukee:

”.....Autan sinua mielelläni antamalla myönteisen työtodistuksen, enkä pidä tarpeellisena merkitä siihen mitään työsuhteen loppuajan tapahtumista, jotka ovat johtaneet työsuhteen päättymiseen......” – siis mistä minulle, lakimiehelleni Tero Peltoselle ja mitä ihmeellisimmin Kauppalehden lakimiehelle Petteri Uotille ”työsuhteen loppuajan tapahtumista” puhutaan?

Itse pidän tehdyn sopimuksen pakotetulla oikeusasemalla tehtynä ja ollessani erittäin heikossa terveydentilassa. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää lainsäädinnollista toimintaa.

 

5) Kuka teki ratkaisun työkykyneuvottelun jälkeen Dinkovin työsuhteen päättymisestä? Millä perusteella päätös tehtiin?

Johon nyt työantajani edustaja vastaa ”Dinkov teki päätöksen itse”. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

6) Minkä vuoksi Dinkov joutui allekirjoittamaan työsuhteen lopettamisen sairauslomansa aikana?

Johon nyt työnantajani edustaja vastaa ”Dinkov ei joutunut allekirjoittamaan mitään sairauslomansa aikana”. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

7) Onko Dinkoville kerrottu hänen oletetusta aggressiivisesta käyttäytymisestään työpaikalla missään vaiheessa? Onko hänen aggressiivisesta käyttäytymisestään todisteita?

Johon nyt työnantajani vastaa ”Emme ymmärrä kysymystä. Työnantaja ei kuvannut Dinkovin käytöstä aggressiiviseksi ”. Mitä sitten tarkoittavat työnantajani valheellisesti mutta kirjallisesti työterveyslääkäreille annetut väitteet (mikä ilmeisemmin esimieheni Tatu Kaskella):

-       Esimiehen mukaan tva:n käytös on ollut viimeisen vuoden aikana vaihteleva välillä iloinen väliin aggressiivinen, jolloin muut työkaverit pelkäävät tutkittavaa ks. liite 4.4_1.pdf viidennes paragrafin ensimmäinen lause, tai sitä huonommin;

-       Seppo Waltimon merkinnöistä lukemat väitteet ks Waltimo 3.pdf”. Olen saanut henkilöstä ROSTISLAV Dinkov 270373-181H seuraavaa tietoa (lähteenä työterveyslääkäri ja henkilön esimies) ”Ainakin kolme henkilöä työpaikalla on kokenut Rostislavin jollakin tapaa uhkaavaksi, mm kahdenkeskeisissä tapaamisissa ollut silmän nähden hermostunut ja ”silmissä” kiilunut, pelätty että loikka pöydän ylitse. Toinen työntekijä on ilmoittanut ettei uskalla tulla aikaisin töihin koska pelkää olla Rostislavin kassa kahden.” Niiden valheellisten työnantajani antamien tietojen mukaan, joita työnantajani nyt kieltää, psykiatri Seppo Waltimo on pyytänyt minusta M1 tarkastukseen psykiatriseen sairaalaan, ilman että olisin siitä tietoinen!? Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

Tähän vielä lisäisin, että johtuen helmi-toukokuun 2014 aikana minua kohti kohdistuneen työnantajani häirinnän, kunnian loukkauksen ja syrjinnän johdosta toukokuussa minut vietiin Bulgariaan todella huonossa kunnossa (ks. sieltä tuodut notaarivahvistetut todisteet), joka stressasi vanha isäni äärimmilleen. Jälkimmäinen on asia joka on kiihdyttänyt hänen sairautta, muun muassa joku aikaa sitten hänelle todettiin iso syöpä, joka on jo levinnyt niin pahasti että nyt ei voi edes leikata. Ikäväkseni ja kiistatta Kauppalehden kauttani isälleni siirtynyt stressi on kiihdyttänyt hänen sairautta ja mikä ikävimmin lääkärit ovat sitä mieltä että jos hänet olisi leikattu noin 6 kk sitten hyvin todennäköisesti olisi voitu pelastaa. Nyt tilanne on mikä on ja itse lennän Bulgariaan 10.12.2014 kertomaan isälleni syövästään, josta hän ei vielä tiedä ja lääkärit ovat sitä mieltä että itse olen paras henkilö tehdä sen. Kaikista jälkimmäisistä voin tuoda Bulgariasta uusia todisteita.

Pyydän, että asiassa selvitettäisiin minun työsuhteeni päättämisen johtaneiden syrjintäperusteiden lisäksi työnantajani edustajien toimet ja väitteet liittyen terveydentilaani. Mielestäni työnantajani kirjallisesti annetuissa lausumissa on havaittavissa vakavia ristiriitoja kautta linjan. Koen työnantajani edustajieni menettelyn häirintänä ja kunniani loukkauksena. Koen, että minua on lisäksi koetettu työterveyshuollossa saada työkyvyttömään tilaan ottamalla siellä uudelleen esille 2009 sattunut vakava auto-onnettomuus, jonka johdosta aikanaan miltei menetin henkeni.

Kunnioittaen,                                                                                                                                

Helsingissä 26. päivänä marraskuutta 2014           

Rostislav Georgiev Dinkov

  

Read 4631 times
Login to post comments