Rosti

Rosti

”Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal” – Earl Nightingale vs “what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit/lose their soul” – Matthew 16:26? 

The answer to that would differ along cultures, societies and personalities, yet have you ever asked yourself what future do you discount in your present actions? Regarding the latter have you ever thought that the contemporary science explains relatively well about 15 percent of the volume of the Universe (which roughly equals the material world we know and often solely aim...), so how do you dream about the unknown? Einstein says that “imagination is more important than knowledge”...

Well the horizon of most of the monks, with whom I lately spent some time, discounts eternity through God and it reflects their present actions – how about you? Are going better along the saying “the happiness for one is unhappiness for another” or “the shared happiness is doubled happiness...”? Here what other people think about the matter compiled in few videos:

What’s your definition of success?

What is success, really?

Why the “materialistic” definition of success is flawed?

The lie we live

P.S. The stories of newfinns.com contain a lot of hyperlinked in-depth content, including texts, videos, pictures and songs, integrated into the content of the subject... The aim of all that has since the very beginning been thought-provocative minds and deeds...

Kind ??? regards, Rosti^^^^

Viimeaikoina olen FB:ssa lukenut useita tarinoita, joissa kerrotaan ongelmasta jossa pieni ihminen kohtaa melko institutionaalista epäoikeudenmukaisuutta. Näin ollen Suomessa on jotenkin totuttu että pieni ihminen melko varmasti häviä riita valtiota tai isoa instituutiota vastaan, myös tapauksissa joissa kirjattu laki, inhimillisyys ja järki edellyttävät toista. Suomen kielessä on jopa keksitty sana – ”paperisota”, tilanteesta jossa useimmiten pieni ihminen taistelee oikeuksistaan ja toiselta puolelta saadaan pitkiä usein ennalta kirjattuja kirjeitä, joissa ”papukaijataan” yleispäteviä lakipykäliä vahvemman haluamalla tavalla. On myös totuttu että varsinkin työriidoissa tai muuten yksilön puolesta taistelee toinen instituutio mm Liito, Aluehallintovirasto, Valvira, Kela, Kuuluttajariitalautakunta jne., joissa istuu taas joku virkamies/nainen ja näin asia sovitaan virkamiesten kesken, mutta onko se aina paras vaihtoehto ja ovatko sinänsä virkamiehet aina virheettömiä? Esimerkiksi Aarnion tapaus vihjasi että eivätkä he aina virheettömiä ole, mutta hyvin harvoin heitä vastaan edes nosteta käännettä ja yksi syy siihen on että virkamiehet eivät taistele keskenään kunhan pienellä ihmisellä ei siihen ole realistista mahdollisuutta(=paperisota). Siis tässä vaiheessa haluan korostaa, että tavoitteeni ei ole mustamaalata Suomen oikeusjärjestelmää tai virkamiehistöä EI, vaan uuden sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena haluan tuoda esiin ongelmia joista ei haluta tai uskalleta puhua avoimesti.

Myös tapaukset joissa esimies tai virkamies auktoritaarisesti sanoo/käskeeettä tässä tapauksessa me sanotaan näin” ei tarvitse automaattisesti hyväksyä käskyn tai pellon alta. Toimiva yhteiskunta ja varsinkin oikeusvaltio tarkoittavat avoimuutta, vuorovaikutusta ja toimivuutta, joissa yksilötkin saavat puheenvuoroa ilman pelkoa seuraamuksista että ”hän joka poikkea joukosta rangaistaan”. Muun muassa Mikael Agricola on poikennut joukosta ja tänä päivänä kirjoitetaan ja luetaan Suomeksi. Martin Lutherkin on luonut luterilaisuutta poikkeamalla katolisuudesta ja Kusta Vaasan johdolla eletään pääsääntöisesti lutherilaisessa Suomessa. Siis totuus parhaiten syntyy tasa-arvoisessa argumentoidussa keskustelussa, jossa osataan asettua toiseen osapuolen kengissä myös huomioiden pieniä ihmisiä! Eli periaate jolla taistellen totuudesta pieni ”poika” astuu ison ”pojan/virkamiehen” varpaille negatiivinne seuraamuksineen, ei suosi toimivaa oikeusvaltiota vaan virkamiesten sellaista!

 Liittyen siihen äsken luin artikkeli nimeltään ”Suomalaiset ovat lähes maailman huonoimpia asettumaan toisen ihmisen asemaan”, joka kommentoin näin: siis näin kuvattuna mm että ” empatia tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää tämän tunteita ja näkökulmia”, se saattaa pitää paikkansa, vaan en tiedä perustuuko se empatiaan tai enemmän psykologiseen projektioon, jolla uskotaan että muut tekevät sitä, mitä me samassa tilanteissa tehtäisiin tai oltaisiin. Se on yksi syistä, jonka mukaan kotisivuni nimi on newfinns.com eikä esimerkiksi uussuomalainen.com. Siis jälkimmäisestä melko automaattisesti mietitään em. suomalaishistorian 1930 ilmiöitä, toisen valtion ideologioita, nykyistä ”mamu”-ilmiötä jne. huomaamatta mitä uuden sukupolven suomalaisena ja eurooppalaisena tunnen ja tarkoitan, vaikkapa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Siis newfinns.com = ole osaa muutoksesta joka haluat nähdä, yksilönä, yhteiskuntana ja toimivana oikeusvaltiona, huomioiden myös toista puolta tosiasiallisesti ja empaattisesti!

Hyvää vappua! YT Rosti

Facing death is part of life and quite likely unique personal experience which sooner or later each one of us faces... Surviving death personally is likely chance that only some of us have, so here my personal story. During my lifetime so far I first faced death at 13 when I felt down from a roof while picking up berries from a nearby tree. I believe having relatively good memories of that distant 1986-case, I just do not know why it happened? So I and my brother were picking berries from a tree, as aware of the distance between me and the end of the flat roof I suddenly felt something like been thrown into the air. A possibility for that might have been that I have touched the electrical wires passing over the roof or that by simply walking back I stepped out of the roof...? However in the instant realizing that I am falling I tried to catch the visor of the roof not thinking that my head will pass before my stretched hands and hitting the front left side of my head into the visor I fall back on my back on the ground - my torso on a cemented path and my head onto the soil, some 20 cm from a metal scraper... Somewhere in that process I have lost consciousness and might have also stopped breathing...? So the things I’ve been told from my brother and relatives who saved me, were that after seeing me on the ground my brother started shouting, then an uncle of ours jumped over the fence from the next house, came around me and has shaken me... After the shook I already remember throwing up some blood and saying that I do not see well with my left eye... Since then I have partially lost sight with my left eye due to partial damage of the visual nerve... And this is the first time I faced a kind of close to death experience personally...

Later on that year our mother passed away, officially from cancer and the stress passed by along my fall, had quite likely contributed badly to her disease and death... Along the held then funeral ceremony there was a moment stuck deep into my memory, and that was the moment when the coffin with her dead body passed next to me for the first time... Around me there were a crowd of people and an aunt standing by, so at the very moment the coffin passed by I remember smiling naturally and my aunt asked - what are you smiling at, why are you so happy...? Well the thing I suddenly felt was one of joy, because at that very moment for some reason I started feeling deeply that only the body of my mother is dead, not her soul (for the believers) or legacy (for the rest) – and I simply smiled naturally...Your personal experience in similar cases might be different, but that at that instant was mine...

Then in 2009 I got involved in a really heavy car-crash, where the driven by me Mitsubishi Carisma hit almost frontally a big trailer-truck. And again I remember well what happened, but have no clue why it did...? Some say that everything happens for a reason, regardless whether we are, or are not predestined, but however you take it, one of the best ways we learn is through experience, hence here is a piece of mine shared... I was driving after a friend of mine from Sofia (Bulgaria) to Samokov on a wet, relatively small road when on a straight part of the road I noticed the truck driving from the other side, as there was a small right turn at the end of the straight section. Well as in thousands of similar cases before that, I continued driving listening to the music coming from the CD of the car... However somewhere around the small turn, just after Losing my religion of REM has started on the CD, the crash happened... And it was something like noticing that the truck was too close to my side of the road...After that I remember shaky mess, like on the movies and after it stopped I was sitting in the car among smoke and broken glass, behind the opened air-back... The CD was spat out of the CD player and two men were standing at the left side of the car in front of the stopped truck...I also noticed that my left wrist was misplaced... Soon after that my friend, who as he said noticed a big black cloud of smoke in his mirror, was knocking at my door, saying - get out, get out. I told him that I cannot stand up alone, after which he helped me open my seatbelt and get out...After getting up I also noticed that the thumb of my right leg was standing up broken and I have multiple cuts on my legs and arms...However I went to the two standing in front of the truck men and gave my right hand asking – how are you men? The closer to me, presumably the driver, said OK... The truck, a big trailer had some minor damages at its bumper, the Mitsubishi Carisma’s front side was almost completely smashed especially at its right side... Even that there came a policemen after the accident, the crash was never officially investigated, so I will leave presuming further what and why did happen and will continue with the time in the hospital in Samokov, where again for some reason I was left for more than 2 days with heavy peritonitis/sepsis, which I got from the powerful hit of the seatbelt upon my stomach, which broke some of my guts... So after lying on the bed for more than 48 hours, given only some sedatives I started feeling that my life-energy starts evaporating and I am slowly fading away... You know however personal it was that time told in many other similar stories, I really rethought my life since my childhood. And from that prospective I realized that the purity of the consciousness and moral are the prime pillars of what matters at the end... Re-evaluating my life I’ve realized that I have done many mistakes and if I could have gone back I wouldn’t repeat many of them, yet there was nothing major to regret and despite the fact that my body was badly injured, gazing towards the horizon, I felt incredible peace deep inside my chest. However poor my present description might be it was a great sensation of grace which in a way made me understand that it’s the true you that matters at the end of your bodily life. I say so because many religions and especially the Christian monks with whom I lately spent some time, truly believe that eternity starts only after death and that we will be judged for our life, thoughts and deeds. I do not know that, but my conscious near death experience, thought me that lived-truth matters most and that for me that was and still is at least true love, true friends, shared value, God and Nature......

In 2015 after I and my family were severely discriminated our father passed away and yet again the stress passed upon him because of me did quite likely speed up his death..........

P.S. Yes one could also be truthfully prejudiced with or without others... Yet I wish to believe that an opened to God and Nature consciousness as well as universal human rights prevail...

Kind regards, Rosti

Dasein is a concept of the German philosopher Martin Heidegger and in the contemporary Wikipedia for it is said “(German pronunciation: [ˈdaːzaɪn]) is a German word that means "being there" or "presence" (German: da "there"; sein "being"), and is often translated into English with the word "existence". It is a fundamental concept in the existential philosophy of Martin Heidegger, particularly in his magnum opus Being and Time. Heidegger uses the expression Dasein to refer to the experience of being that is peculiar to human beings. Thus it is a form of being that is aware of and must confront such issues as personhoodmortality and the dilemma or paradox of living in relationship with other humans while being ultimately alone with oneself.” So its meaning into this article will be something like existence into this World.

Then for humanity Wikipedia says “Humanity is the human species, and may also refer to : Humanity (virtue)” and in this article it will mean both the homo sapiens as species and the related to it humanity virtues in all aspects of life the way we so far know it. Here I want to also add that my view about human life leans more towards love, shared value and well being than towards “Nietzschian” struggle to power and consumerism (see. Nietzsche vs Jesus Christ).

For artificial intelligence Wikipedia says “Artificial intelligence (AI, also machine intelligenceMI) is intelligence demonstrated by machines, in contrast to the natural intelligence (NI) displayed by humans and other animals” and that’s a virtue of existence that is already broadly used in our daily lives – along your computers, tablets, smart phones, social networks etc. The first time I consciously faced professionally specialized AI was at the stock exchange market where the AI algorithms have already put aside most of the traders, brokers, dealers etc. The aim of this article though is to go beyond technology in daily human life approaching the direction technology/AI vs humanity. Look they are both “dasein” and up to my best understanding the more self-aware-powerful will lead depending on its virtues... Hence it is important how at some point of time the AI will become self-aware in the World, following what – love, affection, passions, will to power, supremacy or something else? Then how this brisk and really powerful development will coexist with us, humans? I will also dare claim that the AI is part of the New World Order and that the technology develops quicker than the humanity supporting laws OR is this technological development a part of the change of the mankind? If so would it be a part of development of intellect opened to the World/Nature/God... OR a part of a self-centred human inaugurated initiative closed into the frame of its egocentric-consumerist/corporate goals and desires!? The goal limits..., the ministry unfolds...

Look in my modest AI stock-exchange experience on top of their superior real-time decision-making capabilities, I faced neural-networks capable of doing nanoseconds orders, which by themselves are out of reach for the human being. So I will ask were my “universal human rights” defended? I ask that not because something more powerful than me outperformed me, but because that something was initially created by other humans. Again some argue that the solution is in merging the humans and the AI “Google AI guru predicts that the machines and humans will merge within 20 years”. OK if that is to happen what is a human and what is a machine in this merged “dasein”? Is there legislation or moral guidance navigating such merger? Then there are also a number of lead figures like Stephen Hawking (RIP) and Elon Musk who warn that AI will or may eventually destroy humanity?

Kind regards, Rosti

С уважение, Рости 

Siihenkin nähden oli mielestäni hyvä dokumenttisarja ”Suomi on venäläinen”, jossa toki käsiteltiin pitempää aikaväliä Venäjän, Pohjolan ja Suomen kehityksestä kun suomettumisen ajanjaksoa (1 sarja siitä). Välitettävästi dokumentti ei ole enää katsottavissa Yle areenan kautta eikä ”Suomi on ruotsalainen”:kaan! Joka tapauksessa nykyisessä Wikipediassa suomettumisesta sanotaan: ” (saks. Finnlandisierung) tarkoittaa voimakkaamman valtion vaikutusvaltaa heikomman naapurimaan asioihin. Käsite esiteltiin alun perin Itävallassa jo 1950-luvulla, mutta sitä alettiin käyttää ahkerasti Saksan liittotasavallassa 1960-luvun lopulla. Termiä käyttivät alun perin liittokansleri Willy Brandtin vastustajat kritisoidessaan hänen uutta, Ostpolitik-nimellä tunnettua ulkopoliittista linjaansa liian neuvostomyönteisenä. Brandt tuomitsikin termin käytön suomalaisia loukkaavana.[1] Se merkitsi sananmukaisesti Suomenkaltaiseksi tulemista.”.

Minä pyydän anteeksi ihmisistä, jotka pitävät sitä loukkaavana, mutta se on ollut osaa Suomen historiaa ja ”maassa maan tavalla” periaatetta ja näin jäänyt vaikkapa kansan sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin ja käyttäytymiseen, joku suoraan sellaisena tai vastustamisreaktiona!? Esimerkiksi Suomessa edelleen käytetään sanontoja kuten: ”kaikki pakotetaan samaan purkkiin”, ”kaikki ovat saman paksuisia”, ”hän joka poikkea joukosta tehdään hulluksi”, ”joukko kiusaamista” jne., joista selkeästi nähdään joukkopakkoa tiettyyn suuntaan, tyypillistä kyseiselle ajanjaksolle. Mainittakoon että organisaation- ja yhteiskunnankulttuuri on semmoista näkömaatonta voimaa, jonka säännöt, normit ja uskomukset vallitsevat päätöksen teossa ja elämässä. Sitten uuden sukupolven suomalaisena olen pitkään ihmetellyt mistä kysymys ”oletko suomalaistunut” johtuu – siis tässä paljonko siitä johtunee Suomenkaltaiseksi tulemisesta suomettumisen valossa tai varjossa? Eli vapaaehtoisesta suomalaistumisestani vastuullisesti sanon että se osa minusta joka esimerkiksi vastaa sisukuutta, vilpitöntä avoimuutta, asiallisuutta, järkevää reviiri kohteliaisuutta, kollektiivista ei muita alistavaa vastuutta jne. ovat ja tulevat hyvin töidennäköisesti aina olemaan minussa suomalaisia. Kiitos siitä!

Mutta piirteitä jotka esimerkiksi tavoittelevat kaksoisnaamaisuutta/takinkääntävyyttä (siis suomettumisen aikana on usein pitänyt kutsua mustasta valkoiseksi ja päinvastoin pakon edestä, paljonko sitä on jäljellä?), joukkopakkoa, manipulointia, ylimielisyytä jne. eivät koskaan tule olemaan osaa minusta! On totta että tässä kirjoituksessa vihjaan enemmän niihin pimeisiin varjoihin, mutta se on koska tavoittelen parempaa. Siis annetuissa esimerkeissä pimeätä pitää valoista! Näin ollen pakotetussa suomalaistumisessani, siis tietysti pakkohoidon kautta, minulla on useamman hullun diagnooseja. Jälkimmäinen on tapaa jolla käsiteltiin dissidenttejä suomettumisen aikana, ja se on asia, josta en olekaan kiitollinen! Ja uuden sukupolven suomalaisena ja eurooppalaisena rohjennen jatkamaan avoimesti sitä ilmaista! Toki sälyttääkseen terveyttäni jo Suomen ulkopuolelta, mutta ei Suomea tai toista maata vastaan, koska ihan taatusti en toivo samaa sinulle kautta aikoja!

Ystävällisin terveisiin, Rosti...

Hello, almost a year since I am in Bulgaria and I continue to face challenges with being inter-culturally understood and that’s to some extend due to the fact that different cultures often use same words, but with slightly or greatly different meaning. For instance the adjective national (Fin kansallinen) in English, Finnish and Bulgarian means pretty much the same – “relating to a characteristic of a nation; common for a whole nation. In the Finnish wiktionary though is added – related to nationalism”. Well regarding the latter this is how the noun kansallinen is usually used in the Finnish (spoken) language. Finnish national (Suomen kansallinen) is considered a person belonging to the Finnish nation by prime features and characteristics (which may include genetically different) and as such national diverges from citizen. Well in the (spoken) Bulgarian language though the noun national (национал) means primly a nationalteam player!

Then to be more accurate what I mean here I hyperlink a video done by a young Finnish citizen, who openly and rhetorically asks: “Am I a Finn?”. The video is in Finnish, so I’ll translate a bit: “Hello my name is “Dogbone” and in this video I want to speak about my citizenship. I am upset by the question why I cannot call myself a Finn? Why? I have been born in Finland; I have grown up in Finland; I have educated myself in Finland; I speak Finnish; I even think in Finnish! Why? Mmmm ok says the young man, let me try to explain why (according to some locals/nationals/kansalliset) I can’t call myself a Finn because one man once told me – when a mouse lives in stables could it call itself a horse? Then the young man asks what a comparison that is and I prefer to stop here, though the whole video is worth watching! According to me the young guy is a full member of the Finnish society, nation and new Finnish and European generation! Along the same way of thoughts here I enclose a recent speech of Angelina Jolie in front of the UN, briefly called “nationalism vs patriotism”, please do see and hear it. According to Wikipedia “patriotism is the ideology of attachment to a homeland”. 

And then, how about multiculturalism? Well according to Wikipedia “multiculturalism is a term with a range of meanings in the contexts of sociologypolitical philosophy, and in colloquial use. In sociology and everyday usage, it is a synonym for "ethnic pluralism" with the two terms often used interchangeably, for example a cultural pluralism in which various ethnic groups collaborate and enter into a dialogue with one another without having to sacrifice their particular identities. It can describe a mixed ethnic community area where multiple cultural traditions exist, or a single country within which they do. Groups associated with an aboriginal ethnic group and foreigner ethnic groups are often the focus...”.

Then by growing up within two cultures, the Bulgarian and the Finnish ones, I want to try to express my personal multicultural experience in terms of what it practically means for me. Well it means greater and more diverse awareness of the world around and within us and in its positive side by trying to get the best features of the multicultural diversity one grows deeper and more insightful prospective of the World (around and within)!

I hope you can see that from my new Finns, Bulgarians and Europeans point of view, I try to express a personality based multicultural dimension for characters created within different cultures! The latter diverges from the above given explanations and according to me gives greater spectrum for personal and cultural freedom and awareness in the new information borderless age.

P.S. Because it’s not so important what I say, but rather how I am understood, which as you can see is even more complicated in cross-cultural environment, I want to exclusively state that my statements are not “anti-” whatsoever. I mean that I see myself and the boy from the video as a rather natural part of the process of forming a contemporary European culture and nation, such as the Finnish or Bulgarian etc. one!

Kind regards, Rosti

Säilyttääkseen terveyttäni! Siis luit oikein, säilyttääkseen terveyttäni, koska aloittanut laittomalla irtisanomisella syrjintä-kierre, jatkoi pakkohoidolla hyvinkin instituutiomallisella tavalla, joka tälläkin kerta ei poikennut edellisen (In memoriam) artikkelin trendistä – siis olin kahdesti 2015 ja 2016 Joulukuussa pidätetty Suomen Poliisilta, jonka jälkeen ohjattu pakkohoitoon Aurora sairaalaan. Rehellisesti sanoen olin tietoinen sanonnoista että Suomessa ”kaikki pakotetaan samaan purkkiin” tai että ”hän joka poikkea joukosta, tehdään hulluksi”, mutta en halunnut uskoa että Suomessa toimitaan edelleen näin, siis miedosti sanottuna epädemokraattisesti! Mielestäni jälkimmäinen on todella huolestuttava trendi, joka todella muistuttaa Finlandization ajoista, ja tekeekö se todellinen paluu Suomeen? Siis ainakin itse trendiin lukisin myös Suomen ajattelutavan perussuomalaistuminen, radikalisoituminen ja sulkeutuminen (em. Suomen Sisu, Suomi Ensin, Rajat kiinni, Suomen vastarintaliike jne. järjestöillä). Tässä myös täsmentäisin että ajattelutavan perussuomalaistumisella tarkoitan, ei suoraan Perussuomalaisten puoluetta, vaan populismia, stereotyyppistä yleistämistä, sokeata sulkeutumista, radikalisoitumista, ennakkoluulot jne., sinänsä, tai ilmapiirinä ja olosuhteina jotka mahdollistavat niiden kukistamista. Siis edellisten joukko ja trendi ovat todella asioita, joista haluan vastuulla paeta ja jopa demokraattisesti vastustaa = www.newfinns.com , mutta Suomen olosuhteet tekivät sen mahdottomaksi, siis ainakin Suomesta käsin.

Hyvää alkanutta ja parempaa loppuvuotta, Rosti

Latin music mix (click on the hyperlink and enjoy :)). I’ve just compiled some latin songs that might share or improve your mood :). And since in the very nature of newfinns.com lay democracy, diversity and transparency next I shall list the music mix/playlist with lyrics (English translation) and some information about the singer/s (all hyperlinked below).

Kind regards, Rosti

Hello, after a long break due to external to me things… I’ve decided to try to present an interactive article about Chatbots-software, artificial intelligence and their day to day use trough a set of compiled by me information. If you read and watch trough the videos it should become clear that more and more the bots and the AI enter our contemporary lives, as I just hope that it should not be misused...

