Monday, 09 February 2015 22:15

Vähän lisää Suomen taloudesta.

Written by

02.02.2015

Siis artikkelissa otsikolla ”Miksi äänestäisit minua?” mainitsin muutama taloudessamme tällä hetkellä johtavista trendeistä ja seikoista ja tässä vähän lisää niistä. Mielestäni nykyään Suomen talous on lian homogeeninen, tarkoittaen että karkeasti otettuna se on riippuvainen kolmesta pääulottuvuudesta – mm ICT, joka Nokian jälkeen ei ole enää johtoasemassa, paperi- ja metsä teollisuus, jossa on maailman laajuinen ylikapasiteetti sekä teollinen rakennemuutos ja metalli- ja konepajaa teollisuus, jossa Talvivaara on konkurssissa, Outokumpu taistelee voitosta jo useamman vuoden ajan ja Rautaruukkia myyttiin SSAB:ille.
Jos esimerkiksi vertailukohteena otetaan Ruotsin talous, voidaan nähdä että siellä talous on merkittävästi monipuolisempi ….vaikka yhtiöittäin voidaan helposti nimetä vaikkapa 10 mahti eritalousosaan kuuluvaa brandia – em. Ikea, Nordea, Volvo, SAAB, Eriksson, Electrolux, Husqvarna, Astra AB (…Astra Zeneca now days..), ABB, Assa Abloy, Intrum Justitia, Hennes & Mauritz jne. Vaikka Suomi on pienempi talous, Ruotsin esimerkki taloudellisesta hajautumisesta voisi olla hyvä esimerkki, varsinkin tapauksessa, jossa maassa on luotu businessystävällinen ilmapiiri joka houkuttelee työntekoa ja investointeja. Suomella on useammalla alalla hyvä mainetta ja infrastruktuuria, mutta lienee että nykyään jopa ne jäävät hyödyntämättä.

Sitten Suomen velkaantuminen on kyllä huolestuttava aihe vähintään kahdesta pääasiasta:

  • Ensiksi että maanluottoluokituksen alentumisedellytykset on jo saavutettu ja trendi on alaspäin, ikääntyvällä väestöllä ja supistuvalla BKT:lla;
  • Jos valtion budjettiin lisätään kuntien ja eri valtion laitosten taseiden ulkopuoliset vastuut ja rasitteet, joita pääsääntöisesti ei konsolidoida (Suomessa ei sovelleta IPSAS – International Public Sector Accounting Standards), maamme velkaantuminen näyttää todella huolestuttavalta!

Joten taas ole hyvä astu meihin ja avustaa maamme uudistumista – ajatteluttavana, yhteiskuntana ja taloutena.

Ystävällisin terveisin, Rosti

Read 2268 times
Login to post comments