Hei nimeni on Rostislav Dinkov Suomen ja Bulgarian kansalainen sekä Vihreiden jäsen ja seuraavasti esitän lyhyesti poliittista pohjaani. Marraskuussa 2013 kirjoitin mielipide ”To my Finland with love ks. liite”, jossa esitin ensimmäistä kertaa kirjallisesti ideani ”Uuden Sukupolven Suomalaisista ja Eurooppalaisista”. Ytimekkäästi ideani määritelmä on yhtään samaa kuin tuottavaa ja luovaa ajattelutapaa riippumatta ihmisen alkuperästä, rodusta, uskonnosta, aksentistatai muusta toissijaisesta seikasta. Teoreettisesti ja samalla lainsäädännöllisesti mainitut asiat ovat jo maamme perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä, mutta jotain viime vuosien tapahtumia tuovat esille mielestäni jopa huolestuttavia esimerkkiä mm:
Hirvisaaren avustaja ehdottaa hihamerkkejä ulkomaalaisille 11.4.2012 klo 19.02 

Aikoinaan sekä Vihreiden että muun sivistyneen Suomen vastustus olivat kohdalla, mutta James Hirvisaari ideoineen on edelleen kansanedustaja ja se on laillista kansan valintaa. Kuitenkin vahvasti uskon että paras käytännön tapaa vastusta sellaista ajattelua olisi että myös kansan valinnalla Hirvisaaren rinnalle tulisivat Suomen ensimmäiset ulkomaalaistaustaiset kansanedustajat, jotka omalla esimerkillä voivat näyttää että sammalla kolikolla on myös toista puolta ja se on vähintään yhtään arvokas hyvinvointiyhteiskuntamme ulottuvuus. Uskon että asia on hyvin ajankohtainen varsinkin kuin viikolla 44 (vko 44 v 2014) maamme sisäministeri Päivi Räsänen teki ehdotus mm:
Kaksoiskansalaisilta saatetaan evätä pääsy valtion turvallisuuden kannalta kriittisiin tehtäviin”.
Saman artikkelin mukaan tällä hetkellä Suomessa on noin 60 000 ulkomaalaista, joille on myönnetty myös suomen kansalaisuus.

Räsäsen huoli on että kahden maan kansalaisilla voisi tulla lojaliteettiongelmia johon Uuden Sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena vastaisin että lojaliteettia ei mitata ennakonluuloilla ja epäilyillä, vaan todellisilla teoilla ja faktoilla, joka on ainakin tänä päivänä maassamme ja Euroopan Unionissamme vakiintunut laillinen toimintatapa.

Myös Uuden Sukupolven Suomalaisena en haluaisi että minun kaltaisia ihmisiä pidetään vähemmistönä. Vaikka käytännössä olisikin näin, me olemme hyvinvointiyhteiskuntamme laillisia ja täysvaltaisia jäseniä ja näin ollen maksamme verojamme normaali (ei vähemmistö) veroprosentin mukaan sekä vaaleissa äänestämme Suomen (eikä vähemmistö) passilla. Sen lisäksi maamme murtuneen huoltosuden alta (työssäkäyvät/eläkeläiset 3/1) työssäkäyvät Uuden Sukupolven Suomalaiset ovat korostetusti yhtä tärkeitä ja arvokkaita kuin kaikki muut yhteiskuntamme jäsenet ja en näkisi järkevää syytä että meitä rajoitetaan lainsäädinnolla tai sanallisilla ilmaisuilla.

Lyhyesti agendani pääkohtia ovat:

- Ensisijaisesti maamme uudistuminen ajattelutapana, taloutena ja yhteiskuntana johon kuuluvat Uuden Sukupolven Suomalaiset. Huom. Se on luovaa ajattelutapaa ja näin ollen ei kiellä kenenkään pääsyä sisään, riippumatta siitä onko kyseessä maahanmuuttaja tai kantasuomalainen. Sen lisäksi ihminen ei synny kokoomukselaisena, keskustalaisena tai vihreänä, ne ovat asioita jotka hän opettelee ja valitsee myöhemmin rationaalisesti tai vaikka tunteellisesti. Ja jos idealleni annetaan mahdollisuutta ”osallistua vaaleihin” maassamme tulisi yksi uudistumis- ja samalla äänestämisvaihtoehto lisää jolla maamme poliittinen elämä tulee askelen rikkaampi, loput tietysti valitsee kansa.
- Talous, verotus ja kilpailukyky (yritysanalyytikkona, minulla on asiasta hyvää ja syvää tuntemusta, jota voin esittää erikseen);
- Tasa-arvo todellisuudessa;
- Väkivalta ja varsinkin henkinen sellainen;
- Koulutus maassamme ja Unionissamme;
- Työttömyys tai paremmin työllistymismahdollisuudet, sisältäen sekä työttömien että työssäkäyvien hyvinvointia;
- Eläkeläiset ja yleensä vanhusten hyvinvointia;
- Vihreäpolitiikkaa koskien kaikki ylimainitut;
- Ja kaikki tärkeät asiat jotka kiinnostavat kansaa kunhan aikaa ja voimat riittävät.

P.S. Mielipiteeni ”To my Finland with love” ja siinä esitetyt ideat ovat tähän asti saaneet laajaa tukea, esimerkiksi Jyrki Kataiselta sekä pääministerinä että Euroopan Komission Varapuheenjohtajana (ks. liite Mr. Dinkov.pdf) sekä joukolta maamme poliitikoilta johon olen ottanut yhteyttä ja minun ystäväpiiriltä, jotten sinäkin olet lämpimästi tervetullut uudistusjoukkoomme. (2015)

P.S.2 Kunhan tämä on yksi Suomessa luettuja artikkelia tähän lisäisin että poistuttuani Suomesta, on hyvin epätodennaakoista että ajan toista Eduskuntavaalikampanjaa itse, jos Vihreät päättävät toista voisin toki kokeilla? Toisaalta vaikka newfinns aloite on hyvin epäonnistunut laillisiin haaste- ja pyrkimyksiinsä, kotisivua luetaan ja näin tietoa ja uudistumista pohditaan! Siis jälkimmäinen on sinänsä saavutus - sanavapautena, tasa-arvo- ja oikeuden mukaisuuden pyrkimyksenä, kaikkia varten todellisuudessa! (2018)

...right and wrong - heal the world...

 

Varma Kela VALITUSOSOITUS


Ystävällisin terveisin
Rostislav Dinkov