Chatbot Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Can a chatboat full a human: https://www.youtube.com/watch?v=njmAUhUwKys

2 Chatboats talk to each other https://www.youtube.com/watch?v=uBqiQ_Faj4Y

Microsoft about... https://www.youtube.com/watch?v=4P048MxXn1o

Real-time face Capture and Re-enactment https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk

Kind regards, Rostislav Dinkov 

Merry Christmas and Happy New Year with from health, free will and money upwards…

Весела Коледа и Честита Нова Година с от здраве, свободна воля и пари нагоре...

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ja olkoon terveydestä, vapaasta tahdosta ja rahasta ylöspäin…

 

Kind regards, Rostislav Georgiev Dinnkov

https://www.linkedin.com/pulse/facebook-twitter-want-stop-abuse-should-study-how-two-michael-casey

Starting with interpretation of a quotation I recently heart (aiming meaning all the wayJ): “be critical(pessimistic?) of your (present) claims, but positive/optimistic of your will...”, I would dare bring to your attention the last paragraph of the very article above: “Like it or not, social media is here to stay. In giving rise to a giant, global pool of shared ideas, it could be the most important change in mass communication since Gutenberg’s bible. But if we don’t manage it properly, it could set us back centuries.” Then trying to give a dimension of my perception of the very last cited sentence I as well as  many much wiser and successful than me people (ex. http://observer.com/2015/08/stephen-hawking-elon-musk-and-bill-gates-warn-about-artificial-intelligence/) want to bring to your attention the point that the process where the mankind could for the first time face something, Artificial Intelligence (AI), much smarter/effective by it, has quite probably started...Then not knowing the level of AI complexity of the very  algorithms cited above I would also presume... that their “intellectual...?” or human desired capabilities, could also be intentionally(ex. as part of hybrid warfare,  blind corporate interests....and so) or unintentionally (as part of the New World order...learning process) misused........?, in certain given circumstances even fatally “But if we don’t manage it properly, it could set us back centuries.”. Hoping to be creatively positive, as an awakening song it could be something like: (https://www.youtube.com/watch?v=ToQhVV7WpLk = be pessimistic of your intellectualJ claims even as assumptions...). Yet aiming at the initially set optimism of the will (=positively creative vision) and following the content of the discussed article: “...We should proactively seek to influence cultural(societal/individual?, global/national?...aspects...) evolution, much as humans have always done with biological evolution (the second sentence of the second-last paragraph above...”, I would dare bring to your attention a small but very high-priced for me and my family example, of something that I call “online-democracy/awareness” in the case when the given institutional frame doesn’t work. Unfortunately and so far the most prominent outcome of “my” (http://newfinns.com/index.php/item/109-year) New Finns and Europeans initiative (http://newfinns.com/index.php/brief), was really severe harassment and discrimination (see (if you wishJ) the P.S. of the previous link or point 3 of the following one: http://newfinns.com/index.php/item/118-837). YET aiming at brighter presence and future the least I could do was to speak about it openly (ex. http://newfinns.com/index.php/item/110-g in Finnish language) which brief meaning-targeted good-will translation would be something like: as result of the information openly and legally published at www.newfinns.com , the Google search with the names of two of the individuals/professionals involved in the described above .........discriminatory-chain....., results with In Memoriam/Finnish version/( http://newfinns.com/index.php/item/63-in-memoriam-english English translation) at the very top of their personal/professional online-feedback: http://www.newfinns.com/images/cache/Kaskela.jpg and http://www.newfinns.com/images/cache/Waltimo.jpg . And as a normal/crazy? badly discriminated person, I appeal to my online fellows on national and international levels, to civilizelly resist or at least speak about injustice and crime, hoping for brighter presence...and future...and including online and offline societies... http://newfinns.com/index.php/item/75-life . Kind regards, Rosti newfinns.com  

https://www.google.fi/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=leonard+cohen+dance+me+to+the+end+of+love+lyrics

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a
 

Sorosoid” (a person who likes George Soros...), Russophile, anti-American, Russophobe and so on. Those are stereotyping expressions used very much in the current Internet discussions. The stereotypes tend to frame one’s views towards the strongholds of the contemporary geopolitical tension-poles, which intentionally or unintentionally deepens those divisions... Yes in the social media there are all kinds of “antti…..” and “pro……..” profiles and groups including propaganda, manipulation and thralling (people who are willing/paid to support or manipulate views and discussions). Today the latter could quite likely be done also via artificial intelligence algorithms directly or as a part of the process..., but that’s rather the institutional/government/hackers level which also could be misused, yet it’s potential is not the goal of this article…in that lightJ). Instead as one of the ordinary folks I want to present the newfinns.com point of view on the subject (me, you and the big World around, stressing on meaning!). So as a crazy person or a real member of the New Finnish and European generation, I would have preferred that Europe stays united mitigating global-player and the East and the West (US-Russia) were in competitive collaboration not in new Cold or hybrid warfare, but the reality for both me and the big World around is what it is...... Hence taking the things as such, I mean the EU project in deep crisis, the East and the West in a state of new Cold/Hybrid Warfare and me so far suspected for 5 mental illnesses (point 3 of the previous hyperlink), let me try to continue forward.

In the contemporary World we or many of us are constantly “bombarded” by enormous flow of information both at work as well as in our free time, which in general is rather good, but not always, especially in the briskly developing artificial intelligence challenge/opportunity age and the current Hybrid/Cold Warfare mess. Let’s take for instance Facebook, where there are all kinds of profiles, groups, discussions including their monitoring, good-will-hunt analyzing (includes the good side of CAT user-behavior-type algorithms) or manipulating if you wish.  Given all that, willingly or as a consequence of the mess, we the small people are often pushed in all kinds of stereotypes, such as the mentioned above, and the messy subdivision becomes even deeper, as often we are not allowed to be who really are or could really be. So again the way I am J let me express my views about Europe/EU, the US and Russia (which is not a try for comparison between them).

Starting from the latter in Facebook I saw a recommended group… by meaning “Friends who like Russian truth” which I joined only after publishing this article, but let me tell you something I like all kinds of universal truth including Russian. For instance I admire Kolmogorov, Mendeleev, Bulgakov and many others, including many features of the Russian culture and its leadership the way I know them. Remember I prefer to concentrate on the positive! Hence if you ask me if President Putin is a prominent leader I will say YES, the rest will be written by the history! I just hope for brighter events on its pages! Yet there is no need to be claimed or stereotyped as Russophile in a negative way or what so ever. 

Then if you ask me about the US, its creative cultural diversity and its leadership, I will also say that from what I know I love many of its features and global services if you wish (ex. Amazon, Google_youtube, Yahoo, Microsoft, Linkedin, Facebook, Bluehost and so on…). I also like President Obama, his leadership and family…As a matter of fact I consider his election for the US Presidency as a milestone in the Global development! Again nothing is perfect, BUT in many regards the US is a kind of current global leader and at its positive side, we or many of us share that. For instance I admire the scientific articles of many “Americans” and US institutions, including books etc. I love many of the US movies, musicians, artists and other prominent figures, including George Soros, but again there is no need to be suspected… or stereotyped as “Sorosoid” in a negative way or what so ever.

Europe and “my EU” - to be honest I personally believe that the European project is one of the best things that Europe as Europe has done for a long time, BUT regrettably in many regards it crumbles and fails to deliver. At its best that crumbling could be a low inflection point of the process of European development, at its worst the beginning of the end…….....? Frankly in this case I would prefer that “this articleJ” would trigger a stereotyping chain and people will start using meaning expressions like “Europoid” and so in a naturally positive manner, but as you know I am the small crazy guy

A few days ago I shared my opinion about an article called ”Why Innovation matters in Politics and the Public Sector”, which is a good and interesting for me subject. I have no experience on government level and it would be easier to support my opinion using some professional articles that I pretty much agree with. For instance the hyperlinked above: “President Obama schools Silicon Valley CEO’s on why government is not like business”. Then again regarding technology in general I would dare stating an article named “Steven Hawkins, Elon Musk, and Bill Gates Warn About Artificial Intelligence” as well as the point that technology could potentially be misused by big corporations or even governments especially in the current Hybrid Warfare times or otherwise. That’s why I really hope that the mankind will have the wisdom and the chance...to choose really gifted leaders, who will have the crucially important vision of creating the New World order rules for good! So last, but not least I would dare to share one of my own articles called Something about the value of human life....

P.S. This public article of www.newfinns.com will be send to European Commission President Jean-Claude Junker and other EU officials as well as the cabinet of President Barack Obama and President Vladimir Putin. Asia, Africa, Australia, Canada, the non EU countries and South America are not intentionally omitted from the text. Yet if for some reason the article is taken as propaganda, please consider it as propaganda for Globally-brighter presence and future.

Kind regards, Rosti .........

1)    Arithmetical introduction

That’s an equation in a sequence given as follows:  1+4=5; 2+5=12; 3+6=21; 8+11=?..., and I got it from a friend in Facebook (FB). Normally I do not pay attention to such questions, but this time I decided to answer. Before me there was a guy who has given 19, which is the direct answer of the visibly given 4th sum and why not could be accepted as a correct answer if you define that in the given raw only the first and the given fourth equation are arithmetically correct. But knowing my friend I guessed that he is asking more than that and  watching quickly trough the frame of given equations I noticed that you could get the result of the next equation as follows (starting from the second one): the sum of the result from the previous equation plus the left side of the current equation, so given the visibly given numbers we will have: 5+(2+5)=12; 12+(3+6)=21 and 21+(8+11)=40 and it could be accepted as an answer if you define that it’s obligatory to stay strictly and only within the frame of the visibly given equations. BUT as in real life the deeper truth usually lays between the rows and we collaboratively digged it out in brief international discussion. Hence following the above expressed simple arithmetical logic, what would happen if we take the invisible equations out of the initially given sequence after the 3rd one: 21+(4+7)=32; 32+(5+8)=45; 45+(6+9)=60; 60+(7+10)=77 and 77+(8+11)=96 and this according to me and the much wiser than me is the most sound answer for the whole given sequence (visible and invisible)! In addition it was interesting to me how different minds and cultures develop their answers. For instance still substituting with numbers you could develop the first visibly given four equations also as follows: 1*5=5; 2*6=12; 3*7=21 and 8*12=96 OR (1*4)+1=5; (2*5)+2=12; (3*6)+3=21 and (8*11)+8=96. Then for instance you could rewrite the latter like this: (1*(1+3)+1)=5; (2*(2+3)+2)=12;  (3*(3+3)+3)=21 and (8*(8+3)+8)=96 from where you could easily develop a general solution in the form (n*(n+3)+n)=Y or n*((n+3)+1)=Y, where “n” can be any positive number and given the conditions of the sequence for 27+30=? we will have 27*31=837.

2)      Geopolitical and local comparison

To be honest my deeper goal was not to play with numbers, but to try to compare the really volatile World we live in to it. Those of you, who have read something about my New Finns (and Europeans) initiative, know that I am for united Europe and here I want to hint towards some hidden information from my personal story within the context of the bigger geopolitical picture. Starting from the latter I am really worried about the current state of our European Union where growing radicalisation, “totalitarian populism” and extremist views become something like “new normal” and tear our peace and prospects for brighter future apart. In one of my previous articles I described our Union as compilation of independently working differences, which after the Brexit-referendum deepened even further. It might be wishful thinking, but I still hope that like the initially illogical sequence of equations above, in between the lines could be found a golden line, tolerating more cultural/national freedom if you wish, but aiming at a common universal solution, based on civilized methods and principles, which I believe is the genuine European way. Yes I understand the roots of the growing sentiment of “totalitarian-populism” as described above, but I personally don’t accept them and here through my personal story I shall try to dig out some of the severity of the problem on ground. According to the cited article “totalitarian populists” in Finland are estimated some 50% of the people, who in real life with or without political belonging are parents, leaders, doctors, clerks and so and they consciously or subconsciously apply their views and beliefs in their deeds. The same of course applies for the opposing “totalitarian populism” 50% (or other %) and their deeds. But it’s one thing to order manipulated truth (common for narcissists, dictators and populists) and quite different thing to oppose views and opinions in a constrictive argument, like the example above.

3)      More personal and local facts about harassment and discrimination cases........

In my personal case in 2014 I and the whole of my family were “smoked out (in Finnish savustettu)” by an order of narcissist and a system tolerating that. The latter though is completely incompatible with the current Finnish and European legal system and as a “crazy” person or a real member of the New Finnish and European generation, the least I could do is to speak openly about the problem and hopefully inflict or inspire change for better!? OR to be diagnosed with whatever madness is left (for now I’ve been suspected for paranoia, psychosis, schizophrenia, mania and bi polar disorder).

 In the spoken Finnish language there is a special expression for collective harassment (joukkokiusaaminen) which is the general case for “smoking someone out ”.  But according to the written Finnish and European law we usually speak about harassment, discrimination and or defamation which are all criminal acts yet if you make a Google search with the Finnish expressions “savustus työpaikalla” or “joukkokiusaaminen” you will find a lot of similar harassment and discrimination stories of native Finnish fellows, which remain as such, without legal consequences and that’s in full compliance with the growing sentiment of “totalitarian populism” applied. Furthermore often such cases remain unreported because of fear or desperation. In my case I’ve never so far mentioned about my former fiancée, exactly because of fear that she too might be punished further. So far our family was torn apart and the child we both wanted left unborn. For the protocol she in my best belief is the same as me, a member of the new Finnish generation (a Finnish citizen from East-European origin) who is successful on both national and international levels and my close friends and family know her, but some of them still ask why did we separate? Well because otherwise quite likely she would have been harassed further and all that is shameful for civilized EU democracy. So I would appeal to all of you, who still support or at least believe in universal human rights, to at least share this story.

So far I had 3 appeals for Police investigation in Finland and 1 in Bulgaria – all of them rejected with “no grounds for investigation”. But even if you accept or assume that I am crazy, why should so many other people state controversial statements about me including doctors, lawyers and official witnesses or what about the abundance of other similar local stories in the net? Next the chronology of my case:

- PARANOIA(2014):  in brief I was suspected for paranoia during the process of “smoke out” and you could read more about it here. The local general case for collective harassment at the workplace is when some or a group of people start stalking at you which is usually organized by the leadership and it may include claiming untrue things about you intriguing and so. In my case it included also manipulating medical statements...At the time I was the only Finn of foreign background at the department and lively defended my New Finns and Europeans views (I founded the website at the beginning of 2015);

- PSYCHOSIS(2014): that might have been the case towards the ending of the process of smoking me out when in 2014 some of my relatives came to take me to Bulgaria, here their notary certified statements. Yes I was really shocked, by seeing how my Kauppalehti bosses and working doctors were manipulating documents giving untrue and often mutually-exclusive statements in front of me and my fiancée freaking both of us out and I would not accuse her for separating and saving herself from this horror reality.

- SCHIZOPHRENIA(2014): following the facts given so far my relatives in Bulgaria insisted that I visit Bulgarian psychiatrist to whom I tried to explain this and quite likely they couldn’t believe it.?;

- MANIA(2015): well this is related to this BUT it’s consequences were that I was so severely drugged during that forced hospitalization, that I could barely breath at the end of it. Furthermore it is true that in this case I refused to be forced taking pills and kept locked, especially taking into account all the rest. The great difference is that the doctors involved still claim that I was in such state that I did not realize what happens and that I do not possibly remember about it. Well the sad truth is that I do, plus I also realized that I might suffer further severe damage for real. Yet I don’t accept it neither for me nor for the other similar stories from the Google searches above. Furthermore in the officially send statement of the Aurora Hospital B1 statement we read: “42 years old single man, who hasn’t have psychiatrist history in Finland” (well, how about Seppo Waltimo and the whole Paranoia, Psychosis and Schizophrenia cases and documents above?). For the protocol since 2000 I am living and medically insured only in Finland). Furthermore we read: “...Has been in psychiatric treatment in Bulgaria.....” – what happened in Bulgaria and how it happened is described above. And then if it’s true that I was in state of paranoia, psychosis or schizophrenia, why the lay-off contract signed by a madman should be legal?

- BI POLAR DISORDER- I guess that this is my latest diagnosis or suspected diagnosis, currently I am visiting “free-will” psychiatric consultations (if I do not attend them I shall pay penalty or who knows what else?), but I am not given any official epicrisis. Strangely when in July 2016 (that’s some 6 months after my forced “treatment”) I tried to ask a document from the “free-will” hospital, but yet again the doctor did not speak about what he sees (ex. my obvious health and condition) nor about 2014, BUT concentrated on how horrible was my condition during my forced 4-week stay in Aurora Hospital – and it really was, I was severely drugged plus I realized that what Tatu Kaskela and Seppo Waltimo...tried in 2014 can really happen and the officially written documents can claim whatever they need to... Which in my disparate case I could pretend “accepting”, BUT why then the documents brought by a second EU state, Bulgaria – written by doctors and witnesses, were or are not accepted (they were delivered to the Finnish Police)?

Please try to read deeply and to connect the dots of information logically like the set of equations above. About me I have my father dead, my family destroyed and my career damaged plus almost all the suspected, proven or all shall be proven mental illnesses... Do I understand it - painfully YES, do I accept it resolutely NO, neither for me nor for the abundance for the other similar to mine stories from the Google searches above. Hence the sad fact that written law and its appliance are to completely different things is my real bi polar disorder....

P.S. I posses a lot more material evidence about the harassment and discrimination against me and my family, which I hoped to present to the Finnish Police in the 3 times officially requested by me investigation, but it was blocked. Yet in Finland often is said maassa maan tavalla -“being in a country, one should behave in the local way” which is true, BUT as a madman (look above) or a real member of the New Finnish and European generation I want also to add myös ajassa ajan tavalla – “but also considering the norms of the time we live in” and as of today harassment, discrimination defamation and so are written crimes and they should be treated as such for True and New Finns alike. I want to stress on the latter because despite the severe price me and my family had to pay, newfinns.com still dares to speak about local old time taboos, for the very sake of the very Finnish and European democracy itself.

Kind regards, Rostislav Georgiev Dinkov   

Joukkokiusaaminen, savustus työpaikalla, henkinen väkivalta jne. Suomeksi netistä löytyy hyvinkin paljon tarinoita yllämainituista aiheista em.:

https://www.google.fi/…

https://www.google.fi/…

Jotka nykylainsäädännön mukaan ovat suurimmalta osin joko häirintä, syrjintä tai kiusaamista ja näin ollen rikoksia. Liittyen niihin haluan tuoda esiin että mielestäni kyseessä on lähinnä järjestelmä-ongelma, joka toistuu, siitä jopa joskus puhutaan, mutta siihen ei pudota ja näin kirjattu laki ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa. Suomessa usein sanotaan ”maassa maan tavalla”, mutta se mitä Uuden Sukupolven Suomalaisena haluan lisätä on myös ”ajassa ajan tavalla”. Siis liittyen jälkimmäiseen tapaukset, joissa joukkokiusaamisen tai työpaikka savustamisen tapaukset esiintyvät suoraan tai hiljaisesti hyväksyttyinä ovat pelkästään periaatteella ”maassa maan tavalla”, koska niin kuin mainitsin nykylainsäädännössä useimmiten kyseessä ovat lakirikoksia ja ”ajassa ajan tavalla” tarkoittaisi että niitä tuomitaan rikoksina. Näin tapahtuu harvoin ja se mielestäni on järjestelmän puute. Ehdotan joku lainsäädännön muutos tai järjestelmän muutos toimivampaan muotoon. Tässä myös konkreettisen ikävä esimerkkini nykytilanteesta:

http://newfinns.com/index.php/item/110-g

Myös lisäisin että asiastani olen käynyt läpi melkein kokoinstituutio koneisto Suomessa mm.:

-          Etelä Suomen Aluehallinta virasto, tutkinnan tulokset ja niiden tulkinta parhaiten saadaan tästä: http://www.newfinns.com/index.php/item/62-in-memoriam ;

-          Suomen Poliisi, tehty 2 tutkintapyyntöä, molemmat hylätyt, kolmas meneillään;

-          Yhdenvertaisuus ja tasa-arvovaltakunta - v 2014 heidän vastaus oli että eivät käsittele työpaikalla tapahtunut syrjintä …

-          Oikeusasiamies, ei puutunut asiaan.

Myös isäni takia yritin käynnistää tutkintaa myös toisessa EU valtiossa, Bulgariassa, josta tuodut tositteet ja todisteet Suomeen (toimitetut Suomen Poliisille). Siis nykyinen EU lainsäädäntö on sellainen että lähtökohtaisesti rikostutkinta tapahtuu tapahtumamaassa. Tapauksessani se on Suomi. Myös oma esimerkkini on pieni osa isommasta pimeästä kokonaisuudesta (ks. Googlen hakutulokset ylhäällä), josta moni sanoo: ”älä huolestu et ole ainoa tai Suomessa näin voi käydä” ja pitää myöntää että juuri sellainen hiljainen asian hyväksyminen huolestuttaa eniten ja toivon että tuellanne voimme avustaa muutosta parempaan.

Haluaisin myös korostaa että teen aloitteeni Vihreänä Uuden Sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena, jolla tavoitellen kokonaisyhteiskuntamme parantamista nykyaikaisemmaksi.

 

Ystävällisin terveisin, Rostislav Dinkov 

Hei, noin viikko sitten havaitsin lottokupongista että Lotto uudistuu ja se on kaikki mitä minulla on lähtötiedostona. Sen mukaan 27.11.2016 lähtien Lotto uudistuu niin että veikataan 7 päänumeroa 40:stä+1 lisänumero (27.11.2016 saakka ehdot ovat: 7 päänumeroa 39:stä+2 lisänumeroa). Mitä se tarkoittaa todennäköisyyslaskennan kautta? Aloittaen laskennallisesti vaikeammasta päästä ensiksi esitän taulukon, josta voit nähdä peräkkäisten lukujen todennäköisyys kuin puhutaan kaikista mahdollisista 40/7 kombinaatioista (vanhan 39/7 laskelman voitte nähdä tästä): 

Taulukko 1 peräkkäisyys 7/40

N

Jakauma

g (=n. elem.)

r (=n. elem. perm.)

Kombin.

((N-n)+1)!

g!

(34-g)!

Toden.%

1

1+1+1+1+1+1+1

7

1

5379616

2,9523E+38

5040

1,089E+28

28,86

2

2+1+1+1+1+1

6

6

8069424

2,9523E+38

720

3,049E+29

43,28

3

2+2+1+1+1

5

10

2782560

2,9523E+38

120

8,842E+30

14,93

4

3+1+1+1+1

5

5

1391280

2,9523E+38

120

8,842E+30

7,46

5

2+2+2+1

4

4

185504

2,9523E+38

24

2,653E+32

1,00

6

3+2+1+1

4

12

556512

2,9523E+38

24

2,653E+32

2,99

7

4+1+1+1

4

4

185504

2,9523E+38

24

2,653E+32

1,00

8

3+2+2

3

3

17952

2,9523E+38

6

8,223E+33

0,10

9

3+3+1

3

3

17952

2,9523E+38

6

8,223E+33

0,10

10

5+1+1

3

3

17952

2,9523E+38

6

8,223E+33

0,10

11

4+2+1

3

6

35904

2,9523E+38

6

8,223E+33

0,19

12

5+2

2

2

1122

2,9523E+38

2

2,631E+35

0,01

13

6+1

2

2

1122

2,9523E+38

2

2,631E+35

0,01

14

3+4

2

2

1122

2,9523E+38

2

2,631E+35

0,01

15

7

1

1

34

2,9523E+38

1

8,683E+36

0,00

 

 

 

Summa

18643560

 

 

Summa

100,00

Siis todennäköisyys että valituissa 7:ssa päänumeroissa tulee vähintään 2 peräräkäistä lukua jaa korkeaksi 71,14% (rivien 2:15 todennäköisyys summat) tai vastaavasti todennäköisyys että valituissa luvuissa ei ole yhtään peräkkäistä lukua on 28,86% (rivi 1, jakauma 1+1+1+1+1+1+1). Siis yllä annetussa taulukossa ”jakauman” sarakkeella, 2 tarkoittaa yksi pari em. 5ja6, 3 on kolme peräräkäistä lukua em. 23ja24ja25 jne. Näin ollen kombinaatioita joissa on 4 peräräkäistä lukua (ja kolme ilman paria em. 3,4,5,6,21,29,33, rivi 7) on tasan 185 504 ja vastaavasti ne ovat n 1% kaikista kombinaatioista. Sitten laskennallisesti uudistuksen suurin muutos tulee siitä, että pääjoukko kasvaa 39:sta 40:ksi ja näin, kaikkien kombinaatioiden määrä kasvaa 15 380 937:sta 18 643 560:ksi, eli lisää tulee tasan 3 262 623 kombinaatiota. Myös lisänumeroksi valitaan vain 1 numero, joten katsotaan mitä se tarkoittaa eri voittoluokkien todennäköisyyksillä ennen uudistusta ja sen jälkeen. Kommentoin lyhyesti myös tuplausta, jolla voittosi kaksinkertaistuu tuplausnumeron osuessa omalle voittorivillesi. Tuplausnumero valitaan erikseen toisella riippumattomalla valinnalla, vanha 7/39 uusi 7/40, ja maksaa lisää. Huom tammikuussa 2018 tuplaus poistuu!

Taulukko 2 - ennen uudistusta

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

39/7'

Kom (n;r)

Kom

(N-n;n-r)

Kom (N;n)

Tod.

Tod.tupl.

Voittokom

Voittosuhd.

Voittosuhdtup

1

7

1

1

15380937

6,502E-08

1,167E-08

1

15 380 937,0

85 693 791,9

2

6+1*

7

2

15380937

9,102E-07

1,634E-07

14

1 098 638,4

6 120 985,1

3

6

7

30

15380937

1,365E-05

2,451E-06

210

73 242,6

408 065,7

4

5

21

496

15380937

0,0006772

0,0001215

10416

1 476,7

8 227,1

5

4

35

4960

15380937

0,0112867

0,0020258

173600

88,6

493,6

6

3

35

35960

15380937

0,0818286

0,0146872

1258600

12,2

68,1

7

2

21

201376

15380937

0,274944

0,0493489

4228896

3,6

20,3

8

1

7

906192

15380937

0,412416

0,0740234

6343344

2,4

13,5

9

0

1

3365856

15380937

0,218833

0,0392777

3365856

4,6

25,5

10

tuplker.

0,1795

             1    15380937    

Ennen uudistusta meillä on viisi voittoluokkaa (sarake A), joiden voitto-todennäköisyydet ilman tuplausta on esitetty sarakkeessa E. Puhuen päävoitosta, josta varmaan suurin osaa ihmisistä ovat kiinnostuneet, meidän täytyy arvata oikein kombinaatio jossa on 7 numeroa 39:sta ja sen todennäköisyys on 0,00000006501(eli yksi noin 15,4 miljoonasta) pelaten yhdellä tavallisella rivillä, ja 0,00000001167 (noin yksi 85,7 miljoonasta) pelaten tuplauksella. Siis kärkisääntönä voidaan pitää että tuplauksen todennäköisyys on noin 82% matalampaa tavallista riviä! Sarakkeissa H ja I olen esittänyt voittoluokkien voittosuhdetta, joka on vaihtoehtoinen tapaa hahmottaa niiden laskennalliset voittomahdollisuudet. Siis voittosuhde kertoo voittomahdollisuus per yksi ja sitä voidaan laskea kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 1) jakamalla kaikki kombinaatiot (sarake D) voittoluokan kombinaatioilla (sarake G) 2)tai käänteisesti jakamalla 1/voittoluokan vastaavalla todennäköisyydellä (sarake E tai vertailuksi F:)). Niille, jotka haluavat päästä itse taulukon tuloksiin ja ovat unohtaneet miten, ilmaisen asiat näin – taulukossa Komb.= kombinaatio jossa ”n” on valitut numerot (tai veikkauksen 7 oikea rivi :)), ”N” on pääjoukon, tässä tapauksessa 39 numeroa ja ”r” oikein arvatut numerot (tai vaikka oman rivin osumiemme :)).  Ja esimerkiksi päävoitosta ratkaisu Excelillä näyttäsi näin (englanninkielinen esimerkki) ja suomeksi:

 Kombinaatio(7;7)*Kombinaatio(32;0)/Kombinaatio(39;7)= 0,00000006501. Toisin sanoen:

  ((luokan voittokombinaatiot)*(luokan ei voittokombinaatiot))/(kaikki kombinaatiot)=voitto todennäköisyys. Tuplauksen osalta meidän täytyy kertoa jälkimmäinen tuloksen vielä tuplauksen kertoimella joka tässä on Kombinaatio(7;1)/Kombinaatio(39;1)=7/39. Vastaavasti riveillä 2:5 on esitetty muiden voittoluokkien todennäköisyydet.

Taulukko 3 uudistukseen jälkeen

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

40/7'

Kom (n;r)

Kom (N-n;n-r)

Kom (N;n)

Tod.

Tod.tupl.

Voittokom

Voittosuhd

Voittosuhdtup

1

7

1

1

18643560

5,364E-08

9,387E-09

1

18 643 560,0

106 534 628,6

2

6+1

7

1

18643560

3,755E-07

6,571E-08

7

2 663 365,7

15 219 232,7

3

6

7

32

18643560

1,201E-05

2,103E-06

224

83 230,2

475 601,0

4

5

21

528

18643560

0,0005947

0,0001041

11088

1 681,4

9 608,1

5

4

35

5456

18643560

0,0102427

0,0017925

190960

97,6

557,9

6

3+1*

35

4960

18643560

0,0093115

0,0016295

173600

107,4

613,7

7

3 tuplaus*

35

35960

18643560

0,0675086

0,011814

1258600

14,8

84,6

8

2

21

237336

18643560

0,2673339

0,0467834

4984056

3,7

21,4

9

1

7

1107568

18643560

0,4158528

0,0727742

7752976

2,4

13,7

10

0

1

4272048

18643560

0,2291434

0,0401001

4272048

4,4

24,9

11

tuplausker.

0,1750

            1    18643560    

Ja uudistuksen myötä, edellä kuvatulla laskutavalla, voidaan todeta että voittomahdollisuudet ovat laskeneet kaikissa vertailuvoittoluokissa, kuten suurin lasku on voittoluokalla 6+1 jopa -58,75% (ilman tuplausta) johtuen etupäässä siitä että nyt valitaan vain 1 lisänumero ja tietysti myös siitä että kaikkien kombinaatioiden määrä on lisääntynyt. Eli puhuen kaikista mahdollisista kombinaatioista (pelatut kerran), sellaisia kombinaatioita joissa uudistuksen jälkeen esiintyy 6+1 on vain 7 (ennen uudistusta olivat 14) ja niitä jaetaan 18,6 miljoonalla (15,4 sijasta). Laskimella jossa on kombinaatioita, normaalisti merkitty nCr, ratkaisu näyttäisi näin: (7C6*1C1*32C0)/(40C7)=0,0000003755 (tai toisin sanoen todennäköisyys on noin yksi 2,7 miljoonasta). Ja jälleen puhuen päävoitosta nyt voittomahdollisuus on laskenut 17,5%, johtuen kokonaiskombinaatiomäärän kasvusta ja on 0,00000005364 (eli noin yksi 18,6 miljoonasta) ja tuplattuvoittomahdollisuus on laskenut 19,56% ja uudistuksen jälkeen on 0,000000009387 (eli noin yksi 106,5 miljoonasta :)). Tuplauksesta mainitsisin vielä että sillä on erikoistapauksia, em. jos tuplausnumero samastuu lisänumeroon, tuplausta ei voi esiintyä 6 oikein (siis silloin jos esiintyy, se on ylemmässä 6+1 voittoluokassa) ja 7 oikein voittoluokissa, mutta silti kärkisääntönä voidaan pitää että tuplaus on nyt 82,5% epätodennäköisempää tavallista riviä (hinnan lisäksi).

Ja tietysti lopuksi uudistuksen paremmat uutiset, siis sen myötä hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa jättipotit ja suuremmat voittoluokkien voitot tulevat kasvamaan, koska niitä voitetaan harvemmin (se riippuu myös Veikkauksen tuottoista ja jakotavasta). Uudistuksella tulee myös kaksi lisää voittoluokkaa 3+1 oikein ja tuplauksella 3 oikein, jolla lisätään pienempien luokkien voittotiheyttä. Myös katsoen kokonaisuutta (ilman tuplausta vertailukelpoisuuden vuoksi) uudistuksen jälkeen meillä on 375 880 voittokombinaatiota (Sarake G voittoluokkaan 3+1 saakka, jos niitä on pelattu kaikki kerran), joka suhteutettuna kaikkiin kombinaatioihin 18 643 560 antaa korkeampaa ”kumulatiivista voittomahdollisuutta” (375 880/18 643 560)=0,020161385 (noin 2%). Ennen uudistusta vastaava laskelma on 184 241 /15 380 937=0,01197853 (noin 1,2%). Jolloin toisin sanoen uudistuksen jälkeen suuremmat voittoluokat voitetaan harvemmin mutta suuremmilla voitoilla ja matalammat voittoluokat kumulatiivisesti useammin! Siis lukuun ottamatta minua Suomalainen voittaa aina!

 Ystävällisin terveisin, Rostislav Dinkov

 

To be honest I’d have wished that this protest had no reason to happen, instead it turned to be one of the biggest local people gatherings in recent times, with attendance of up to 15 000 people. And as you can guess from the heading it came as a response to the rise of local far-right movements and the recent death of Jimi Karttunen 28, who passed away after an incident with a member of Suomen Vastarintaliike SVL (the Finnish Resistance Movement). And as it's said that a picture is worth “a thousand words” next I shall post several pictures from the event with brief comments.

At the beginning on the Kansalaistori (People’s square) there was a smaller counter protest and here one of its mottoes: "Fixit – independent Finland apart from the EU"

 

Then comes a rather symbolic picture of the main event where on the background we have the Finnish Parliament building and in front the main motto of the current protest “Game over – enough racism and fascism”:

Then some of the crowd:

And again some of the slogans – in front “stop the violence, the racism and the fascism” and on the second one “No to racism, No to fascism, no to nazis”:

Then the crowd proceeded via Mannerheimintie and Alexanderinkatu  to Senaatintori:

And then in front of the Helsinki Cathedral there was again a big gathering of people and civilized unity  speakers, including the former Finnish President Tarja Halonen:

 

 

 

P.S. I personally hope that the next major local gathering is not a protest, but rather a civilized-unity festival.  

Kind regards, Rosti 

Se ei paljon minua auta mutta silti, Uuden Sukupolven Suomalaisena uskon sen olevan pieni askel parempaan, silloin kuin instituutiot eivät toimi oikeudenmukaisesti. Muun muassa tänään havaitsin että kahdelta minuun ja perheelleni kohdistuneeseen rikoksen osalta, Tatu Kaskelan ja Seppo Waltimon, Googlen haussa tulee In memoriam (Suomi), heti heidän kuvan jälkeen. Siis vaikka nimellisesti ja erittäin korkealla henkilökohtaisella hinnalla, mielestäni hakutulos on osaa toimivaa digitaalista demokraattia johon melkein jokainen meistä voi tarvittaessa osallistua. Toivon että et tarvitse tai jos olet tarvinnut että oikeusjärjestelmä on tehnyt hommansa, mutta muuten jos sinulla on vastaavanlainen tapaus olkaa hyvää ja rohjetkaa puhumaan siitä www.newfinns.com:illa tai muuten. Sillä hyödynnämme kaikki.

Ystävällisin terveisin, Rosti   

(for more see: In memoriam) and the search words New Finns (www.newfinns.com) rank at the top positions in most of the prime search engines in the World: (www.google.fiN1;www.yandex.ruN1;www.yahoo.comN1www.baidu.comN2 ; www.bing.comN3 and so) and my father would be proud of that ............. That is despite the fact that after January 2016 I have not published a new article on the site and that’s for very clear reason............ Furthermore despite the severe setbacks for me and my family, the Brexit and the general crisis in the European Union, a few days ago I “googled” a small but bright ray of light and that’s that the idea of the new European generation lives on the ground beyond crisis and bureaucracy. For instance we have www.neweuropeans.net “in” the UK, www.neweuropeans.org “in” the Netherlands, www.uniaeuropejska.org “in” Poland, www.ungaeropeer.se “in” Sweden, www.jef.de “in” Germany and probably many other throughout Europe. I personally was unaware of the existence of some of the other sites when creating newfinns.com , but according to me what’s interesting is the fact that most of the above are established outside of the strict political framework of the older local political elite as NGO’s or so. I just hope that despite the severe current crisis the old and the new Europeans will find their better way forward......

 

Kind regards, Rosti 

Rostislav Dinkov                                                                                   Open Application

Helsinki                                                                                                  6.10. 2016

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

My name is Rostislav Dinkov an expert in financial analysis and I wish to apply for relevant to my education- and work experience positions. Financial and accounting areas in which I have particular interest for example are IAS/IFRS standards and consolidated financial statements, plus of course my robust experience in financial analysis. Mergers and acquisitions is an area I have long wanted to develop and I believe that I have solid educational and professional background for that.

Currently I am eligible for enrolment in a F.E.C. (Further Educated with companies) programme at Aalto University in Helsinki. Besides some high quality finance and investment courses the programme includes about 6 months work in a relevant company. Thereof I could offer you my skills and labour in really lucrative for your firm terms. 

Given my educational and professional background I am really interested in working for you. I am an expert in finance and as such have more 6 years of relevant experience in: financial statement analysiscorporate accounting (FAS and IFRS)consolidated financial statements (in Finnish language)databases and database queries. During my diverse professional life I have also trained newcomers as well as collaborated to the work of the journalist team of Kauppalehti.  

My educational background includes a BBA and Master of Economics and I can read and write fluently in Finnish, English and Bulgarian, very well in Russian and have some basics in German language. I have also very good ICT knowledge, which develops continuously.

As a person well organized, sharp and creatively active and I perform equally well as both collaborative team-player and self-performer.  You are welcome to see more about me and my state of mind at my web page www.newfinns.com , from where you could also see my CV or even some pictures of me. 

During the whole length of the programme we could freely agree on how to work and advance at the best for you way.

Kind regards, Rosti 

Haen analyyttistä kykyä ja asiantuntemusta ulkoisen laskentatoimeen ja/tai rahoitukseen liittyviin tehtäviin. Osa-alueita joista olen varsinaisesti kiinnostunut ovat konsernintilinpäätös (FAS/IFRS) mm konsollidoinnit, sisäisten katteiden eliminoinnit jne., sekä IAS/IFRS standardit ja sovellukset. Yritysjärjestellyt ovat osa-alue johon olen pitkään halunnut erikoistua ja uskon että minulla on siihen vahvat valmiudet. 

Hyvää päivää!

Olen hakeutumassa Aalto-yliopiston Rahoitus ja sijoitus F.E.C. -koulutusohjelmaan (F.E.C. = Further Educated with Companies). Ohjelmaan kuuluu tasokkaan koulutuksen lisäksi noin puolen vuoden työskentely valitussa kohdeyrityksessä. Näissä merkeissä voin tarjota osaamiseni ja työpanokseni yrityksellenne erittäin hyvin ehdoin

Koulutustaustastani ja aikaisemmasta työkokemuksestani johtuen olen erittäin kiinnostunut työskentelemään yrityksessänne. Olen rahoitusalan kokenut ammattilainen ja minulla on yli 6 vuoden kokemus rahoitusanalyysissaulkoisessa laskentaloimessa(FAS ja jossain määrin IFRS), konsernin tinapäätöksen laatimisessatietokantojen ylläpidossa ja poiminnoissa sekä muuta.   Monipuolisen työurani aikana olen lisäksi työskennellyt uusien analyytikoiden perehdyttäjänä, sekä Kauppalehden toimituksen avustajana. 

Koulutukseltani olen tradenomi ja KTM ja Suomen lisäksi osaan hyvin Englantia, Venäjää ja Bulgaria sekä Saksan perusteet. Minulla on myös hyvät ICT taidot jotka kehittyvät jatkuvasti. 

Henkilönä – olen aikaansaava, tarkka, aktiivinen ja huolellinen. Samalla olen luonnollinen tiiminpelaaja ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mutta työskentelen hyvin myös itsenäisesti. Lisää minusta ja arvomaailmastani voisitte saada kotisivultani www.newfinns.com , josta löytyvät myös minun CV ja vaikka valokuvia.

Ohjelman puitteissa voimme vapaasti sopia työtehtäväni sisällöstä lähtien tietysti yrityksenne tarpeista. Olen halukas, kyvykäs ja motivoitunut monenlaisiin työtehtäviin ja haluan oppia vielä uutta.

Ystävällisin terveisin, Rosti 

There are better ways to........ ”pretend” than beautiful, but quite often empty wording- something like “.....stop existing and start living....” . Or said otherwise, if you count life by past by years, without sharing value with the Nature and other living creators......on your grave-stone well might be written “life that could well have been left unlived.....”........... Without judging, I may well call the latter, a nominal life, regardless of its year-length J.

 

Kind regards, Rosti .,.,.,.,.,.,.,.,.,

.....the differences within ad around us :)........including the beautifully versatile and mighty nature, here on the Earth and beyond, I mean the space...... ,,,,,,,,,,,,,

Kind regards, Rosti 

http://www.lyricsfreak.com/c/chris+rea/driving+home+for+christmas_20030635.html  and the song :) 

Chris Rea – Driving Home For Christmas Lyrics

I'm driving home for christmas
Oh, I can't wait to see those faces
I'm driving home for christmas, yea
Well I'm moving down that line
And it's been so long
But I will be there
I sing this song
To pass the time away
Driving in my car
Driving home for christmas

It's gonna take some time
But I'll get there
Top to toe in tailbacks
Oh, I got red lights on the run
But soon there'll be a freeway
Get my feet on holy ground

So I sing for you
Though you can't hear me
When I get trough
And feel you near me
I am driving home for christmas
Driving home for christmas
With a thousand memories

I take look at the driver next to me
He's just the same
Just the same

Top to toe in tailbacks
Oh, I got red lights on the run
I'm driving home for christmas, yea
Get my feet on holy ground
So I sing for you
Though you can't hear me
When I get trough
And feel you near me
Driving in my car
Driving home for christmas
Driving home for christmas
With a thousand memories
Songwriters: REA, CHRISTOPHER ANTON
Driving Home For Christmas lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.
 

Well that's the watch in question and that's a jubilee watch ... Doxa Calex Anemone, I gave to a person I appreciate............

P.S. The source of the Chief Instructor's DOXA SUB 300T watch is the 125 Jubilee DOXA catalogue, which I got with the purchase of my new DOXAJ.............

Kind regards, Rosti .............

Well today I had a medical check of my eyes     ........................, if you want check the Sbt.pdf attachment. 

Kind regards, Rosti ................

P.S. My correct phone number is +359896604085, as announced at the contact information :),(

P.S.2 If you want to see more about my sight …, click at the interactive Rosti J below (at PC and a phone the interactive pdf content will open slightly differently...) ... and then at your browser’s back button ... if you want to go back to the site  .....  

P.S.3 Crime/Rikosilmoitus .......

Kind regards, Rosti 

http://www.azlyrics.com/lyrics/metallica/welcomehomesanitarium.html 

"Welcome Home (Sanitarium)"  

Kind regards ++++++, Rosti ......

Welcome to where time stands still
No one leaves and no one will
Moon is full, never seems to change
Just labeled mentally deranged
Dream the same thing every night
I see our freedom in my sight
No locked doors, No windows barred
No things to make my brain seem scarred

Sleep my friend and you will see
That dream is my reality
They keep me locked up in this cage
Can't they see it's why my brain says Rage

Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone

Build my fear of what's out there
Cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
Assuring me that I'm insane
They think our heads are in their hands
But violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
He's getting better, can't you tell?

No more can they keep us in
Listen, damn it, we will win
They see it right, they see it well
But they think this saves us from our hell

Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
Sanitarium, just leave me alone

Fear of living on
Natives getting restless now
Mutiny in the air
Got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it's such a friendly word
Seems the only way
For reaching out again
 
 

http://www.songlyrics.com/allegro/someone-else-lyrics/

It's time to change,
there's no looking back,
I'm for real this time,
u gotta make a change...

Right now it’s time for action
addicted to making it happen
Flipping the scratch now picture that
oh they miss you mast u –u know they will
for this one crack sale
U can see me stranded in hell
landed in jail `
with my black mail in hail
got a deep concussion from busting no back stubbing hustlers
selling my drugs just to get my riches
as far is my vision I’m wishing I’d live my life a little different

[CHORUS]
People staring at the mirror facing someone else

image: http://static.urx.io/units/web/urx-unit-loader.gif


others doing what they shouldn’t,
it was someone else
people’re lying cause they’re trying to be someone else
it is not you I see with that guy, must be someone else

Staring at the world through my rear view
got to keep an eye open searching for a clear view
I hear you screaming to god but he can’t hear you [x2]
you said he brought us this far look we’ve been through
you said he brought us this far look what we’ve been through
is it fortune and fame now we stuck in the game
I spit my soul on this track so you can feel my pain
It’s time to change I don’t want to blow out my brains
No more looking in the mirror
pointing fingers like I'm a player

 

Kind regards, Rosti ..............

Cited by memory: “During my life I’ve been trying to gather all the best from all around me, BUT after all being a person with free will, I’ve been the best student of myself!” Giacomo Casanova

 ,,,,,......'''''.....la BoMBA,,,,aaaa  and Boom Shack-A-Lack 

P.S. Cited by memory and/or... level of comprehension: “Life (human...) is the biggest stage on Earth and we are the best actors on it ... William Shakespeare (some perform as Chief Commanders of the shared value of their lives, others as something else)”, Rosti  

Kind regards, OR.,.,.,.,. Rosti  ............

Hello this time I’ve decided to try to share some value of one of the cultures I’ve grown up, via interactive song-like :) translation. So here is the song J ......,,,,,, and below is my try for interactive-meaning translation. I mean that I’ve tried to translate the meaning of the Bulgarian text into English, as in between (the interactive blue words) I’ve put some vertical newfinn.com-like content, yours could be different...

Where does love start…? May be in a heart :) believing that the BRAIN can’t stop it ...

When does love start...- may be by a touch OR it just burns on within ... after a passionate night ...

So please do not figure-out “empty” rules, with me everything is a beginning ...... BUT don’t expect that after it I shall become your mirror. .....

Hence if you want my LOVE, just light a fire of tenderness ... and you shall be my LOVE!

Kind regards, Rosti ........****  

P.S. The singer of the Bulgarian song "No "empty" rules" is Lili Ivanova and at the time the youtube video was published ..., she was 73, thank you LiliJ!J 

 

PS2 Well in my true belief and hope, here one more beautiful love-dimension.......Cheers, Rosti  

-People are often unreasonable, illogical and self centred,
Forgive them anyway ………..

-If you are kind people may accuse you of selfish ulterior motives
Be kind anyway …………

-If you are successful you will win some false friends and some true enemies.
Succeed anyway …………..

-If you are honest and frank, people may cheat you
Be honest and frank anyway …………..

-What you spend years building, someone could destroy overnight
Build anyway ………….

-If you find serenity and happiness, they may be jealous
Be happy anyway …………..

-The good you do today people will often forget tomorrow 
Do good anyway ……………

-If you give the world your best it may never be enough
Give it your best anyway …………..

-You see in the final analysis…
It was never between you and them anyway.   …………….

This poem was framed and displayed in Mother Teresa office to remind her of her own values and behaviour.

P.S. The number/length of the interactive dots J is irrelevant to their content/meaning … as well as YOU ............. could find your best way forward in your own language and culture differently ………….. J

 

Kind regards, Rosti J,,,,,J ------------

A)     CRIME - well that’s an event that happened a few days ago and I really can’t say much more about it, except a sad but true story and ... you won’t break me, you won’t take me.... I sent the text bellow to Mr Jyrki Katainen as both a human and a Vice President of our EU.....

Dear Mr Katainen, as a person and a leader whom I personally appreciate a lot, with regret want to inform you about yet another crime done at least against me - in Finland.  About 2 o’clock a.m. this morning (1.11.2015) I and around 6 (their number was flexible...) young people had a mishandling, which spelt some of my blood on the ground see ......... 

OK I have to admit being overly drunk, but according to me the most regrettable fact is that after the abrupt mishandling of the severe discrimination, defamation and harassment against me and my family “handled” by the Finnish Police(and the Bulgarian Police...), I see no point of making yet another useless crime claim to a judicial system that does not work equally and transparently. However I am deeply upset, that such things can continuously happen in a state full member of the EU.

B)      PREJUDICES – suppose that a prominent member of the truest of the Thrulls , for instance somebody like ... ....... ......... . is send to a civilization-like trip beyond the borders of Thruelandia somewhere in China - along the latitude of 30 degrees, where a special high-speed train built for him, takes him from the wonderful city of Hangzhou to the beautiful city of Chengdu. Well used to, “used to be”... things the truest of the Thrulls, trying to stay firmly on the ground sits ... as always facing the “front” movement of the train, as this time this means facing west... OK sitting into the comfortable machine and enjoying the insanely fast ground speed of 603 kph the Thrull thought/felt that he was really chosen to lead forward a lot more of “used to be” things, as so far... BUT still staying firmly on the Earth and taking into account (only) the rotation around its axes ............ at latitude of 30 degrees the “actual...” speed is around 843 kph backwards ((1670*(cos30))-603)... (if we take the rotation of the Earth around the Sun or another special point....the things would change.....). Well the backwards movement even if not sensed ..., is sadly compatible with the downward trend of the small nation of otherwise proud and brave Thrulls ... and far not only them...  

P.S. Towards the end of this month I am planning to visit Russia for second time in my life... hence this time travelling eastwards J................

Kind regards, Rosti... ,,, ,,, ,,,,,,,,,,

Some pictures from Gran Canaria 

P.S. Just to mention that my week on the wonderful Gran Canaria was not a pleasant one, BUT despite that I did some nice pictures ...............

Kind regards, Rosti  

... few facts, which should be cleared out in an official Police investigation – for now I Rostislav Georgiev Dinkov have requested a police investigation twice from the Finnish Police and once from both the Bulgarian Police and Regional Court of Pleven, where is my Bulgarian residence.

Appeal for official Police investigation

In brief I was several times threatened by my boss Tatu Kaskela that they... (Alma Media ...the Finnish system...or?), will prove me crazy initially at the end of 2012. Back then I did not pay much attention, because to a normal person living in a democratic state, that sounded really ridiculous. Then the threats were repeated in the spring of 2013 as my boss Tatu Kaskela invited me for a closed talk in a small room and directly “asked me” if I do not want painkillers for my wrist? Well in 2009 I was involved in a severe car crash from which I barely survived after 5 major operations – 3 laparotomia to my stomach (this is something like full dissection of the stomach), here a picture after the second operation, a major operation to my left wrist which was badly damaged and incapable to move and then an operation to my left knee which front ligament was damaged since 2003 and took more blows from the car crash plus additional damage of the cartilage in 2011. Well my employer (Kauppalehti/ Alma Media) knew all about that, as I want to point out that most of my colleagues were very patient after the crash and according to me all that happened in 2012-2014 is deeply regrettable.

Anyway the regrettable facts are that about a month after my meeting with then the Finnish Prime Minister, Mr. Jyrki Katainen (we met at the beginning of February 2014 as then I gave him the written by me article “To my Finland with love” ...) I was advised by Tatu Kaskela, to book time to my employers doctor Seppo Salonen at Suomen Terveystalo and part of the destructively regrettable chain of events is described here ... In Memoriam ... “plus” my family in Finland was broken and my career as a financial analyst badly damaged ...

You know I really feel a moral obligation to speak and seek justice about all that, not only for the legacy of my father and family, BUT also because of you dear reader, I wish to no-one such a horror scenario... Above all in the European Union, to which both Finland and Bulgaria are full members the law and the civilized order should be a norm of conduct and behaviour, not a break-away privilege for the powerful of the day – that was in the middle ages ... and other dark pages of the human history, just let it be history!

So in addition to the facts published at newfinns.com, for instance “Our EU ...” ... or J “An example for creative difference” I possess a lot of other information related to the harassment, severe defamation and discrimination that I and my family or what is left from it... endured. Before the so long hoped and already officially asked Police Investigation, here I list some names, directly or indirectly involved (for instance material witnesses) with the crime:

1)      In Finland: Tatu Kaskela, Otto Mattsson, Heini Heikkilä, Mirjam Louhekari, Larysa Gryadunova, Kimmo Marjamäki, Riitta Roto (lives in Belgium), D-r. Seppo Salonen,D-r Seppo Waltimo, lawyer Tero Peltonen, Dobromir Doraliyski, Marin Marinov, Katya Vasileva, Virginia Mercouri (left Finland), Lazarina Valcheva (currently in Bulgaria) and others;

2)      In Bulgaria: Nely Hristova, Ognyan Yotov, Nikolaj Nankov, Neyko Dimitrov, Marin Peev, Polina Kalchishkova, Maia Mateva-Denkova, Iordan Denkov, D-r Diana Burkashka, D-r Gaidarova and others.

P.S. A copy of this letter is to be digitally sent to the Finnish Police, the Bulgarian Police and the Bulgarian regional Court of Pleven, as well as to those of the above to whom I posses an e-mail. 

P.S.2You may have ask yourself way I was threatened and badly mistreated – well I may have some idea, but let it be cleared legally and officially... Some of my Kauppalehti colleagues say: “don’t worry, you are not the only one treated that way...”. But you know, that worries me much, much more, especially after the fact that Finland has one of the highest rates of suicides in the World - very often a father or a mother kills the whole family ...I know about 7 such cases during the last 3 years. That’s really sad and wrong and it must change for better!

Kind regards, Rosti ......................................

Kind regards; Поздрави; С уважением; 親切的問候;معأطيبالتحيات;친절감사; Freundliche Grüße; Cordialement;speco salutoj;Ystävällisin terveisin;Cordiali saluti;敬具;Atenciosamente; Срдачан поздрав;saludos cordials;Med vänlig hälsning;Saygılarımla.... Jozithobayo..............:) Rosti

P.S. + all friendly languages all over J .......... 

https://www.youtube.com/watch?v=EfS_FQxPl3I :) .................  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

It is said that “one or we J could be limited within our goals or “limitless/quite opened” within our devotion”. In normal life it could be something like – your boss, of the type “the disproportionally small” or “the invisibly big”, (each of whom was something like half of an almost empty set J...), ordered you to budget exactly “X” eurocents J for research and development (R&D) and even though you might clearly see that according to the SWOT analysis, that you did J, a R&D budget of “X+/-f” could give a better chance to cope with the fiercely creative international competition J, you must obey the “X” goal/order! Otherwise you might be fired or even hit the highway...

On the other hand the “devotion-type” scenarios could be many, but let’s presume that the positively alternative way stays again at the side of the boss, assuming that she/he is an inspired visionary capable to differentiate between good and not that good choices openly (that doesn’t exclude criticallyJ) and asks for your true opinion, beyond given hierarchical status - by simply following the light from within, around or above J!?¿... Well in such case you, as a collective or organisation, may achieve a more optimal solution or fail togetherJ , but in my view and in a longer run, this should be the more productive and creative way forward, closing the gap between today and our brighter future J... Saying that to my mind comes a really close friend of mineJ, who sometimes asks is that for sure at 100% J - to what I pretty often answer “I do not know that, but in the best case scenario my proposal is closing the gap towards the known 100% in given frame of time... J.” Honestly if we take one of our best concepts for quantification, such as maths, we could see that even such broadly known and widely used measurement as speed/velocity is....best approximation of something moving within a moment J - it’s called instantaneous speed and that is the momentous velocity of a particular (moving) object within arbitrarily small space of time. I used “particular and space” intentionally, because at the same moment of time, we have many things happening ...all over the space... J. We also stay on firm Earth under our feet J...otherwise if you measure the speed of Mars from let’s say VeniceJ...you have to take into account that both Venice and Mars are moving (the Earth as well)...J. ...Then going back to the instantaneous speed on Earth, arbitrarily small space of time is something closing the gap towards the “zero-moment /limit towards 0”, but never actually reaching it (division by zero is impossible ...v=s/t). Yet the speedometer in your car shows close enough approximation, which we take as a 100% J! Hence pretty often in real life, things that we take as “absolute 100%” or so, are no more than our best/scientific approximation of our quantification of the World, as we know it at given time...

Following that way of thoughts I personally am supporter of probabilistically-agile models of leading (and not only vs. deterministic models...), something like – “do not try to crash your employees within your single-truth-order, but let the light from within and around J, lead us out of the box brightlyJ”. That way sharing valueJ, at best by passion and devotion, we have a direction of development...The rest is wherever we can reach! I do not want to say that we should not have budgets, income statements, balance sheets or other needed quantification of measurement, BUT let them be brightly-agile towards the best case scenario, keeping in mind that in real life at best succeeds not the best adapted for the moment, but the best adaptable towards the constantly changing environment around... And that bright agility has nothing to do with dishonesty or random movements, it’s rather the noble golden-line towards our brighter future...

P.S. Given the local reality...and weather-conditions (Helsinki, Finland)J, I recently shot a picture, yes this one. Then earlier today I asked 9 (the number 9 is not taken by purpose...J) occasionally chosen local people, about their perception at what time of the day or night the picture was takenJ? I do not want to comment the particular answers, just to state that their spread was between 2 a.m. and 4 p.m., as 2 of the people assumed also a season (I did not ask for that J)- a young girl assumed summer time morning J and an older gentlemen a fall afternoonJ, I am not kidding - it just happened this way ...Anyway I promised to all 9 of the people that in my comments I will publish the real-time of the picture shot from the EXIF of the camera, and here it isJ (see the last raw...)! 

P.S.2 More than 2000 years ago Socrates and Plato ...? said “I know that I know nothing... J” – well each one of them was a really great mind, then and now... But as a member of the New Finnish and European Generation let my try to give a view, about what they might have meant.? May the future of life ... be limitless and our bright golden line forward tooJ. In that direction they might have meant, the more I learn, the more I understand how big is or might be the “out of the box” rest J...

Kind regards, RostiJ or .............!?

P.S.3Regarding instantaneous speed and the speedometer in your, his and her cars (not a GPS/Glonass one ...works differently...), suppose that all of you 3 are invited for a speed... test, where you are set at the start-line equally (like in the normally democratic societiesJ..., includes the way forward too...J ). Then you are given a sign (from in frontJ) to start and after each of your cars reaches 69 km/h (the different cars... accelerate differentlyJ) you are required to keep going with “exactly” 69 km/h (you are told in advanceJ!). So far so good, but let’s see what happens after that? Well quite likely and according to the best scenario speedometerJ, you are going to move with marginally different speeds, in one or another direction, and that would be because of the precision of your speedometers...:) J (; , which in the “normal life?J” you might take as a 100%...

Well that’s an about storyJ - something like the Little Prince of Saint-Exupéry , but with quite real events and repercussions, from some of the reality around ... In that story Thrullandia is a prosperous young state in crisis and as of today, it could be described, as not so bright reflection of its better future J... The small monkey is something like glimpse of free-will blueJ, desperately trying to jump over or via...the heavy smog of uncritically accepted prejudices, nowdays settled throughout and beyond Thrullandia... And the world is the big stage outside the borders of Thrullandia, where the big brothers are setting the rules of the big game ...Ok as of today with the EU, the internet, the GPRS, the GPSGlonass...... Galileo and in general the new technological and global dimensions, that with the borders isn’t quite true – yet the truest of the thrulls have been trying to hold the small state back... But anyway, let’s move on with few true examples from around.

A few days ago the small monkey visited a famous and otherwise good restaurant called "Tankki" J, where most of both the staff and the clients were well diplomed/certified, educated or even talented. Anyway since during week-days at lunchtime the restaurant was functioning on a “Swedish-table basis”, the cash-desk was placed almost right at the entrance and the cashier was a nice and polite ladyJ. But earlier than her the small blue-lighted monkey spotted something else – a big menu list where if ordered (for many of the thrulls the strictly quantified order, was of great importance...sometimes even within 3 cm of space...) - the lunch options for the day were something like N1) Creative and cosy;N2) Fast and rast;N3) Stretched and hedged and N4)This way or the high way... After a small conversation with the cashier the small monkey chose creativity or (N1) – it just felt so close... Anyway all of the tables were well arranged and tasty on their own, including the N1, which content was mashed-potatoes, chopped strings of meat (it’s nice, also considered as part of the local delicacies), a big table of salads, bread, juice and some dessert – which was and is really great, BUT the previous time the small monkey had visited this place, was some 3 years ago and the menu was pretty similar, especially the mashed-potatoes and the meat strings – just the creative and cosy inscription (above the table as well) was missing.!? So while sitting and enjoying the meal, the small monkey started dancing – just to try to do something creative and different than before (3 yrs...). After all it(the monkey) was desperately trying to close the gap between the brighter future and its current foggy reflection, that thing has long ago happened in the big-brothers world outside... ...Anyway, when saw the monkey dancing some (the really educated) smiled, other (the diplomed ...like the disproportionally small and the invisibly big, each of which about a half of an almost empty set...) watched with empty sight and others (the most truly-certified) got even angry to the small creature.! All in all they considered it as ...crazy or otherwise inferior ... Also at the last elections they convincingly voted Mr. Dracula ...to the Parliament of Thrullandia and the fact was that HE and the monkey differed in at least a million ways..., even when looking through the otherwise beautiful cashier J............ ,,,,,,,,,,,,,,

Then for the weekend the small monkey went to a famous and nice jazz-club with usually great live music, JUST this time following the light of the blue, the monkey felt like freestylerJ and did the show around it from a small cornered, but well-visible table as follows... Took a bottle of ambrosia J, opened its laptop, then youtube and continued forward, creating the value within and around, which wasn’t unnoticed by the crowd around and again 1)the really or naturally educated once smiled, 2)the diplomed once watched into emptiness and 3)the truly certified once got again irritated... Next a few examples following the presumed order ...you know it’s something important for the thrulls....: a mature ladyJ from the group 1 approached the monkey and asked why it’s behaving so exceptionally happily, to what the monkey answered – "well if you can’t feel joy and happiness on your own, how you could share value with other people..."? The lady smiled approvingly and even borrowed it’s headphones for a while, which by itself made some members of the groups 2 and 3 reciprocally emptier and angrier...  

Then the happy blue-light was approached by one of the educated musicians and emptily asked: “are you recording... ¿J ¿J ¿,it’s forbidden - to which the monkey answered: “no, despite the fact that I have a lot of recordings, I rarely record emptiness”. Next came a lady who asked the visibly happy monkey “have you forgotten your pills?” (which is a typical question for the part of truly certified thrulls, not capable of even presuming the out of the box dimension) – to which the small monkey answered: “no, I changed them to ambrosia J”!

Anyway, as the time passed some of the energy of the bumpy ride of the small monkey jumped into the crowd - in a positive manner and the gap between our brighter future and its foggy present reflection got an increment narrower...........

Kind regards, Rosti.....

If you have some time, please watch the youtube clip (till the end) – everything in it is real and in my view shows well why creative difference cannot be repeated/copied... well the judge tried at the end .....

Jos teillä on vähän aikaa, katsokaa musiikkivideon (loppuun saakka) – kaikki siinä on todellista ja mielestäni on hyvää esimerkki miksi luova erilaisuus ei voi toistaa …siis tuomari yritti lopussa ….

Ако имате малко време, моля изгледайте клипът (до крайя) – всичко в него е истинско! Също вярвам че показаното е нагледен пример за твърдението, според което истински креативната разлиюност не може да бъде повторена ... е съдята опита накрая ...

P.S. If you take the "tombola" within the concept of the Quantum theory causation, you could even try to explain the seen, but still could you repeat it?

P.S.2 Also at the time the video was shot around Maradona were some of the best players at the time, talented and well paid and watching him closely, BUT even though they did better than the judge J no-one was closing the gap enough in order to reach/repeat him ...

P.S.3 Even though I was announced crazy in more than one EU states... and forced to quit at the same time, recently I’ve sent to Google the following question: “Dear Sirs, my name is Rosti (Rostislav Dinkov) and I want to ask you the following thing. I have a webpage (www.newfinns.com , hosted by Bluehost J), where I publish some articles with, as I might call it, some “vertical content” – for instance this one:

http://newfinns.com/index.php/comments/item/75-life ...:)

By “vertical content” I mean that within my writing I have hyperlinked information, often songs (usually from youtube) which are integrated by meaning into the content of my article (sometimes the desired hyperlinked song-content could be in the heading, other times within the text of the song...). Well I am not an IT specialist, but want to ask you the following:

- when you “index” some text for search purposes, do you go vertically into the content of the hyperlinked information or you index only the “front” word, I mean that under the hyperlink could also be desired text...not always plain...?;

- is it technically possible to “index” the content of a song by voice-recognition software and use that for your search indexing in terms of the described by me “vertical content” or otherwise (with initial melody recognition and subsequent refer to the proper “lyrics-database”...?

P.S.3.1 I mean that in my belief a good search engine like You J, could approach a digital content both horizontally (=indexing the words/content of the front text) and vertically(=indexing within the hyperlinked information, including songs J...)!?” 

P.S.3.2 Even if Google or else, manages to index “vertical content” with voice recognition or otherwise, how would you measure the melody touch(=shared valueJ) of something like this? ...In my belief such measurement is not actually needed – for those who can feel it J it’s something like priceless...

P.S.4 When someone is really good at something, he or she J does not need to prove ...he/she shares/devotes... (ex. Newton, Descartes, Pascal, Gauss, Mozart, Maradona J... and so)...

Kind regards, Rosti ...

Hello, for today in Helsinki and some other places in Finland, was planned a big anti-racism protest … I accepted a Facebook invitation to visit the Helsinki part and so I did, for about 15 minutes... After that I just went away ... To be honest I have not much to say, except the fact that I have never in my life seen so much uniformed Police at one place... For me this is sad but true reality for a civilized state full member of the EU in 2015 ...

So as a member of the New Finnish and European Generation, heartedly hoping for a better place under the Sun, where the majority of the people would respect the civilized values and written laws without army-like Police presence, here I put the 5-days visits of www.newfinns.com , as I truly hope that it’s an increment towards some brighter days...

 

P.S. Just to note that the above “print screen” opening-pictures are based solely on “cookies” and the country-flags on the first one does not match on 100 % the list of the second one, for instance Japan, which might be due to difference in the time when the 2 pictures were taken...and/or something else? Nevertheless the “real-visits” of newfinns.com are more than the given by the “cookie-based” counter at the given frame of time...:) 

Kind regards, Rosti  

 Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away ... :), source”. Whoever might have said this, that’s quite likely a touchy-meaning translated into many languages, as well as felt deeply throughout cultures and age groups. But how a contemporary person understands meaning? That in my words could be described as a level of perception corresponding to the individual’s personal qualities and capabilities, given his educational level, social and personal experience, culture, beliefs, values and so, which sum J could be called our level of understanding...So since in my previous article I spoke something about natural sciences (ex. mathematics, physics, chemistry and so...), here a brief dimension towards social and humanitarian sciences and subjects, such as psychology, sociology, organizational behaviour and so... But since I am “aiming” at some “measurement” of the value of (human) life, let me try to settle a kind of definition for something that I call “shared value” ... We sense the World through our senses such as sight, smell, hearing, touch, taste and our brain processes the information towards our level of understanding :)... Well during that process we might feel, cry, laugh... and so – or said in other words we could react towards the obtained and processed information. Also we may communicate or otherwise express the understood forward. When that communication has positive outcome we share value J... with other similarly understanding the World human beings....Some may call this happiness, but one could be happy also on his own, without sharing value with other living creatures and the Nature J..., or simply by having material things like king Midas from the Greek Mythology. 

Well in our current material world, we have something like concept saying that we could roughly settle the extremes of the human personalities in 2 types – type 1) defines himself as I am (such as -clever, gentle, creative and so) and type 2) defines himself as I have (for instance - money, houses, cars and so). And again the rest of the personalities can be assumed in between J. But since now-days we often try to quantify almost everything around us, I’d like to ask you how would you measure the shared value in this hall J - how many units of what? Well if you ask personalities of type 1) such as “the disproportionally small” or/and “the invisibly big”, each of whom was about half of an almost empty set :), you might be answered that the value of that event was equal to “X €” or so, BUT that has not much to do with shared value and value of life. Uniqueness and happiness are not measured, they are simply felt and lived J!

Also if we combine the “I have” personalities with the hierarchy of needs of Maslow , we could get a model which I would call the “Midas effect”, because even at the top levels of the pyramid we would get cars, boats or whatever else in that direction. I am not an expert in organizational behaviour and leadership, but in my view if we assume having even a pair of high-ranked bosses with predominantly “I have” personality in a big organization or society – it might be disastrous... as it was with king Midas....

In my New Finns and European point of view a good master, teacher or boss is gifted visionary closer to the “I am” personality type. Such that would inspire his/her students or workers to learn/work and give their best with passion, desire or even at best devotion...And that usually happens via the personal qualities and example of the master, such that would inspire his/her followers to move ahead by admiring his deserved leadership. Also I want to point out that in such environment the shared value in the collective is strongly both-sided and makes human life worth more :),for real achieving both high quality quantified outcomes and shared value among living creatures ....

P.S. There is also a saying: “....that after all it’s not so important where you are coming from and where you will end, but whether you’ve been happy on the way!”... That’s the way of life-long shared value and uniqueness, so please at the very moment you’re reading this, look around you and try to get more out of life...

P.S.2 At school we were thought that money has “universal” exchange value? Well there is nothing wrong with money by itself... Same as the numbers and the letters they were invented by people exactly for exchange, trade or whatsoever, but let me try to give you my view about them - money could also be seen as multiplier of the basis :). Something like “the more the most” from the fairy-tales J. I mean that if the basis is something good with more money we could get even better of it or beyond ... But also if the basis is not good with more money we usually get worse of the same or beyond... Or said in other words I believe that more money has more life-value in the hands of good people, teachers, bosses and so...

Kind regards, Rosti .... .... ... ???????¿

Have you ever thought that the branches of contemporary science, such as mathematics, physics, chemistry and so, are actually concepts created by really bright and inspired :) minds in order to close the gap between personal/human and universal knowledge :), there are definitely other reasons :):). Said otherwise the given three “disciplines” are part of the branches of natural science and could be described as our best way of expressing our understanding of the (particular) laws of nature around us. For instance the mathematics is “initially” built upon axioms, which by definition are something like given or truly believed starting points of reasoning... and for example Wikipedia gives the following list of axioms, but that’s not my point. My point is rather the concept of knowledge and our understanding/description of the World:) through it... (just to note that despite the fact that I’m constantly giving hyperlinked information about the subjects I write, I rarely look at it now...but sure I used to read, not much but deeply:)...). Hence said in my words knowledge is our best perception of the World surrounding us. Then (written) science is our best notation (letters, numbers...meaning:)...) of our knowledge, as the scientific notation was created also by inspired:) and gifted minds... Or science could also be described as our best perception of Universal-knowledge (the laws of the Universe and the Nature, as I consider the humanitarian and social sciences as their subdivision) at given time (for instance, think about the atom as of the time of Aristotle and Niels Bohr...:)).

Then, there is a saying: “that in a longer period, under the Sun survives only the truth ...?”, which in terms of the Pythagorean theorem is quite true, BUT looking backwards we could find also regrettable periods of our “development”, such as the dark ages of the inquisition and again just for instance its blind claim that the Earth is in the centre of the Universe ... The latter lived regrettably long and it’s an example of what I would call “quazi-science” ...or uncritically accepted prejudice...

So let’s move towards education:), which in my words could be described as a process of organized learning or scientific transfer of the (presumably:)) universal/scientific knowledge to people. And as of today, the era of ICT (information&communication&technology), one could easily find lots of rankings and so, giving or trying to give some/best measurement of “educational goodness :)” or efficiency. Here just an example of “Academic ranking” that I personally like (do not want to discuss here about the particular ranking methodology, but if you want have a look, according to me it is good...). Well regarding the given ranking one can easily see that the majority of the top World Universities are American (US) and British, see bellow (just to note that here I list only the first 10 simply because that’s the best of “my print-screen”:)):

 

Source: http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html

I’ve tried to discuss the subject in a Facebook discussion, where I was given both some relevant and according to me not very relevant points, so here just few of them:

-          - the given ranking is paid by ...? I do not know that and according to me the described by the Shanghai University ranking methodology is good and sound:).

-          - the language used in the given scientific journals and platforms for publication is primly English - well yes it’s a limitation, but could you tell me a better one:)? Also in my best belief the meaning/knowledge has no language and when found is translated into many languages:), at the moment the “most powerful” of them happens to be English:), but it hasn’t always been this way...

-          - and then I personally do not take a side, rather try to be objective, so at the very moment you’re reading this, check with what software/processor works your computer or mobile device:) and I hope you will personally see a practical example of an outcome of the above ranking:)...

So if we accept the above ranking for relevant (why not:)?), let’s try to see what might be the reasons for its hierarchy. As you might have seen, I live in Finland, a small Nordic country famous with its high quality “gymnasium” schooling :)), but then let’s see where Finland in the given Academic Ranking stays? Let’s take the first 100, where at N67 comes the University of Helsinki (the only one within the first 100), which is really great for our small nation:), but for instance the equally small Denmark ranks N35 (University of Copenhagen) and N73 (Arhus University) applying the same ranking criteria and given two very similar by scope and size Nordic systems (given the applied criteria a University almost half-way in front plus a second University in the 100, equals a big number of students/lecturers and scientific publications...).

Also why one of the best systems for “gymnasium” schooling, is not equally good at University level? The reasons are surely a lot and I do not have knowledge about many of them, but here my modest opinion about at least an important one – the level of high-quality internalization of some or many of the Finnish Universities, includes both the lecturers and the alumni... In contrast the top World Universities, such as Harvard, Stanford, Oxford :) and so on...are highly international – the bright mind has no colour or accent:), its prime feature is creative difference:).

I want also to note that in my view an important prerequisite for productive and creative internalization goes much beyond solely the educational system. It’s the whole cluster of nation-wide infrastructure and environment supporting transparency and creativity:). In that regard and for my sadness the current strong anti- immigration and radical nationalist movements, are something towing the whole Europe backwards... Yes I understand that the refugee crisis is a problem, but see no creative way of solving it through hate and blind prejudices! Quite on the contrary the latter are things spoiling the quality of productive and creative national environment and internalization. Let’s not forget that the cultural and scientific heritage of the civilized mankind is multicultural outcome of productive (now-days international) human collaboration – the letters, the numbers, the computers:) and so..., neither that a contemporary great mind like Steve Jobs is an adopted child from Syrian origin, who was suspended several times from the prime school for misbehaviour...and later on went out of the college ... Still in the given “productively-inspirational-creative :) wow” environment he managed to become one of the most successful innovators and businessmen of recent time! If I remember correctly, the part with the college with Bill Gates was similar, but the part with the business success not:) and I believe that despite their personal qualities, here in front comes again the inspirational and productively friendly environment around them... I’ve never been to the US, but looking from aside and envisioning education... it seems that the US system is somehow more rational, when speaking about academic-schooling and science...A system closer to the high-quality of the content in terms of creativity and productivity, instead of the presumably taken for granted high status of a diploma/degree :)...seen in other systems and parts of the World. Also the US business environment tends to be such recognizing and adapting creativity briskly, including its productive absorption from elsewhere in the World...

P.S. Well let’s try to assume a situation from the real life :). Try to imagine a big contemporary company with, for simplicity, only two prime types of bosses (the other types could be found from the scale in between...): 1) an “uncolleged visionary – that in my view, does not necessarily equal uneducated” boss of type “Steve Jobs” and 2)MBA of type “the invisibly big, which was about half of an almost empty set :)”. Well either of them could be a good or bad personality, father or so, but when it comes to creativity and innovation, it is the creative difference or the gifted visionary which in “normal” environment will outperform and lead. His alternative, who in the given imaginary example could also be described as “degree of clichés :)", might also be a good executive (CEO :)), but highly unlikely a productively creative one...

P.S.2 One of the two from the P.S. example will almost always try to shape the future into strictly quantified clichés J, while the other one could quite likely step out of the box and create brighter dimensions ...Some of the best like Steve (and others J), for as many of us/(all?) as possible ...

 

P.S.3 Have you ever asked yourself is the melody knowledgeJ? In my New Finnish and European Generation point of view if it thrills you or otherwise motivates your reaction ...YES J!

Kind regards, Rosti 

Well that’s a really deep and serious subject, concept or whatever else you or the different cultures might believe in. As a normal small person here I’ll try to share some thoughts about Him, the way I happened to perceive them throughout my upbringing, education and life so far :). I was born in (at the time) a communist state (Bulgaria) and in my family and schooling God and religion were something like taboo, yet since very early age I felt that something is missing. Looking backwards I was asking myself what is that something that motivates and inspires people to go out of the box J and discover or create new things even in the cases when the blindly prejudiced society around was unjustly punishing them (Copernicus, Galileo and so.... )? What happens with us beyond life ... and so. At school we were briefly told the concept of the dialectic materialism , that the religion is created as a tool to rule the people ...  Well as scientific concept (the dialectic materialism J) that explanation could have proven true during some stages of the human development, BUT on its turn the religion and God are two different things – God is the holly soul, supreme being/power, Creator or so, the religion is the institutional concept (church/state) trying to explain (use?) or worship it ... There are also other scientific or close to scientific approaches towards Him, such as the theological, “animistic”, rationalistic,naturalistic and so.

At about the age of 18 I read a really good book about those things called “The history of religions” written by the Bulgarian lecturer/master Vaklush Tolev as I do not know if the book is translated in other languages?

Then a few years ago I read another small by size, but deep by content book, it was the mentioned in my previous article J “Think” of Simon Blackburn. And probably the third important thing regarding those books was my level of penetration into their content :). As Vaklush says (citing by memory) – every religion is granted to the culture that has created it (Zoroastrianism,Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam and so...) and describes certain level of development, as I understood it for both those who serve it and as a stage of the human development (penetration into the knowledge at either personal and/or universal level)...? Vaklush starts his book with something like “Everyone has his/her happiness when she or he manages to accomplish his/her life-philosophy and recognizes to the others the right to be ...”. Also from the very beginning he points out that his lectures are not written text but live speech, which as I understand it is equal to preacher - saying many deep things including that it seems that we are creating a technocracy but losing a civilization..., something like J.. ... Well towards the end of his lectures he was asked about definition of God and he answered – “Dear students understand it once and forever God is not proven He is lived!”. Well I might remember wrongly, but it’s Saint Paul/Pavel, who says (by meaning)“that our faith materializes into our living deeds and actions ...” – so please trust good :)!

Then in his book “Think”, Simon approaches the “triangle”: God-Universe-People :) in a more scientific way, citing and speaking about prime concepts like - (rationalism, naturalism, chaos, quantum theory, coherentism and so) and great minds...such as Newton, Descartes, Leibniz, Einstein, Pascal and many others – giving insides about the thoughts, theories and ideas of the latter and their interconnections J... So let me try to represent at least two regarding God (there is a whole chapter called God in the book...). For instance Descartes says something like: “I can imagine a supreme idea in my mind and nothing else than Him could be the cause for that...”, Descartes is a rationalist ... Then something, according to me brilliant and here comes Pascal . He tries to place the idea of God onto the numeric line, but from zero to plus infinity and says: “If we assume that God exists and choose to believe in Him, we could possibly win everything He promisesJ. But then on the other side of the line, I mean if we choose not to believe in him (or assume that he doesn't existJ) stays zero(=can neither lose nor win J), not minus infinity and that is because Pascal does not believe in a jealous Creator who will punish you for using your free will to choose ... after all it is Him who gave it to us ... Also I want to point out that throughout the book I spotted a simple clear trend – all of these great minds (including now-days celebrities J) believed or assumed that God exists and some of course were deeply religious ... I also believe that great masters and minds :) are closing the gap between human(contemporary science) and universal knowledge(the laws of the Universe and/or the Nature, depending on how you perceive them :)) ... 

So for the absolute atheists I would say that in my view It would be really naive to even assume that our “rhombus of knowledgeJ” leis beyond the Universe and God so may He bless us go brightly ahead ...

P.S. I devote this article to the legacy of my parents – our mother passed away in 1986 and today come 40 days after our father passed away. There are some rituals regarding those 40 days, but this is my way ... of expressing gratitude ... (I am a believerJ, but not a religious person). 

Kind regards, Rosti 

Hello, we the people on this planet live in different cultures and societies having different degrees of freedom, in terms of the way they are ruled and organised for instance. In that regard some societies are considered as democracies, others as autocracies and so, but regardless of the ruling way (I do not underestimate the often great differences among the different systems, just do not aim to accent on them...), we are always set in some frame of rules and norms to obey, which in the more developed societies is closer to the “free will” of the majority of the people – that’s in my viewJ. Yet I’d like to provoke your creativityJ for a better place under the sun with some brilliant thoughts by a brilliant philosopher, Schopenhauer (1788-1860), regarding our free will:

 

"Let us imagine a man who, while standing on the street, would say to himself: "It is six o'clock in the evening, the work­ing day is over. Now I can go for a walk, or I can go to the club; I can also climb up the tower to see the sun set; I can go to the theatre; I can visit this friend or that one; indeed, I also can run out of the gate, into the wide world, and never return. All of this is strictly up to me, in this I have complete freedom. But still I shall do none of these things now, but with just as free a will I shall go home to my wife." This is exactly as if water spoke to itself: "I can make high waves (yes! in the sea during a storm), I can rush down hill (yes! in the river bed), I can plunge down foaming and gushing (yes! in the waterfall), I can rise freely as a stream of water into the air (yes! in the fountain), I can, finally, boil away and disappear (yes! at cer­tain temperature); but I am doing none of these things now, and am voluntarily remaining quiet and clear water in the re­flecting pond."

 

 (Source: Simon Blackburn “Think”, Oxford University Press, ISBN 0-19-285425-9)

 

I wouldn’t object the choice of the “clear water” from the text above neither your whatever civilized one, yet as a person heartedly willing to make Finland,Bulgaria, Europe and the World (wow J) a truthfully better place, I would appeal for your creative difference in possibly all of the things that hinder our brighter day. And as of today they are a lot, such as the economic crisis, the refugee crisis or all kind of sadness and injustice some or many of us face in our daily lives and so. As I already said in my previous writings, I truly believe that in a contemporary civilized society, we the normal people shall stand behind our civilized rights even in the cases when they are subdued by injustice or simply by the powerful of the day ...Or said otherwise, the more we or some of us close our eyes in such unjust cases the worse the society we live in!

 

Correct me if I am wrong, but in the late decades of our global developmentJ there is a kind of tendency, where really bright, rich and powerful corporations start overlapping some of the functions of the state. Well it’s OK if it works well, just if that continues we shall not forget that regarding the society a civilized state and an entrepreneurship differ. The state has a wide range of social functions regarding all within given society, a corporation doesn’t (regard all)... And once again, I do not want to blame, but to provoke creativelyJ. So here my opinion about creative difference and why it cannot be repeated – simply because “it”J possesses the virtue of creating unique/new solutions most of the times it faces challenges or injustice and there is nothing to repeatJ(without crashing the patentJ). So please be responsibly creative for the local and global good if you wishJ and help us move ahead brightly ...

 

P.S. I received the book “Think” by, at the time, a really good friend ..., as a Christmas present. It was the only “material” present I got that year, but a really great one! 

 

P.S.2J Just to add briefly, this morning while waiting for the train I noticed a group of four young people waiting like me and after apologizing for my interruption I asked them as follows: how much is a square root of four? A girl from the group almost immediately answered 2, after her the boy next to her gave also 2, and then the left two girls confirmed the 2 as the answer. Then I claimed that it’s incomplete and tried to explain why – the simplest explanation is that both 2 and -2 raised to second power give 4 ... that’s why in the formulae of the square equation you have +/- in front of the square root ... otherwise you miss half of the solutionJ (if the discriminant b2-4ac is different from zero and the solution exists J). At the end I asked each one of the group about their rootsJ and all of them were from the EUJ... But here actually come at least 2 very important for us the EU citizens points – 1) we overlap insufficiently (I do not know how much is missing...) in our work as a union; 2) even a collective answer could be incomplete or wrong ...not mentioning the inquisition and Galileo ....

 

Kind regards, Rosti 

Hello, recently I discussed with a friend and our talk lead us to an event which happened while I was a student at the Academy of Economics D.A. Tsenov, Svishtov, Bulgaria. The precise year could have been 1996, but that’s irrelevant to the topic. Anyway we were attending a course of something like “national planning” and the auditorium was big and full, the name of the professor was Panaiotov, at that time he was already old, but still considered as one of the gurus of planning... During the lecture he draw at the blackboard a figure resembling rhombus (the shape of the figure is irrelevantJ) and said, imagine that within that figure you have all the knowledge of our time (it could be at any given point of timeJ), and outside it lays all the rest (“outside it” might be the Universe but is it limited or limitless goes beyond the scope of this topicJ) ... If it would be easier for you I’ll draw you a figure too:

 

Well then the professor asked an opened to all of us question – where does creativity lie? The audience got and kept quiet, but to me the answer was very clear and I almost immediately raised my hand (that was the way we were asking permission to speak at the time) and the professor let me speak. And my answer was if I try to visualise it with a line, it would start somewhere from within the rhombus, but will definitely go out of its borders. The professor smiled with deep look of approval, let me sit down and later on, released me of the theoretical exam, as well as put me the highest grade. But let me continue with a kind of verbal definition of my claim.  Try to imagine “all the knowledge of our time” as a limited series of dots within the rhombus, something like every dot corresponds to a given point of knowledge at given timeJ. Then if by definition you have all the (meaningful?) knowledge of our time, make all possible combinations of dots and you are supposed to exhaust the possibility of finding anything new from within the rhombus. Also note that the line of understandable creativity shall start somewhere from within the rhombus, otherwise we wouldn’t be able to understand it... In theory it would be also possible, to have a line of creativity/knowledge completely out of the rhombus, but since it’s outside of the definition of the knowledge of our time, our senses could not comprehend it...yet or ever...?.

P.S. If the subject was hard for people not used to theoretical “scienceJ”, let’s try to finish with a kind of funny simple example, which if faced in real life though, might have really sad and bad consequences...

Imagine a big firm of type “A”, where you have at least a pair of bosses called “the dis-proportionally small” and “the invisibly-big”. Well, even if you merge them they will still join in an almost empty set and some or many of the people they lead, will or may suffer badly and even unjustly from the characteristics of their lack of content ...........

So as a member of the new Finnish and European generation I appeal for your attention and support. Let’s try to leave to the future generations a better place to explore and create many, hopefully good things, we could not find or create in our time!

 

Kind regards, Rostislav Dinkov

Hello again, well don’t know how you will take it but a few days ago I personally was thrilled because of the fact that the search with key words new finns in Google resulted as follows:

We overtook Wikipedia for just 8 months (at least for a moment, as far as I understand the search order is adaptive to the openings/indexing of a site during some period of time) and that’s thanks to you all the people in Finland and over the World, who visit it. Once again I devote that to the legacy of our ancestors and the better day of our children and hope for your feedback and support in the process of establishing a working Union of people, institutions and nations. 

Also since some time the respective new finns key words search in Yandex (the Russian Google, if I can say so) results as follows:

 

Regarding that I would add that I personally very much want that the US, Europe and Russia, plus of course the rest of the World, find their common civilized way forward. Until now I have never mentioned something about the West-Russia tensions, but for me Russia is part of Europe, as well as a big global player and its isolation is bad for all of us. Just to point out that this is my opinion and I do not take a side, simply I do not see brighter future in conflicts and sanctions especially between great powers.  

Kind regards, Rosti 

Hyvät FB ystävät, mikäli Uuden Sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena yritän kohdata ystäviäni ja muuten ihmisiä tasapuolisesti, tässä jaan kanssanne muuttamaa riviä. Olen hyvin iloinen että sekä FB ystäviäni että varsinkin newfinns.com kävijämäärä kasvavat hyvin ja kai niihin liittyen viimeaikoina olen saanut jokin verran kutsuja ”like my page” tyypillä – joista osa olen hyväksynyt, toiset olen lähinnä tarkoituksellisesti jättänyt hyväksymättä, mutta se ei tarkoita että arvostan toiset enemmän kuin toisia. Joten tässä vähän lisää, vaikka periaatteistani ja näkemyksistäni jostain ympärillemme olevista asioista:

-          Palkansaajien mielenosoitus tai suurlakko 18.9.2015 – siis en ole perehtynyt hyvin kaikkiin lakon syihin, mutta siitä mitä tiedän en periaatteessa tukisi sitä ja tässä on sanottava miksi. Ensinäkin maamme talous on hyvinkin huonossa kunnossa (vähän lisää siitä voisitte lukea vaikka tästä), sellainen jossa yksi Euroopan huonoimmilla ikärakenteilla bruttokansantuote supistuu ja velkatakkaa kasvaa, joka heijastuu maamme laskevalla luottoluokituksella … Suomi ja suomen talous on uudistettavaa, kilpailukykyasemiksi ja taottavimmiksi ja siihen nähden uusi suurlakko olisi mielestäni osaa velkatakan kasvutekijöistä, kuin pitäisi etsiä päinvastaisia ratkaisuja. Siihen nähden pääministerimme Sipilän ehdottama ”palkanalennus” (ymmärtääkseni pidentäen työaikoja) olisi järkevä ratkaisu tuottavuuden parantamiseksi. Suomella ei enää ole itsenäinen keskuspankki ja omaa valuuttaa ei voi devalvoida tuottavuuden parantamiseksi, jotten sisäinen (palkanalennus) devalvaatio jää yksi siihen tarkoitukseen järkeviä vaihtoehtoja. Muita keinoja on toki etsittävää, mutta jos nykyinen trendi jatkuu, ollaan pian kai seuraava Portugali (taloudellisesti)… 

-          Fortum ja Rosatom – itse asiassa laittoman irtisanomiseni jälkeen hain sieltä työpaikkaa, mutta ei onnistunut. Siis ydinenergia ei ole turvallisin energia-muoto (pahimmillaan), mutta sen sijan tuottavin, plus luo Suomeen työpaikkoja. Kyllä olen arvoiltaani vihreä ja en hyväksyisi paljon muita taustalla olevia asioita, mutta aikuisten elämässä on useinkin niin, että on otettavaa realistisesti järkevää vaihtoehtoa, vaikka se ei olisi täydellinen (mikä olisi?).

-          Pakolaiskriisistä jo kirjoitin seuraavasti ” Hei, viime aikoina puhuttiin ja kirjoitettiin aika paljon pakolaisista, turvapaikanahkioista jne., kuten luonnollisesti demokraattisessa maassa mielipiteet olivat ja ovat suuntaan ja toiseen. Ja tässä oma mielipiteeni – Uuden Sukupolven Suomalaisena ja Eurooppalaisena uskon että sivistyneessä maailmassa, sisältäen Suomi, pitää toimia sivistyneesti, joka vähimmillään edellyttää kirjattujen lakien ja laillisesti tehtyjen sopimusten noudattamista. Joten jos tietty henkilö tai ryhmä henkilöitä täyttää turvapaikan vaatimukset Suomen ja EU:n normiston mukaan, Suomen on noudatettava sitä. Se ei tarkoita että kaikki suomalaiset pitää sen hyväksyä, mutta vähemmän siitä tarkoittaa että vastustajat voivat pahoinpidellä tai muuten syrjiä pakolaisia, ne ovat rikoksia ja sivistyneen maailman vastaisia toimia.” ja mielipiteeni pitää edelleen paikkaansa.    

Olen valmis vastaanottamaan mielipidettänne ja vaikka perusteellista kritiikkianne, yllämainituissa tai muissa asioissa. Voi olla että jossain asioissa olen väärässä tai vähintään aina löytyvät minua viisaimpia ihmisiä, joita kuuntelen kiitollisesti!   

Ystävällisin terveisin, Rosti 

Hello, this time I’ve decided to share some thoughts about investment strategies in the really volatile environment we live in. In brief and theoretically we have three prime dimensions of financial analysis – 1) fundamental financial analysis which is based on a variety of financial ratios and coefficients calculated on the basis of the financial statements of an enterprise on both accrual and cash-flow basis. I want also to mention that the latter slightly defers for publicly listed companies and not listed companies and that is firstly because the financial statements of the publicly listed companies are done under different accounting standards and principles (ex. IFRS, US GAAP and so, normally regards the consolidated financial statements) and secondly because for the public companies the coefficients and the majority of calculated ratios are based on market values and number of issued stocks. Nevertheless the prime dimensions of the fundamental financial analysis are solvency, profitability and liquidity for the state of the business, plus of course dividend and market value returns for the owners/investors. – 2) Technical analysis of the movements of the key stock-exchange indexes, which normally is done by following technical levels of the trends, often expressed by moving averages or any other well describing the movements function and its inflection points. – 3) Psychological analysis of the markets/investors, which in brief explores the market sentiments and psychologically based reactions of the human investors J, a little bit later you’ll see why I say so. Well starting backwards, with the fast digitalization of the World including the financial one, the psychological analysis starts having diminishing weight in the weighted average in the investment decisions, if I can say so and that is because it concerns mainly the small investors or at least that part of them not using sophisticated financial software for investing or trading. Yes, nowdays substantial part of the investments and especially the trading (buying and selling within short periods of time) are done via robots, neuron financial systems or other kind of sophisticated high-end software. In brief the neuron financial systems (robots) are based on sophisticated programmes and trading-algorithms which in some cases resemble self-learning artificial intellect that optimizes its behaviour given its past experience and the momentous changes of the environment around it. On top of that its prime function is to optimize the profit, regardless of the direction of movement of the market. In my modest experience often the red (negative markets) are more profitable, because their movements are sharper and deeper and this is what a good trading algorithm needs, movement within which it’s capable of doing thousands of orders per second and that is good for the owners of such well optimized algorithms. But then despite the fact that the small investor is left out of the woods, the powerful algorithms have some really bad sides, such as the flash crashes capable of crashing even the New York Stock exchange . That usually happens when you have several or many powerful algorithms targeting the same market or big enough peace of it, then in given robot-sensitive circumstances (could be on either micro or macroeconomic level or even rumors, speculations or so J) the algorithms start simultaneously crashing technical levels of the mentioned above technical analysis (or other trading logic they may use) and the market is smashed. Just to mention that technically the direction of such robust cumulative movements could be either up and down, but usually when speaking about flash-crash, we mean down movement and nowdays the regulations of many markets include suspension of trading of the financial instruments of a firm or even whole market when quick and unusually big movements are detected.

Then quite often the pricing of an asset, let’s assume stock happens “occasionally” within the “scissors” of opened by the robots (or their owners) hedge/trading positions, simply by trading the news of the day – once again do not forget that a good algorithm could win in either direction ... Since the things I try to describe might be difficult to comprehend by a normal person I’ll try to give a kind of short example of opened trading/short positions. For instance as of today 13.9.2015 on the Helsinki Stock-Exchange there are 8 opened major short positions against Outokumpu Oyj (if you want to see more about the “short-sell” Regulation see here (EU) No 236/2012 of the European Parliament ).

Source: http://www.finanssivalvonta.fi/en/Supervision/Market_supervision/Short_positions/Positions/Pages/Positions.aspx 

All of the above are well established financial institutions trading with really state-of-the-art algorithms and you have to be really good to opt against them ... I personally would not recommend that, yet I know people that profit following the movements of the big guys, if I can say so. Just to mention that the above opened short positions have different spots and to some extent algorithm behaviour and in real trading they play against each other. I have tried to ask about the spot prices and the maturity of the opened short positions from the Finnish Financial Supervisory Authority but got no answer. I asked as a private person and do not know if that knowledge is available for the institutional investors, but in my view the lack of the parameters of trading does not support the market transparency equally. 

And at the end if you are a normal person or a small not institutional investor and ask me what to do I might answer be wise and careful. In the above described circumstances solely luck would not be enough neither with trading (very dangerous game) nor in a long run (exceptions are possible but if you rely on them better play lottery). Then more concretely try to choose solvent firms with good profit prospective. The solvency might be chosen either as equity ratio or P/B quotient, gearing or so depending on the branch of the business and it shall give you some general security about longer run financial stability. Then try to find businesses with good profitability prospects – in theory the intrinsic value of a firm is roughly the discounted present value of its future cash-flows. Again in theory, comparing the latter against current market value of the stock or other important measurement you could see if the firm is under or over estimated, BUT do not forget the algorithm pricing I tried to describe above in it perceiving win the robots could do whatever they need to. Just for example during the last year the above mentioned Outokumpu Oyj, which business has accumulated tremendous losses during a longer period, has jumped between roughly 4 and 8 euro/stock pretty much because of the algorithm pricing. Then try to diversify your portfolio in different firms and branches, for a small investor 3 to 5 firms might be enough. Well also try to explore the behaviour of the main investors of the chosen business as well as the trading with it algorithms if you wish – all of that is valuable knowledge and I hope you could profit from it.

Kind regards, Rosti  

Hello, this time I am writing you from Bulgaria where I came because of my father – more about it you could read here: http://newfinns.com/index.php/comments/item/63-in-memoriam-english . I could not attend his funeral, but in gratitude towards his legacy I wrote the already mentioned article and write this and vigorously support newfinns.com – all of which I am sure my father would love. Well the sad reality is that we were badly discriminated, exactly because of the content of newfinns.com, but the creative way forward is to try to fix what’s fixable and to try to make the World a better place for as many of us as possible. Regarding that I am happy that I had the inspiration to create the site and my father as well as many other people new and now about it. When asked what is newfinns.com I often answer that for now it is an unsuccessful attempt for establishing a pro European identity, such that will appreciate the European nations and people equally in a creative for the whole EU manner, beyond blind prejudices and nationalism, populism, hate and so – all things that many of us regrettably face or see now days in the refugee crisis, the far right or left parties and movements and so. In my newfinns.com view and believe the latter are things that challenge our civilized presence and future and the best I can do is to challenge them back in a civilized manner as I hope for your support – you are welcome to send me your views, which I might publish or to give me your feedback about my site and articles. I believe that that way we could learn to grow and create together as people in a working Union. Nothing is or is expected to be perfect, rather our small steps towards a desired “right” direction could make the cumulative working difference of individuals, cultures and nations. It’s not a thing that could be ordered through directives and laws, yes they undoubtedly are a necessary legal frame for the whole, but the latter starts truly and productively working only when the way it’s organized inspires the people or at least wins their trust in a productive manner. In my article Some thoughts about my EU http://newfinns.com/index.php/comments/item/39-some-toughts-about-my-eu I mentioned that now days in many regards our EU looks as compilation of independently working differences, but newfinns.com hopes that this will change for better – for the legacy of ancestors and the future of our children and it’s up to us here and now! 

P.S. (2018) is the EU worth or should we end it...

Kind regards, Rosti 

Hyvät ystävät ja hyvinvointiyhteiskuntamme jäseniä. Eilen sain s-posti lakimieheltäni, koskien minun laiton irtisanominen Kauppalehdestä ks. :

http://newfinns.com/index.php/comments/item/62-in-memoriam

Kyseisessä s-postissa (en julkaise sitä mahdollisen tutkinnan takia) sanotaan että Kauppalehti pyytää poistamaan sivultani sitä koskevat tiedot 4.9.2015 saakka, jollei se tapahdu Kauppalehti tekee asiasta tutkintapyynnön. Hyvää niin, jos katsotte linkin tekstiä läpi, minä ja lakimieheni olemme tehneet jo 2 tutkintapyyntöä Suomen Poliisille ja mitään ei tapahtunut. Sen lisäksi kaikki linkissä esitetyt asiat pitävät paikkansa ja minulla on lisää todisteita ja todistajaa. Sivistynyt oikeusvaltio pitäisi toimia kaikkia varten tasapuolisesti ja puolueettomasti, mutta se ei voi tapahtua jos me tavalliset kansalaiset emme puolusta sitä vaikka tapauksissa, joissa oikeuksiamme laiminlyödään. Henkilökohtaisesti kärsin asiassa korvaamattomia tappioita ja toivon että se ei tule tapahtumaan muille, joten vastuullisesti vastaan että en poista mitään newfinns.com :ilta, jollei siihen on erittäin painavia syitä.  

Ystävällisin terveisin, Rosti 

Hello, here I made an English version of the interactive application concept, as I call it and would like to make something like discussion about it. How do you see it? What could be done better or created in different way and so. Well my idea is to present bigger amount of information, within half a page. The information in question is hyperlinked under the key words bellow, which in my view helps the reader to browse quickly through the application and to concentrate only on what he/she is interested in. Technically we, me and my IT specialist, did it by preloading the information on our server. But since I wanted that the application is easily readable through different browsers and mail protocols, we faced at least the following problems. First of course you have to have server to load the info. Then in order to be capable to open the hyperlinks directly from your mail it should be set to support html when editing the text – most but not all of the current mails do or can be set to do so. Then some of the mails open the hyperlinked information in a new window, others not – currently we set the new window option as a default via our server, but it seems that there is not standard for that. And last but not least the given below is the so called PC version of the interactive application, a mobile version should be developed further, but still I truly believe that my concept is a lot better than the old way, where you send the core text in your e-mail to which you have attached all kinds of files – Word, pdf, jpeg or so. Here you can do everything compactly in one stroke.

Looking forward to hearing your opinion about it.  

Kind regards, Rosti

Rostislav Dinkov                                                                                   Open Application

Helsinki                                                                                                    31.8. 2015

Puh. +359896604085

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

My name is Rostislav Dinkov an expert in financial analysis and I wish to apply for relevant to my education- and work experience positions. Financial and accounting areas in which I have particular interest for example are IAS/IFRS standards and consolidated financial statements, plus of course my robust experience in financial analysis. Mergers and acquisitions is an area I have long wanted to develop and I believe that I have solid educational and professional background for that.

Currently I am eligible for enrolment in a F.E.C. (Further Educated with companies) programme at Aalto University in Helsinki. Besides some high quality finance and investment courses the programme includes about 6 months work in a relevant company. Thereof I could offer you my skills and labour in really lucrative for your firm terms. 

Given my educational and professional background I am really interested in working for you. I am an expert in finance and as such have more 6 years of relevant experience in: financial statement analysis, corporate accounting (FAS and IFRS) consolidated financial statements (in Finnish language), databases and database queries. During my diverse professional life I have also trained newcomers as well as collaborated to the work of the journalist team of Kauppalehti.  

My educational background includes a BBA and Master of Economics and I can read and write fluently in Finnish, English and Bulgarian, very well in Russian and have some basics in German language. I have also very good ICT knowledge, which develops continuously.

As a person well organized, sharp and creatively active and I perform equally well as both collaborative team-player and self-performer.  You are welcome to see more about me and my state of mind at my web page www.newfinns.com , from where you could also see my CV or even some pictures of me. 

During the whole length of the programme we could freely agree on how to work and advance at the best for you way.

In the coming weeks I will get again in touch with you in order to obtain your feedback, as of course I will be glad to hear from you at any time.

P.S. During the period 27.8-10.9.2015 I’ll be abroad, but still available to reach at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kind regards

Rostislav Dinkov

Tel. +359896604085

 

 

 

 

 

Haen analyyttistä kykyä ja asiantuntemusta ulkoisen laskentatoimeen ja/tai rahoitukseen liittyviin tehtäviin. Osa-alueita joista olen varsinaisesti kiinnostunut ovat konsernintilinpäätös (FAS/IFRS) mm konsollidoinnit, sisäisten katteiden eliminoinnit jne., sekä IAS/IFRS standardit ja sovellukset. Yritysjärjestellyt ovat osa-alue johon olen pitkään halunnut erikoistua ja uskon että minulla on siihen vahvat valmiudet. 

Hyvää päivää!

Olen hakeutumassa Aalto-yliopiston Rahoitus ja sijoitus F.E.C. -koulutusohjelmaan (F.E.C. = Further Educated with Companies). Ohjelmaan kuuluu tasokkaan koulutuksen lisäksi noin puolen vuoden työskentely valitussa kohdeyrityksessä. Näissä merkeissä voin tarjota osaamiseni ja työpanokseni yrityksellenne erittäin hyvin ehdoin

Koulutustaustastani ja aikaisemmasta työkokemuksestani johtuen olen erittäin kiinnostunut työskentelemään yrityksessänne. Olen rahoitusalan kokenut ammattilainen ja minulla on yli 6 vuoden kokemus rahoitusanalyysissa, ulkoisessa laskentaloimessa(FAS ja jossain määrin IFRS), konsernin tinapäätöksen laatimisessa, tietokantojen ylläpidossa ja poiminnoissa sekä muuta.   Monipuolisen työurani aikana olen lisäksi työskennellyt uusien analyytikoiden perehdyttäjänä, sekä Kauppalehden toimituksen avustajana. 

Koulutukseltani olen tradenomi ja KTM ja Suomen lisäksi osaan hyvin Englantia, Venäjää ja Bulgaria sekä Saksan perusteet. Minulla on myös hyvät ICT taidot jotka kehittyvät jatkuvasti. 

Henkilönä – olen aikaansaava, tarkka, aktiivinen ja huolellinen. Samalla olen luonnollinen tiiminpelaaja ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mutta työskentelen hyvin myös itsenäisesti. Lisää minusta ja arvomaailmastani voisitte saada kotisivultani www.newfinns.com , josta löytyvät myös minun CV ja vaikka valokuvia.

Ohjelman puitteissa voimme vapaasti sopia työtehtäväni sisällöstä lähtien tietysti yrityksenne tarpeista. Olen halukas, kyvykäs ja motivoitunut monenlaisiin työtehtäviin ja haluan oppia vielä uutta.

Voinen olla Teihin lähiaikoina yhteyksissä puhelimitse yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen merkeissä. Voitte tietysti myös olla yhteyksissä minuun milloin vaan. 

P.S. Huom 27.8-10.9.2015 olen ulkomaanmatkalla, mutta sinäkin aikana olen tavoitettavissa sähköisesti.

Ystävällisin terveisin, Rosti 

Yesterday was the funeral of my father and may he rest in peace! Officially he passed away from cancer and until the very end he was sending his greetings to the good people in Bulgaria, Finland and elsewhere. And trying to make the World a better place, as the Greens like to say, here I shall disclose some dark shadows around newfinns.com which have also accelerated the disease of my father.

Even though the Finish Police has so far rejected 2 official appeals for investigation, the things around me and newfinns way of thoughts developed as follows – at the end of 2013 I wrote an article “To my Finland with love”, which made some of my bosses “worried” about me. Then at the beginning of February 2014 I met with the then Finish Prime Minister Jyrki Katainen and gave him the paper which resulted in the fact that my bosses forced me to visit a psychiatrist at Suomen Terveystalo, which is the medical-service contractor of my employer. The document Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014 presented below is part of a kind of investigation done by the Regional Administrative Office of Southern Finland (AVI) and all presented in it names and events are real. In question are about 3 very heavy months, during which the representatives of my employer were giving false and controversial statements about me and my behaviour, manipulating the doctors’ work. The latter got my relatives in Bulgaria and especially my father really worried and stressed – a fact that quite surely deteriorated the health of my father, who later in 2014 was diagnosed with cancer.

Hence and unfortunately on the background of www.newfinns.com lay some really dark discrimination, harassment and defamation, about which as a Finn from the New generation I dare to speak. Because really our society has been for too long silent about such dark things and it’s really time to wake up and renew our way of thinking.

P.S. I could well presume that the presented here facts may result in further insults or damages towards me, but I refuse to accept the unlawfulness, harassment and criminal silence as normal. On the basis of the facts presented below (I have more) AVI concluded that the things are OK and the Finish Police rejected two official appeals for investigation. You could read and conclude for yourself. 

Because of my father and our better presence and future I am trying my best to bring the things legally forward – as far as it is still possible in Finland? The text below is a translation from Finnish and is based on well documented evidence presented as attachments, which for now are left in Finnish.  

Kind regards                                                                                          

Rosti

www.newfinns.com

Helsinki 19.08.2015

Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014.

Dear Lea Kivinen (a clerk from the Regional State Administrative Agency of Southern Finland), regarding the answers given to you by Kauppalehti, next I shall comment the requested by you points. Once again I want to point out that the answers of my employer are very controversial. For clarity I shall follow them point by point:

1) Why the employer has not dealt with the heavy workload of Dinkov earlier, since it was an issue for a longer period.

To which my employer now replies: “The employer has not been concerned with the workload of Dinkov for a longer period”. What then mean:

-       During the last year the employer has been concerned with the condition of Rostislav and the change of his state of mind. Since the beginning of the year Rostislav has been exhausted. See attachment 21.3.pdf (given by the employer to the employer’s doctor)

-       Because of exhaustion Rostislav has been on sick leave since 18.3.2014 see. attachment 4.4pdf (given by the employers doctor)

Taking into account that the person, who has ordered me to visit the employer’s doctor was my supervisor Tatu Kaskela, as well as that during the process of exploration of my health condition, the representatives of my employer Tatu Kaskela and Heini Heikkilä spoke on my behalf more than me, how do you perceive my employers statements given above?

Shall I once again state that after the sudden departures of my colleagues Susy ( in June 2013, see the attachment Susy’s departure.pdf as well as the workload of Susy.pdf) and Mika (in November 2013)  for some period I was obliged to do their job as well. Despite the lowered staff we finished the year with income over 20 % above the budget.  Yes, it’s true that I did not do much overtime, but after the unexpected departures of my colleagues we simply had to fulfil their working duties, within the same timeframe.

Yes it’s true that I used to have opened international applications (UN and EU) as well as that my employer, Otto Mattsson, Tatu Kaskela and J-P Loimuvuori, have agreed to be my referees to them, but this was one of the shocking for me setbacks, when on 12.5.2014 my referee Otto Mattsson announced that I have two choices, that I must sign up an offered by him contract to quit or to be illegally laid-off. All of that happened immediately after on 9.5.2014 it was agreed that I have to go back to work at half-time. As a matter of fact the termination of my working contract put an end to my international applications and jeopardised my professional development as a whole.

2) Did the employer discuss with Dinkov about the increase of his workload and the renewed performance targets, before the redistribution of the tasks of the departed colleagues?

To what Kauppalehti now answers: “ The employer does not know about what increase of Dinkov’s workload and redistribution of tasks the question refers.” ?

Shall I once again state that after the sudden departures of my colleagues Susy ( in June 2013, see the attachment Susy’s departure.pdf as well as the workload of Susy.pdf) and Mika (in November 2013)  for some period I was obliged to do their job as well. Despite the lowered staff we finished the year with income over 20 % above the budget. Yes, it’s true that I did not do much overtime, because after the unexpected departures of my colleagues we had to also fulfil their working duties, but within the same timeframe. (see the attachments Tuottavuus viimeisen päälle.pdf).

3) Why the employer gave controversial statements about Dinkov’s performance at work? Who measured Dinkov’s performance and on what basis it was done?

Towhich the employer now answers: “ According to us, the employer has not given misleading statements about Dinkov’s performance”. What then mean the statements given by the employer to the working doctor in written as follows:

- Notes of the working doctor (see attachment 21.3.pdf) – “Rostislav has fulfilled his duties well”. But then, for same strange reason in the note of 4.4.2014 (see attachment 4.4_1.pdf) is stated, that I have not coped well with my working duties, as the latter came to my knowledge later on, on 18.8.2014, after the working doctor gave me the notes of the statements given to him by my employer (quite likely Tatu Kaskela). Then again I want to point out that during the whole process of the imposed by my employer medical check, Mr. Kaskela behaved very controversially, aiming to deteriorate my health instead of improving it. I have more evidence about that, but will give it only in a Police investigation –  a procedure we, me and my lawyer Tero Peltonen, asked long ago (see. attachment Peltonen 15.10.2014.pdf). Hence I again appeal for Police investigation or another legal solution. 

4) Why Dinkov has not been allowed to return to work after at the end of the medical check it was agreed that he shall return on part-time.

What happened was that on 12.5.2014 Otto Mattsson (the chief of the department) told me that I have two choices: 1) to sign a written by him document of my lay-off or 2) that I will be laid-off  illegally, even though on 9.5.2014 (see the document 9.5.pdf) it was agreed that I return back to work. Furthermore, how do you understand the statements given by my employer now, that on (9.5.2015) my working condition was fully in shape? If that was true, why the working doctor Seppo Salonen stated that I shall return to work on half-time (50%) and why my relatives came to pick me up from Bulgaria – a fact proven by 8 notary certified statements brought from Bulgaria? Or why on 14.5.2014 Seppo Salonen (see attachment 18.8_1.pdf) would write: “If Rostislav wants more examinations or support I shall make him appointment to the public healthcare. In reality after 3 months of severe harassment, defamation and discrimination done by my employer, at the end of my medical check (in May), my health condition was at its poorest state, compared to whatever earlier stage. And if the notary certified statements brought from Bulgaria are not enough, in Finland you could question Mirjam Louhekari, Larysa Gryadunova, Jussi Tanskanen, Dobromir Doraliiski, doctor Alexander Voynov, Marin Marinov, Katya Vassileva, Lazarina Valcheva as well as my colleagues from Kauppalehti.

And here I want to once again show a written controversy given by representatives of my employer. According to the lawyer of Kauppalehti  Petteri Uoti (see. Uoti.pdf, sent to my lawyer Tero Peltonen on 4.9.2014): “on 12.5.2014 Rostislav and the employer discussed about Rostislav’s working contract. In that discussion, the employer offered to end up Dinkov’s contract and that they agree about some reimbursement for that.”

But then in an e-mail sent to me by Otto Mattsson on 19.9.2014 (see. Otto Mattsson.doc) we read:

”… I will gladly help you to get a positive working certificate, as I don’t see necessary to mention in it about the events at the end, which have resulted in termination of your working contract....”. I want to ask about what, to me, to my lawyer and to the lawyer of Kauppalehti unknown end events does Otto Mattsson infer?

I consider the document terminating my working contract illegal and imposed. For clearing the matter I request a proper Police Investigation. 

5) Who did the decision of Dinkov’s lay off after the medical check? On what ground was the decision taken?

To what now the representative of my employer answers – “ Dinkov did the decision alone”. Once again to clear the claim I ask for a proper Police investigation.

6)Why Dinkov had to sign a lay-off declaration during his sick leave?

To what now the employer answers. “Dinkov had not been obliged to sign anything during his sick leave”. Once again to clear the claim I ask for a proper Police investigation.

7)Has Dinkov ever been warned of his aggressive behaviour at work? Do you have any prove of Dinkov’s aggressiveness? 

To which the employer now answers: “ We don’t understand the question. The employer has never described Dinkov’s behaviour as aggressive.” Well, what then mean the statements of my employer, given in written to the working doctor (most likely by my supervisor Tatu Kaskela).

-       According to his supervisor Dinkov’s behaviour during the last year was volatile; sometimes he seemed happy, sometimes aggressive, because of that his colleagues were afraid of him (see attachment 4.4_1.pdf the fifth paragraph). Or even a worse statement – from the notes of the psychiatry Seppo Waltimo we read (see Waltimo3.pdf): “I have received the following information about Rostislav Dinkov, source Rostislav’s working doctor and Rostislav’s supervisor. At least 3 people at work have described Rostislav’s behaviour as somehow dangerous. For example in their face to face meetings Rostislav has been obviously irritated and in his eyes they saw a “threat” that he will hit them. One of Rostislav’s colleagues has said that he/she does not dare to come early to work because of fear from Rostislav”. Because of those false statements of my employer, that it now rejects, psychiatry Waltimo has requested a M1 medical check for psychiatric hospitalization, without giving any information about it to me. About the matter I request a proper Police Investigation.

I also want to bring to your attention, that because of the harassment, severe defamation and discrimination done by my employer in May 2014 my relatives took me to Bulgaria in very poor health condition (see the 8 notary certified documents, brought from Bulgaria) . The latter is fact that stressed my old father very much, deteriorating his health too. Later on, in October 2014, he was diagnosed with cancer, that has spread beyond cure. As of today 18.5.2015 he weighs about 50 kilos (tall 184 cm) and is completely incapable to eat by his mouth – the cancer is at the end of his esophagus (down throat).

I appeal for a proper Police investigation, clearing the discriminatory events that lead to termination of my working contract, as well as my employer’s statements about my health and behaviour. In my best believe in the given by my employer statements one can clearly see big controversies and flows. Hence I consider the actions of my employer as harassment and severe defamation. I also believe that my employer intentionally exploited the working doctors and their knowledge of the severe car crash I was involved in 2009.                            

Kind regards           

Rostislav Georgiev Dinkov

Helsinki 26.11.2014

Hei tänään haudattiin isäni ja olkoon hänet lepoon! Virallisesti hän kuoli syöpään ja viime metrien saakka oli lähettämässä terveisiä hyville ihmisille – Bulgariassa, Suomessa ja muualla. Ja yrittäen parantaa maailmaa, niin kuin Vihreät myös sanovat, tässä osa newfinns.com :in pimeää puolta, joka käytännössä kiihdytti isäni sairautta vakavasti.

Vaikka tähän asti Suomen Poliisi kieltäytyy virallisesta tutkinnasta asiat kanssani kehittyivät niin, että kirjoitettuani artikkelin ”To my Finland with love, ks. liite ) työnantajani johto tuli huolestunut minusta niin, että sen jälkeen kuin annoin artikkelin siloiselle Pääministerillemme Jyrki Kataiselle (2014, helmikuun alussa), minut velvoitettiin psykiatrille Suomen Terveystalon työterveyslääkärin kautta. Alempana oleva dokumentti Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014 on osa Etelä-Suomen Aluehallintaviraston (AVI) ”tutkintaa”, ja kaikki siinä esitetyt nimet liitteet ja faktat ovat todellisia. Kyseessä olivat kolme erittäin rankkaa kuukautta, joissa työnantajani edustajat tekivät valheellisia ja ristiriitaisia väitteitä, minusta ensin suuntaan ja sitten toiseen – manipuloiden lääkärien todistuksia, josta johtuen minun sukulaiset Bulgariassa tulivat hyvin huolestuneita ja isäni samoihin aikoihin todettu sairaus pahensi korvaamattomasti.

Näin ollen www.newfinns.com :in takana on erittäin pimeä ja rankka syrjintä, häirintä ja kunnian loukatusta, joista Uuden Sukupolven Suomalaisena uskallan puhua – me olemme olleet liiankin pitkään hiljaisia yhteiskuntamme huonoista puoleista ja on aika herätä ja uudistua!

P.S. Voin olettaa että tästä minulle voivat seurata lisää negatiivisia seuraamuksia, mutta en suostu hyväksymään laittomuutta, väkivaltaa tai rikollista hiljaisuutta. Alempana esitettyjen faktojen pohjalla (minulla on lisää) AVI hyväksyi työnahtajani vastaukset ja totesi että asiat ovat OK ja Suomen Poliisi kielsi kahdesti tutkimasta asian. Te voitte päättää itse mistä on kyse.

 Isäni ja valoisamman tulevaisuuden kunniaksi yritän viedä asian oikeudellisesti eteenpäin - jos Suomessa se on enää mahdollista?

Ystävällisin terveisin                                                                                                                                                                                  

Rosti

www.newfinns.com

Helsingissä 18.08.2015

Dnro ESAVI/1636/05.13.05.02/2014.

Hyvä Lea Kivinen, seuraavasti esitän pyytämäänne kommenttiani koskien Kauppalehden AVI:lle annettuja selityksiä, kuten osaltani asiaa vaikeuttaa vähintään se että jälleen työnantajani kirjallisesti annetuissa vastauksissa löytyy vakavia ristiriitoja. Selkeyden vuoksi seuraan Kauppalehden vastauksia kohdittain.

1) Miksi Dinkovin kuormittumiseen ei ole puututtu aikaisemmin, jos työnantaja on ollut huolissaan hänen kuormittumisestaan jo pitempään?

Johon työnantaja nyt vastaa ”Työnantaja ei ollut huolissaan Dinkovin kuormittumisesta pitempään”. Mitä sitten tarkoittavat:

-       ”Viimeisen vuoden ajan työnantaja on ollut huolissaan Rostislavin työssä jaksamisesta ja mielialan vaihtelusta” sekä “Alkuvuodesta lähtien Rostislav on ollut uupunut” ks. liite 21.3.pdf

-       ”Rostislav on sairauslomalla uupumuksen ja väsymyksen takia 18.3.2014 lähtien” ks. liite 4.4.pdf

Ottaen huomioon, että henkilö joka ohjasi minut ottamaan yhteyttä työterveyslääkäriin oli esimieheni Tatu Kaskela sekä että yllämainituissa työkykyneuvotteluissa osallistuivat työnantajani edustajat Tatu Kaskela ja Heini Heikkilä, jotka puhuivat puolestani enemmän kuin itse itsestäni, miten työnantajani kirjallisesti annetut väitteet tulkitaan? Sitten mainittakoon jälleen että v 2013 Susyn (ks. liitteet Susyn lähtö.pdf sekä Susyn työkuorma.pdf) ja Mikan (ks. liite Mikan lähtö.pdf) äkillisten lähtöjen jälkeen jouduin välillään tekemään jopa kahden poislähteneen kollegan työt niin että vuoden lopussa alimiehistöllä saavutettiin n 20% budjettia ylittävää tulosta. On totta että en tehnyt paljon ylityötä ajanmitattuna, koska se mitä tapahtui oli että samassa ajassa ja pienemmällä miehistöllä, tehtiin enemmän. 

Asiat minun känsänvälisistä työnhauista (EU ja YK) sekä työnantajani suosituksista mm. Otto Mattsson, Tatu Kaskela ja J-P Loimuvuori pitävät paikkansa, mutta se oli yksi shokkiseikoista kuin 12.5.2014 suosittelijani Otto Mattsson ilmoitti että joku allekirjoitat sopimus työsuhteen päättymisestä tai sinut irtisanotaan vaikka laittomasti, sen jälkeen kuin 9.5 (ks. liite 9.5.pdf) työkykyneuvotelluissa oli sovittu osa-aikaisesta työhön paluustani. Käytännössä jälkimmäinen työnantajani toiminta lakkautti hakujani ja vahingoitti urani merkittävästi.

2) Keskusteltiinko Dinkovin kanssa hänen töidensä lisääntymisestä ja tavoitteista ennen työnjaon muuttumista?

Johon Kauppalehti nyt vastaa: ”Työnantaja ei tiedä, mihin töiden lisääntymiseen ja työn jaon muuttumiseen kysymyksessä viitataan”?

Mainittakoon jälleen että v 2013 Susyn (ks. liitteet Susyn lähtö.pdf sekä Susyn työkuorma.pdf) ja Mikan (ks. liite Mikan lähtö.pdf) äkillisten lähtöjen jälkeen jouduin välillään tekemään jopa kahden poislähteneen kollegan työt niin että vuoden lopussa alimiehistöllä saavutettiin n 20% budjettia ylittävää tulosta. On totta että en tehnyt paljon ylityöttä ajanmitattuna, koska se mitä tapahtui oli, että samassa ajassa ja pienemmällä miehistöllä, tehtiin enemmän ks. liitteet Tuottavuus viimeisen päälle.

3) Miksi työnantajan antamat lausunnot työkykyneuvottelujen välillä Dinkovin suoriutumisesta työssä ovat ristiriitaisia? Kuka ja millä perusteella työssä suoriutumista on arvioitu?

Johon nyt työnantaja vastaa: ”Työnantajan käsityksen mukaan työnantaja ei ole antanut ristiriitaisia tietoja Dinkovin työsuoristumisesta työssä”. Mitä sitten tarkoittavat työnantajani kirjallisesti annetut lausunnot mm. työkykyneuvottelussa 21.3.pdf (liite) minun todettiin suoriutuneen työtehtävistä hyvin. Jostain kumman syystä työkykyneuvottelussa 4.4_1.pdf (liite) kerrottiin, etten ole suoriutunut tehtävistäni, kuten jälkimmäinen on asia, josta ymmärsin jälkikäteen vasta 18.8.2014 saatuani Seppo Saloselta hänen työnantajaltani (mikä ilmeisemmin Tatu Kaskela) saatuja tietoja. Sen lisäksi tähän jälleen lisäisin että koko työterveyshuoltoprosessin aikana Kaskela käyttäytyi hyvin ristiriitaisesti ja koen, että Kaskela pikemminkin pyrki aikaansaamaan työkyvyttömyyteni kuin sitä edistämään. Tähän antaisin lisää tietoja ja todisteita mutta en enää suostu ilman jo aikoja sitten pyytämämme, minä ja lakimieheni Tero Peltonen (ks. hänen s-posti otsikolla Lisäselvitys 15.10.2014, joka laitan tähän myös liitteenä Peltonen15.10.2014.pdf), Poliisitutkintaa tai lainsäädännöllisesti järkevämpää toimenpidettä.

4) Millä perusteella Dinkovin osa-aikaista paluuta työhön ei toteutettu, vaikka niin sovittiin työkykyneuvottelussa?

Mitä käytännössä tapahtui oli että 12.5.2014 Otto Mattsson ilmoitti että joku allekirjoitat sopimus työsuhteen päättymisestä tai sinut irtisanotaan vaikka laittomasti, sen jälkeen kuin 9.5 työkykyneuvotelluissa oli sovittu osa-aikaisesta työhön paluustani (ks. liite 9.5.pdf). Sitten miten tulkittaisiin työnantajani nyt annettu lausunto että ”Työterveyslääkäri vahvisti tällöin (9.5) että Dinkov on täysin työkykyinen”. Ensiksi jos olisin ollut täysin työkykyinen miksi 9.5 työterveyslääkäri Seppo Salonen määräsi osa-aikaisesta (50 %) työhön paluusta, miksi minun sukulaiset Bulgariasta tulivat kauhoissaan hakemaan minut pois, josta olen toimittanut teille notaarivahvistettuja lausuntoja, tai miksi itse Seppo Salonen 14.5.2014 (ks. liite 18.8_1.pdf) kirjoittaisi ”jos ao halua vielä jatkotutkimuksia tai tukea jaksamiseen, niin teen lähetteen julkiselle puolelle”. Todellisuudessa niin kutsutun työkykyneuvotteluprosessin lopussa terveyskuntoni oli huonommillaan kuin koskaan sen aikana ja jos Bulgariasta tuodut notaarivahvistetut todisteet eivät riitä, Suomessa voidaan asiasta kuulustella Mirjam Louhekari, Larysa Gryadunova, Jussi Tanskanen, Dobromir Doraliiski, lääkäri Alexander Voinov, Marin Marinov, Katya Vassileva, Lazarina Valcheva.

Tässä haluan myös tuoda esiin jälleen minusta kokonaan riippumatta esiintynyt kirjallinen ristiriita Kauppalehden lakimiehen Petteri Uoti:n työsyrjintäepäilyn selityksen (ks. liite Uoti.pdf lähetetty läkinmiehelleni Tero Peltoselle 4.9.2014) ja Otto Mattssonin minulle lähetetyn s-postin välillä (ks. liite Otto Mattsson.pdf 19.9.2014).

Muun muassa Uotin selityksen mukaan ks. kolmas paragrafi 4 lause:

”……Osapuolet keskustelivat 12.5.2014 työpaikan tilanteesta ja Dinkoville tarjolla olleista töistä. Työnantaja ehdotti silloin Dinkoville yhtenä vaihtoehtona, että osapuolet sopivat työsuhteen päättämisestä ja siihen liittyvistä Dinkovin lisäeduista…..”

Sitten Mattssonin 19.9.2014 minulle lähetetyssä s-postissa (ks. Otto Mattsson.pdf) lukee:

”.....Autan sinua mielelläni antamalla myönteisen työtodistuksen, enkä pidä tarpeellisena merkitä siihen mitään työsuhteen loppuajan tapahtumista, jotka ovat johtaneet työsuhteen päättymiseen......” – siis mistä minulle, lakimiehelleni Tero Peltoselle ja mitä ihmeellisimmin Kauppalehden lakimiehelle Petteri Uotille ”työsuhteen loppuajan tapahtumista” puhutaan?

Itse pidän tehdyn sopimuksen pakotetulla oikeusasemalla tehtynä ja ollessani erittäin heikossa terveydentilassa. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää lainsäädinnollista toimintaa.

 

5) Kuka teki ratkaisun työkykyneuvottelun jälkeen Dinkovin työsuhteen päättymisestä? Millä perusteella päätös tehtiin?

Johon nyt työantajani edustaja vastaa ”Dinkov teki päätöksen itse”. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

6) Minkä vuoksi Dinkov joutui allekirjoittamaan työsuhteen lopettamisen sairauslomansa aikana?

Johon nyt työnantajani edustaja vastaa ”Dinkov ei joutunut allekirjoittamaan mitään sairauslomansa aikana”. Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

7) Onko Dinkoville kerrottu hänen oletetusta aggressiivisesta käyttäytymisestään työpaikalla missään vaiheessa? Onko hänen aggressiivisesta käyttäytymisestään todisteita?

Johon nyt työnantajani vastaa ”Emme ymmärrä kysymystä. Työnantaja ei kuvannut Dinkovin käytöstä aggressiiviseksi ”. Mitä sitten tarkoittavat työnantajani valheellisesti mutta kirjallisesti työterveyslääkäreille annetut väitteet (mikä ilmeisemmin esimieheni Tatu Kaskella):

-       Esimiehen mukaan tva:n käytös on ollut viimeisen vuoden aikana vaihteleva välillä iloinen väliin aggressiivinen, jolloin muut työkaverit pelkäävät tutkittavaa ks. liite 4.4_1.pdf viidennes paragrafin ensimmäinen lause, tai sitä huonommin;

-       Seppo Waltimon merkinnöistä lukemat väitteet ks Waltimo 3.pdf”. Olen saanut henkilöstä ROSTISLAV Dinkov 270373-181H seuraavaa tietoa (lähteenä työterveyslääkäri ja henkilön esimies) ”Ainakin kolme henkilöä työpaikalla on kokenut Rostislavin jollakin tapaa uhkaavaksi, mm kahdenkeskeisissä tapaamisissa ollut silmän nähden hermostunut ja ”silmissä” kiilunut, pelätty että loikka pöydän ylitse. Toinen työntekijä on ilmoittanut ettei uskalla tulla aikaisin töihin koska pelkää olla Rostislavin kassa kahden.” Niiden valheellisten työnantajani antamien tietojen mukaan, joita työnantajani nyt kieltää, psykiatri Seppo Waltimo on pyytänyt minusta M1 tarkastukseen psykiatriseen sairaalaan, ilman että olisin siitä tietoinen!? Asiasta pyydän Poliisitutkintaa tai mielestänne järkevämpää laillista vaihtoehtoa.

Tähän vielä lisäisin, että johtuen helmi-toukokuun 2014 aikana minua kohti kohdistuneen työnantajani häirinnän, kunnian loukkauksen ja syrjinnän johdosta toukokuussa minut vietiin Bulgariaan todella huonossa kunnossa (ks. sieltä tuodut notaarivahvistetut todisteet), joka stressasi vanha isäni äärimmilleen. Jälkimmäinen on asia joka on kiihdyttänyt hänen sairautta, muun muassa joku aikaa sitten hänelle todettiin iso syöpä, joka on jo levinnyt niin pahasti että nyt ei voi edes leikata. Ikäväkseni ja kiistatta Kauppalehden kauttani isälleni siirtynyt stressi on kiihdyttänyt hänen sairautta ja mikä ikävimmin lääkärit ovat sitä mieltä että jos hänet olisi leikattu noin 6 kk sitten hyvin todennäköisesti olisi voitu pelastaa. Nyt tilanne on mikä on ja itse lennän Bulgariaan 10.12.2014 kertomaan isälleni syövästään, josta hän ei vielä tiedä ja lääkärit ovat sitä mieltä että itse olen paras henkilö tehdä sen. Kaikista jälkimmäisistä voin tuoda Bulgariasta uusia todisteita.

Pyydän, että asiassa selvitettäisiin minun työsuhteeni päättämisen johtaneiden syrjintäperusteiden lisäksi työnantajani edustajien toimet ja väitteet liittyen terveydentilaani. Mielestäni työnantajani kirjallisesti annetuissa lausumissa on havaittavissa vakavia ristiriitoja kautta linjan. Koen työnantajani edustajieni menettelyn häirintänä ja kunniani loukkauksena. Koen, että minua on lisäksi koetettu työterveyshuollossa saada työkyvyttömään tilaan ottamalla siellä uudelleen esille 2009 sattunut vakava auto-onnettomuus, jonka johdosta aikanaan miltei menetin henkeni.

Kunnioittaen,                                                                                                                                

Helsingissä 26. päivänä marraskuutta 2014           

Rostislav Georgiev Dinkov

  

”Nykyinen käsienpesukulttuuri”, ”kollektiivinen psykoosi”, ”järjestelmällinen vastuuttomuus” jne. ovat lainattuja ilmaisuja FB keskustelusta, jossa karkeasti ottaen kysyttiin ”Mitä maassamme tapahtuu?”. Mitä vastaisit? Tässä omaa mielipidettäni – viimepäivinä mellakoiksi kulminoi pitkään kypsymässä oleva ilmiö, joka taloudellinen kriisi ja populismi vahvistivat entisestään.  

Immonen, Hakkarainen, Halla-aho jne. ovat olleet kansanedustajaa useammalla kaudella ja heistä ovat äänestäneet kymmeniä tuhansia ihmisiä. Siis ”ongelma” ei ole yksittäisessä ihmisessä tai tapauksessa vain trendissä, joka on ollut pidempään esille. Ja kun otetaan huomioon faktan että Suomessa on suhteellisesti vähiten maahanmuuttajia EU maista, mutta samalla yksi isoimpia maahanmuuttovastaisia puolueita (PS), syntipukki on todella etsittävä paremmasta paikasta kuin monnikulturisuudesta. Siihen nähden sydämellisesti toivon että ”Meillä on unelma” ei jää vaan vastustusprotestina, vaan kehittyy todelliseksi uudistumis- ja sivistymisaalloksi.

Edellä oleva toive on todella syvä, koska sekaannus yhteiskunnassamme on todella iso ja jossain ulottuvuuksistaan jopa pelottava. Puhutaan sanoilla joiden merkitys vaihtelee tapauskohtaisesti ja vastuuttomuus ympärillemme kasvaa, vahingoittaen enemmän tai vähemmän kaikki. Erässä Pohjoismaiden kokouksessa entinen suomen Pääministeri oli kritisoitu että Suomessa vähemmistöt kohdellaan todella huonosti, johon hän oli vastannut: ” tästä asiasta minulla on puutteellista tietoa, mutta kuitenkin on jotain…” (kuulemani tapaus on vanha, mutta todellinen). Sellaisia vastauksia eivät enää kelpaa, koska kadun väkivalta, syrjintä ja rasismi eivät ole vitsejä vaan ikävää todellisuutta.

Itse olen ulkomaalaistaustainen Uuden Sukupolven Suomalainen, mutta tasa-arvoisena kansalaisena jopa ”hahmoni” on tulevaisuuden ilmiö, koska nykyisessä Suomessa se on syrjitty paksun ennakonluuloseinän taakse, jonka sulamisen tarvitaan apuanne. Uskaltakaa olla luovasti erilaisia ja auttaa yhteiskuntamme uudistumista vastuullisesti, oikeilla sanoilla ja teoilla.

 

Ystävällisin terveisin, Rosti 

"I'm dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. This ugly bubble that our enemies live in, will soon enough burst into a million little pieces. Our lives are entwined in a very harsh times. These are the days, that will forever leave a mark on our nations future. I have strong belief in my fellow fighters. We will fight until the end for our homeland and one true Finnish nation. The victory will be ours." – Olli Immonen a Finnish Parliamentarian from the Finns Party (the former ”true” Finns). (https://www.facebook.com/olli.immonen.3?fref=ts )

That’s yet another far-right statement given yesterday by a member of the Finns Party. A statement that sparked vigorous discussions in the local social media - ranging from defending the freedom of speech to promoting far-right ideology, including comparisons to the coward deeds of Anders Breivik. Well in their best scenario those discussions, may smoothen the radically different views for the future of our small nation, but in their worse dimension they might continue the current trend of deepening radicalization. To be honest I am afraid of the latter and that’s because such polarizing statements are continuously coming from higher and higher layers of our society and reach wider and wider audience. At the same time the local authorities seem to be reluctant to react. On top of the economic difficulties all these create populist-friendly environment which overshadows our presence and future with dangerous trends from the past – such as radical nationalism, xenophobia, racism, discrimination and so.

Dear Mr. Immonen, let’s not forget that the cultural heritage of the civilized mankind, including Finland, is multicultural outcome of productive human collaboration. Just for example the Finnish alphabet was brought to Finland by Agricola from Germany, the numbers we vastly use are Arabic (1,2,3...) and Roman (I,II,III...) and the once mighty Nokia was largely international company. Furthermore the quick digitalization of our everyday life gets people and ideas closer together in an instant and in my view makes statements like yours, really difficult to understand in a creative for the nation and the contemporary trends manner. Also such statements may result in damages for the international reputation of our small nation, especially after they come from a Parliamentarian from the governing coalition.    

Kind regards, Rosti 

After a long period of volatility, austerity and unfulfilled promises and expectations – the last few weeks culminated in another empty status quo of unclear future, for both Greece and Europe. But in my view, despite the multiple crises we can see some positive developments in the make or break scenarios of the European Project. Such as bridging the gaps between its political extremes in the periphery, for instance Greece and Finland – I mean in Greece we have the left Mr. Tsipras and his government trying or rather pushed to accept the demands of the creditors and in Finland the right Mr. Soini (best known as the leader of the far-right populist Finns Party, the former “true” Finns) to keep a kind of constructive restrain on the subject, for instance by saying that “The ball now is at the hands of Greece, Kauppalehti 13.7.2015).

Well I hadn’t been able to follow the political development of Mr. Tsipras before the last Greek elections, but for Mr Soini (currently the foreign minister of Finland), such a stand sounds as a big step forward. For the readers not familiar with some prominent features and members of the Finns Party here some of its member’s quotations: http://truefinns.tumblr.com/. I might be too optimistic, but I wish to believe that the change of the tone of the leader shall reflect positively in the language and the behaviour of his followers and supporters.

On the political arena it is likely that the third bail-out for Greece will be approved, especially after Greece’s Parliament has done it, but I want to accent on one new for Europe phenomenon – the stand of the casual people across the Union. According to news flow broadcasted by Deutche Welle (DW) see the chart bellow:

Source: Deutche Welle

After the Eurozone leaders agreed on a deal on Greece the vast majority of tweets exchanged in the net and especially in Europe, accented on the fact that Greece was pressured to accept the creditor’s terms, beyond realism and national interests. I personally am not taking a side here about who is right and who is wrong in the Greece vs Creditors struggle, but want to stress on the wider view of the general public, which in its best scenario may result in the wider foundation of European Identity – something that the struggling European Project vastly lacks at the moment. Yes in financial terms Greece is a big troublemaker but the realistic solution of the problem made more and more ordinary people express their view about Greece, Europe and our future as a Union. In that way of thoughts, today in the very center of Helsinki I saw also ordinary Finnish people (see some pictures here) expressing their solidarity with, given the circumstances, the tough terms imposed on Greece and that is how people could get united beyond borders and political frames.

If you feel or think that I am wrong, please drop me a line – what makes you feel European?

Kind regards, Rosti

Well within a little bit more than a week, the Greek referendum was announced on 26 of June and held on 5 of July 2015, the small southern economy (Greek GDP amounts to less than 2% of Euro Area GDP) and its long lasted debt crisis set the whole EU project into unchartered waters – the ever more growing possibility of EU member leaving the block. Currently the biggest single creditor of Greece is the European Financial and Stability Facility (EFSF).

“The European Financial Stability Facility (EFSF) was created as a temporary crisis resolution mechanism by the euro area Member States in June 2010. The EFSF has provided financial assistance to Ireland, Portugal and Greece. The assistance was financed by the EFSF through the issuance of bonds and other debt instruments on capital markets.

A permanent rescue mechanism, the European Stability Mechanism (ESM) started its operations on 8 October 2012. The ESM is currently the sole mechanism for responding to new requests for financial assistance by euro area Member States.” (source: http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm)

The EFSF programme started on 21 February 2012. It was originally due to end on 31 December 2014, but was extended twice upon request of the Greek government. In the context of the programme, the EFSF disbursed €141.8 billion to Greece. It included €48.2 billion to cover the costs of bank resolution and recapitalisation. Of this amount, €10.9 billion in EFSF notes was not needed and was later returned to the EFSF. Accordingly, the outstanding loan amount stands at €130.9 billion. This makes the EFSF Greece’s largest creditor by far. (source: http://www.esm.europa.eu/press/releases/efsf-programme-for-greece-expires-today.htm)

Today Greece’s debt amounts to 320 bn €, which stands for Debt to GDP ratio of 177% as the country’s unemployment rate stands at the staggering 26 % of the working population. Then the country’s leading creditors are chartered as follows:

Chart
Source: http://www.bbc.com/news/world-europe-32332221

Kind regards, Rosti

That’s according the press release of HTC, as of today 15.06.2015 see: http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol-newsArticle&ID=2059059

We strongly deny the news. We didn’t contact Asusteck and will not consider the acquisition. As an international brand, HTC will continue to design world-class innovative smart devices through its pursuit of brilliance brand promise.

That’s in response to last Friday statement of the Asusteck Computer Inc. (Asus) chairman Jonney Shih, that even though no formal evaluation has been made, he will not rule out a possible acquisition of the phone-maker HTC. Both companies are Taiwanese and strategically a possible merger could streamline the tough competition on the ever growing smart-phone market, as speculated on behalf of Asus. The latter is a niche where the firm has been trying to enter. Currently ( Q1 2015) the product mix of the firm (ASUS) consists of PC 67%, Mobile 16% (mobile phones and equipment), Components 14%; IOT 3%, as geographically the biggest market is Asia 52% followed by Europe 28% and Americas 20%. The firm was established in 2nd of April 1990, but has only recently entered the mobile phones business. Despite that the company is planning to ship 17 million phones this year, aiming expansion in all of the three major market-segments ( see. http://www.pcworld.com/article/2935312/asuss-shih-leaves-the-door-open-to-looking-at-htc-acquisition.html ). Further more according to the Asus business perspective (Q1 2015) the company plans its Mobile revenue to surpass that of PC’s in 2018, which sounds really ambitious. As of 31.12.2014 (1 €=38,3176 TWD) the company’s financial performance amounts for turnover of around 11,4 bn €, gross margin of around 13% and net income of around 0,5 bn €. The total balance sheet amonts for some 8,7 bn € as the cash and cash equivalent at the end of the year was about 1,9 bn €.

 

On the other hand HTC has been struggling with declines in both market share and profitability among the tough competition of its rivals including Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi and so. On its turn the company (HTC) was founded in 1997 and ever since its product mix has been streamlined around smartphones and their accessories and support. Searching for growth lately the company is also testing new product lines. As HTC announces it since October 2014 it entered a new product category named HTC RETM – which stands for innovative camera and then at the Mobile World Congress 2015 the company introduced HTC GRIPTM- which stands for new performance fitness band and HTC ViveTM- which stands for the World’s most advanced virtual reality system, as the company announces it. And just for a quick glance the current (31.12.2014) consolidated financial performance of HTC stands for turnover of some 4,9 bn€ with gross margin of around 21,7% and net profit of some 0,04 bn € (vs loss of 0.03 bn € for 2013). The total balance sheet is around 4,3 bn €.

Kind regards, Rosti 

Hyvät kokouksen osallistujat ja johtajisto, kiitos mahdollisuudesta jakaa kanssanne pari sanaa. Viimeisen kahden päivän aikana kuuntelin paljon arvokkaita ja mielenkilintöisiä puheita. Henkilökohtaisesti olen onnellinen että puolueemme johtavissa asemissa on päässyt päteviä ihmisiä, sellaisia jotka osaavat viestittää arvojamme ymmärrettävällä tavalla ja tehokkaasti avustaa Suomen uudistamista.

Kuitenkin, uuden sukupolven suomalaisena ja eurooppalaisena tässä yritän tuoda esiin muuttamaa rakentavaa täydennystä. Usein sanotaan että ihmiset ovat oman kulttuurinsa vankeja ja hyväksyvät kritiikittömästi, toisten samassa kulttuurissa kasvaneen ihmisten sanonta ja käytöstä. Kasvaneeni kahden kulttuurin välissä olen yrittänyt poimia molempien vahvuuksia ja näin jatkaa vahvempana eteenpäin.

 Maassamme puhutaan jatkuvasti tasa-arvosta ja eriarvoisuuden tasoittumisesta, mutta melkein poikkeuksetta viitaten naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Samalla rasistiset ja xenophobiset   tilastot ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Siis jotain on väärässä ja uskon että on tullut aikaa puhua oikeista asioista oikeilla sanoilla – aksentilla tai aksentitta, mutta sisältöpainotteisesti.

Maassamme puhutaan paljon perussuomalaistumisen huonoista puolista ja ilmaisuista, mutta todellisuudessa tenäpäivänä he (PS) ovat Suomen toiseksi suurin puolue. Ja henkilökohtaisesti uskon että talouskriisin ja populismin lisäksi sen takana löytyy muita painavia syitä ja tässä yksi erittäin tärkeä niistä. Maamme voimassa oleva järjestys ja varsinkin lehdistö luovat perussuomalaistumiselle suotuissa ympäristöä. Miten – yksinkertaisesti uutisoimalla perussuomalaisten äärimmäiset "viisaudet" ilman käytännön seuraamuksia tai toisen puolen mielipidettä. Viime viikolla Herra Sademies räjähti lehdistön hänen mielestä rakenteellisella ehdotuksellaan, että tummia miehiä pitäisi pakkosterilisoida, tavallaan kansallisen hyvän eduksi. Jopa maamme suurin lehti HS otti yhteyttä Sademiehen, jolloin hän vahvisti sanansa vastaamalla että hän antaa konkreettinen toimenpide, ja että kysymys on siitä että tehdään ehdotuksia. (ks. http://www.hs.fi/kaupunki/a1432615500761 ).

Herra Sademies, tilastollisesti Suomella on yksi Euroopan huonompia ikärakenteita sekä prosentuaalisesti vähiten ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia suomalaisia ja siihen nähden vaikka paikalla olevat tummat miehet rupesivat tekemään tuplasti enemmän lapsia, maamme huoltosuhde ei paranne ainakaan lähiaikoina…

Suomessa on totuttu puhumaan maahanmuuttajasta, mutta ei niiden kanssa joten jälleen kiitos että sain puheen vuoro. Ja sikäli kuin epäilen että HS ottaa yhteyttä minuun laitan kopio puheestani osoitteella newfinns.com

Ystävällisin terveisin

Rosti

 

 

Hello last week I was involved in a conference, where I had to vote via procedure called single transferable vote, for the first time in my life. Well the procedure is over a 100 years old and now days is broadly used in Australia, New Zeeland, Ireland and Malta, but being new for me I decided to learn something more about how it works. In Finland there is almost no literature about, so I developed the example bellow on the basis of what I’ve learned from the net. Verbally that’s an iterative voting process for multiple choices, where the excessive and the lacklustre votes are redistributed according to the ordered preferences of the voters. The qualifying quota is defined on the basis of the voters and the seats.

Let’s assume we have 4 applicants for 2 seats and 24 voters. Then the threshold (quota) , calculated by the formulae proposed by Newland and Britton in 1973 (there are also other options), would be V/(s+1)=24/(2+1) =8 votes, where “V” is the number of voters and “s” the number of seats. In a real vote you are not requested to arrange all candidates, but let’s see in how many ways we could arrange the 4 candidates assuming all possible ways, that’s 4!=4*3*2*1=24 or the number of permutations (arranged order) of the four options. Well for those of you who will perceive it better visually hear I made a table:

 ballot

I

II

II

IV

1

a

b

c

d

2

a

b

d

c

3

a

c

b

d

4

a

c

d

b

5

a

d

b

c

6

a

d

c

b

7

b

a

c

d

8

b

a

d

c

9

b

c

a

d

10

b

c

d

a

11

b

d

a

c

12

b

d

c

a

13

c

a

b

d

14

c

a

d

b

15

c

b

a

d

16

c

b

d

a

17

c

d

a

b

18

c

d

b

a

19

d

c

a

b

20

d

c

b

a

21

d

a

c

b

22

d

a

b

c

23

d

b

c

a

24

d

b

a

c

As I said that’s the full number of possible options, which in real elections will or may not be reached (some of the 24 options may not be chosen, some of the voters could put less than 4 options in the ballot paper, some of the ballots could be invalid or so). Well let’s assume that our 24 voters made the following 4 preferences:

Raw/ballot

I

II

II

IV

Voters

4

a

c

d

b

5

10

b

c

d

a

3

12

b

d

c

a

4

16

c

b

d

a

3

17

c

d

a

b

3

22

d

a

b

c

6

 

 

 

 

Sum

24

Then if we arrange the choices according to their first preference we get:

Candidates

Voters

 

b

7

3 and 4

c

6

3 and 3

d

6

 

a

5

 

Or our favourite is “b” with 7 first choices, but none of the candidates has passed the threshold of 8. Well in such case we drop the candidate with least votes off, in our case that’s “a”, and redistribute the votes among the other candidates. We also drop the 5 voters, who put “a” as their first choice, hence we have to recalculate the quota: 19/(3+1)=4,75. That way “b” automatically qualifies with 2,25 excessive votes (7-4,75), but let’s see who comes next since “c” and “d” have 6 votes each.” The rule for weighting the count of the transferable votes is: transferable votes minus quota equals surplus, and the surplus is divided by the transferable votes. (This is Gregory's method or the Senatorial Rules, named after the use of STV in various Commonwealth senates)” (http://www.voting.ukscientists.com/stvcount.html ). So since the votes of both “c” and “d” is 6 it’s obvious that whatever equal number or fraction we add to the base, the equality will remain, but I will do it just to show the principle of redistribution. So with the recalculated quota (4,75) our transferable votes (5) give a surplus of 1/4 and transferable weight would be (¼)/5, which is 1/20 or 0,05. Therefore the new values for “c” and “d” will be 6,05 both (that’s if 1 vote is assumed redistributed) and we have to eliminate again one of them, but which one. Well in such case we could simply chose them randomly by a lot or if accepted as a general rule we could follow the order of the initially eliminated permutation a>c>d>b, where the 5 voters ranked “c” second and “d” third or arithmetically following that we could redistribute to “c” 3 votes (6+(3/20)) =6,15 and to “d” 2 votes (6+(2/20))=6,1 hence final winners are “b” and “c”. There are several different methods for redistributing the votes and you could read about them here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Counting_single_transferable_votes and here a few more good links:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/pcrc/huippu/julktoiminta/tyopaperit/Documents/A%20new%20method_42.pdf  and

http://www.hawaii.edu/uhmfs/documents/2010_11/20110216_reso_votingmethodscounting.pdf

Kind regards

Rosti

After the Finnish elections (19.4.2015) I started searching for pro European programmes and some time ago I rediscovered the Horizon 2020. Well I had some vague memories about it from the time it was initially launched (the end of 2013), but since then I haven’t seen any major public discussions about it, at least here in Finland. As officially announced, it is the EU frame programme for research and innovation (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ ) with some 80 € bn budget for the period 2014-2020. Well the lump sum of the project may seem much, but if we take it on yearly basis it comes at 11,4 € bn for the whole Union, which has population of some 507,4 million people (2014). Just for comparison the Finnish state budget for 2014 was some 54 € bn or the Austrian some 76 € bn as the given countries populations were respectively about 5,5 and 8,5 million people. Even though a state budget has many functions and cannot be directly compared to the budget of Horizon 2020, I chose two small EU member states just for general comparison of the whole EU aspiration and a state level. I believe that that’s important especially now, when it seems like the trust in the whole EU project is greatly at stake with Greece at the edge of collapse and UK planning a referendum (could be held as early as 2016 ) about its EU membership. Not to mention the EU-Russia tensions, which according to me are quite worrisome and regrettable?

Anyway, the Horizon 2020 itself consists of 3 pillars which are Excellent Science, Industrial Leadership and Societal Challenges, broken into subprojects (calls) and budgetary frames. You could see more information directly from the online guide of the Commission, including a step by step procedure for registration or you could use the service of some consulting agency.

Also in the EU member states as well as some none EU countries there are established National Contact Points, which could give you detailed information about the whole project. You could check the point for your country here. The opened calls for this year are listed here, as the submission deadline for many of them is 28.5.2015, but you may have enough time for the later once. The subject I was looking for is more or less summarized in the call Reflective 2 2015, which brief heading is – “Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation”. As you can see from the given link it is expected that the “research will support the EU cultural policies linked to fostering the emergence, transmission and use of cultural heritage at local regional, national and, in particular, European level”. In my best belief it is the latter that’s missing at most regarding both the EU inner problems and the rapidly changing global realities.

Well if the so called calls (programmes) are primly for institutional researchers one can be enrolled in the project on a personal expert level. For more information check here (see also the information given in the online guide).

While searching for pro European initiatives I occasionally found an interesting Europe debating page (http://www.debatingeurope.eu/debates/), where one could participate or just read without being researcher or expert.

Kind regards, Rosti 

Hello guys! I am pleased with your comments about my site and articles just have no physical recourse to answer to all of you, so in brief. Yes the idea of newfinns.com is mine and all the articles on it are written by me Rosti, but I am only a small person striving for better place under the Sun, for as many of us, as possible. So yes you are welcomed and allowed to share and quote my articles. That way the power of our shared thoughts grows and slowly but surely moves ahead, closing the gap between some of the realities around us and our better tomorrow.

Those of you, who have watched through the site have probably noticed that the idea of a New Finnish and European generation was also my candidacy for the Finnish Parliamentary Elections, but instead of New Finns a vast majority of the local voters chose “True” Finns .....

Well someone has said that “life is what happens with us, while we are making plans about it”.... So through my articles I try to continue my renewal aspiration and since the mobile version of the site focuses on my comments, here I will repost the “conditional probabilities of parity” of the Finnish lotto and the Eurojackpot, as the given algorithm can be developed for any limited distribution of type “N” out of which are chosen “n” numbers without repetition.

In Finnish lotto for the prime reward you select 7 main numbers out of 39. Did you know that if we speak about the top prize, the probability that within the selected 7 prime numbers there will be at least 2 consecutive numbers is as high as 72.23%? Or for example, that the probability that within the 7 selected numbers will be, let’s say, exactly one pair is equal precisely to 43.21%. Well here I have developed for you a complete table-calculation, in which I have presented all possible probability results, regarding the sample distribution of the 7 selected numbers:

N Distribution g (=n. elem.) r (=n. elem. perm.) Combin. ((N-n)+1)! g! (33-g)! Probab.%
1 1+1+1+1+1+1+1 7 1 4272048 8.683E+36 5040 4.03E+26 27.77
2 2+1+1+1+1+1 6 6 6645408 8.683E+36 720 1.09E+28 43.21
3 2+2+1+1+1 5 10 2373360 8.683E+36 120 3.05E+29 15.43
4 3+1+1+1+1 5 5 1186680 8.683E+36 120 3.05E+29 7.72
5 2+2+2+1 4 4 163680 8.683E+36 24 8.84E+30 1.06
6 3+2+1+1 4 12 491040 8.683E+36 24 8.84E+30 3.19
7 4+1+1+1 4 4 163680 8.683E+36 24 8.84E+30 1.06
8 3+2+2 3 3 16368 8.683E+36 6 2.65E+32 0.11
9 3+3+1 3 3 16368 8.683E+36 6 2.65E+32 0.11
10 5+1+1 3 3 16368 8.683E+36 6 2.65E+32 0.11
11 4+2+1 3 6 32736 8.683E+36 6 2.65E+32 0.21
12 5+2 2 2 1056 8.683E+36 2 8.22E+33 0.01
13 6+1 2 2 1056 8.683E+36 2 8.22E+33 0.01
14 3+4 2 2 1056 8.683E+36 2 8.22E+33 0.01
15 7 1 1 33 8.683E+36 1 2.63E+35 0.00
      Sum 15380937     Sum 100.00
                 

Thus for example, the distribution of type 5+2 is one which has five consecutive numbers (ex. 23,24,25,26,27) and one pair (ex. 36,37) and out of the all 15 380 937 possible combinations there are exactly 1 056 pieces (0,01%) 5+2 ones. Then if you want to see the number of the possible combinations in which there is NO consecutive numbers, the type 1+1+1+1+1+1+1, (ex. 2,7,9,14,19,23,33), there are exactly 4 272 048 such combinations (27,77%) ! Or...there are exactly 33 combinations (0,0002%) where there are 7 subsequent numbers , the first is 1,2,3,4,5,6,7 and the last is 33,34,35,36,37,38,39, the rest 31 are between them...this way you could check if my calculations work, but If you are interested in a more gentle way of how I calculated the probabilities send me a message. The solution is not directly in the textbooks !

Eurojackpot

I got a feedback from a member of the New Finnish and European generation that he wants to see the conditional probabilities of sequence of the Eurojackpot regarding the top prize and here I give you the solution:

N

Distribution

g (=n. elem.)

r (=n. elem. perm.)

Combin.

((N-n)+1)!

g!

(46-g)!

Probab%

1

1+1+1+1+1

5

1

1370754

5.5E+57

120

3.34525E+49

64.70

2

2+1+1+1

4

4

652740

5.5E+57

24

1.40501E+51

30.81

3

2+2+1

3

3

45540

5.5E+57

6

6.04153E+52

2.15

4

3+1+1

3

3

45540

5.5E+57

6

6.04153E+52

2.15

5

3+2

2

2

2070

5.5E+57

2

2.65827E+54

0.10

6

4+1

2

2

2070

5.5E+57

2

2.65827E+54

0.10

7

5

1

1

46

5.5E+57

1

1.19622E+56

0.00

     

Sum

2118760

   

Sum

100.00

For the main prize in Eurojackpot first we select 5 main numbers out of 50 and then 2 additional numbers out of 10. Thus, the 5 main numbers can be selected in 2 118 760 different ways and the two additional numbers in 45 ways. Then for the jackpot (5 and 2) the number of all possible combinations is 95 344 200 (= 2 118 760 * 45). Hence speaking about the probability of the top prize we have 1/95 344 200 = 0.00001 per thousand (if you play with one combination). On the other hand, for example, the probability that the selected 5 prime numbers could contain a pair (ex. 7,8 (or another one out of the 49), distribution of type 2+1+1+1) is equal to 30.81% and etc. for the other alternatives.

Probably you have also noticed that compared to the Finnish lotto here the probability that within the 5 prime numbers there will be NO consecutive ones is as high as 64,70% (vs 27,77%), which said in simple language is due to the fact that we select fewer numbers (5) out of a larger initial set (50).

Since in the coming week the top prize in Eurojackpot is close to 90 000 000 € one could ask how the above calculations could help, to which I would answer – by giving you a better understanding of what could happen, especially in a long run. In general in a long run you are supposed to be a more successful player if you play Eurojackpot with unpaired numbers (ex. 2,8,11,25,43) for the main draw. For the additional 10 numbers draw you have (n-1)=9 possible pairs ex. 1:2,2:3...9:10 (here that’s the only parity possibility), hence a probability of (9/45)*100=20% to occur.

P.S. Because some of my comments were spammed I asked my administrator to activate a registration system, which shall be on place in the next few days. I hope that that way I will be able to better follow and hopefully answer your comments.

P.S.2 Since recently I’ve updated the probability calculations for the Finnish Lotto, which rules are changing (for those who want to see it it’s here (In Finnish:))), I’ve decided to add to this article the general probability distribution table for the Eurojackpot as well. The results of the latter are of course the same as these in Wikipedia and other sites , but I also want to show how they can be calculated.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

N

Winclass

Com(n;r)

Com

(N-n;n-r)

Com(a;o)

Com

(A-a;a-o)

Com(N;n)*Com(A;a)

Probab.

1/Probab

Com spread

1

5+2

1

1

1

1

95344200

1,04883E-08

95 344 200,0

1

2

5+1

1

1

2

8

95344200

1,67813E-07

5 959 012,5

16

3

5

1

1

1

28

95344200

2,93673E-07

3 405 150,0

28

4

4+2

5

45

1

1

95344200

2,35987E-06

423 752,0

225

5

4+1

5

45

2

8

95344200

3,77579E-05

26 484,5

3 600

6

4

5

45

1

28

95344200

6,60764E-05

15 134,0

6 300

7

3+2

10

990

1

1

95344200

0,000103834

9 630,7

9 900

8

2+2

10

14190

1

1

95344200

0,001488292

671,9

141 900

9

3+1

10

990

2

8

95344200

0,001661349

601,9

158 400

10

3

10

990

1

28

95344200

0,002907361

344,0

277 200

11

1+2

5

148995

1

1

95344200

0,007813532

128,0

744 975

12

2+1

10

14190

2

8

95344200

0,02381267

42,0

2 270 400

13

2

10

14190

1

28

95344200

0,041672173

24,0

3 973 200

14

1+1

5

148995

2

8

95344200

0,125016519

8,0

11 919 600

15

1

5

148995

1

28

95344200

0,218778908

4,6

20 859 300

16

0+2